STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : UČEBNA CNC - NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

UČEBNA CNC

V CNC učebně je strojní vybavení od výukových strojů po stroje v běžné praxi. Na výukových strojích se žáci učí seřídit stroj a následně obrábět jednoduché díly z plastických hmot i hliníku. Zároveň se zde 2. a 3. ročník oborů „Elektrotechnika“ a „Strojírenství“ učí základům ručního programování – tvorby NC kódu pro daný stroj, podle kterého je díl obroben. K programování se využívá výukový software, který žáci mohou používat na svých počítačích doma pro procvičování.

V dalších ročních žáci programují výrobní stroje, s kterými se mohou setkat v provozu. Učí se jejich seřízení a obsluze během obrábění strojního dílu. Mají k dispozici jeden CNC soustruh pracující se systémy řízení Siemens a Fanuc. Dále mají možnost pracovat s dvěma CNC frézkami pracujícími s řídicím systémem Heidenhain a Siemens. V rámci programování využívají programovací stanice v učebně, které jim umožní programovat ve zmíněných systémech jako v běžné praxi – dílenské programování. Po zvládnutí tohoto programování mají žáci možnost programovat v nejvyšším systému programování – CAM programování za pomoci programu Kovoprog. Díky tomuto programu mohou vytvářet NC programy pro všechny stroje v učebně.

 

Výukové video - Frézka Emco Concept Mill 260Výukové video - Soustruh Emco Concept Turn 260


 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ