STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A KABINETŮ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů

 

Projekt CZ.06.04.01/00/22_043/0002079 Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů


Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 zahájila v březnu 2023 projekt s názvem Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů. Na daný projekt je poskytování finanční podpora z Evropské unie v rámci programu IROP. Konkrétně je projekt spolufinancován z 43. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (programové období 2021 - 2027).

V rámci projektu bude vytvořeno odpovídající výukové zázemí pro žáky a pedagogy, a to modernizací 7 výukových prostor a dvou kabinetů, nákupem technického zařízení a moderní techniky pro učebny elektrotechniky, automatizace, robotiky, elektroinstalační dílny, učebny kontroly a měření, dvou multimediálních učeben a dvou odborných kabinetů. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání, pro práci s digitálními technologiemi a využívání odborných učeben minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi. Rekonstruované prostory budou využívány pro výuku maturitních oborů: 26-41-M/01: Elektrotechnika, 23-41-M/01: Strojírenství, a 63-41-M/01: Ekonomika a podnikání.

 

 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ