STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : EKONOMIKA TEXT

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ      zaměření Informatika a reklama

Název oboru: Ekonomika a podnikání

Kód oboru:

63-41-M/01
Určeno pro: absolventy základní školy
Délka a forma vzdělávání: roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou
Školní vzdělávací program: Informatika a reklama
Zdravotní způsobilost: není vyžadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - zdravotní omezení
  podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, příloha č. 2.


Zaměření oboru:

 • ekonomické znalosti - účetnictví, marketing atd.,
 • tvorba a správa web stránek,
 • aplikace prezentačních výstupů na webu,
 • foto, video v praxi,
 • slohová stylizace materiálů,
 • komunikační dovednosti v anglickém a německém jazyce.


Získané vědomosti a dovednosti:

 • všeobecné znalosti v rozsahu požadavků státní maturitní zkoušky,
 • rozsáhlé ekonomické vědomosti,
 • vedení účetnictví a jeho zpracování na počítači,
 • znalosti marketingu a průběhu obchodních činností,
 • základy managementu a daňové problematiky,
 • znalosti související s administrativní činností,
 • všeobecné znalosti pro obsluhu počítače na vysoké úrovni (MS Office),
 • znalosti tvorby www stránek,
 • základy práce s databází,
 • vytvoření reklamních materiálů na odpovídající úrovni (z hlediska informatiky i jazyka),
 • uplatnění komunikačních dovedností v praxi,
 • komunikační dovednosti v anglickém a německém jazyce.


Pracovní uplatnění absolventa: 

 • vykonávání ekonomických, obchodních a administrativních
  činností ve všech typech organizací (státní i soukromá sféra),
 • vedení účetnictví, personální agendy,
 • obchodní zástupce,
 • referent státní správy,
 • média, publicistika, reklamní a marketingové firmy,
 • práce v oblasti prodeje, programování případně využívání uživatelského software.


KE STAŽENÍ
ŠVP - Ekonomika a podnikání od 1.9.2016 Školní vzdělávací program - podrobné informace o studiu daného oboru [pdf; 1,26 MB]
Příloha č. 1 k ŠVP - Ekonomika a podnikání od 1.9.2016 Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu platná od školního roku 2020/21
ŠVP - Ekonomika a podnikání od 1.9.2021 Školní vzdělávací program - podrobné informace o studiu daného oboru [pdf; 2,1 MB]
Učební plán Ekonomika a podnikání od 1.9.2016 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 162 KB]
Učební plán Ekonomika a podnikání od 1.9.2021 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 265 KB]

Zobrazení učebního plánu podle ŠVP - Informatika a reklama od 1.9.2021

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin

1

2

3

4

celkem

A. Povinné vyučovací předměty

• Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

• První cizí jazyk

4

3

3

4

14

• Druhý cizí jazyk 3 3 2 2 10
• Občanská nauka

1

1

1

-

3

• Dějepis

2

-

-

-

2

• Matematika

5

3

3

4

15

• Základy přírodních věd

4

-

-

-

4

• Tělesná výchova

2

2

2

2

8

• Informační a komunikační technologie

2

2

-

-

4

• Obchodní korespondence

3

3

-

-

6

• Ekonomika

3

3

1

2

9

• Účetnictví

-

3

2

2

7

• Obchodní činnost

-

3

2

1

6

• Psychologie

-

1

1

-

2

• Právo

-

1

2

-

3

• Praxe

-

-

2

4

6

Odborné předměty

• Využití CJL v propagaci

-

-

1

1

2

• Verbální a neverbální komunikace

-

-

-

1

1

• Foto, video v praxi

-

-

1

1

2

• Databáze

-

-

-

1

1

• Tvorba webu a www stránky (animace)

-

-

2

2

4

• Prezentační techniky

-

-

-

2

2

• Počítačové aplikace

-

2

-

-

2

• Seminář z ITE (hardware a sítě)

-

-

2

-

2

• Konverzace ANJ

-

-

1

-

1

• Konverzace NEJ

-

-

1

-

1

Celkem týdně

32

32

32

32

128

Nepovinné vyučovací předměty

• Matematický seminář

-

-

-

1

1

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ