STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : UČEBNA ELEKTROTECHNIKY

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

UČEBNA ELEKTROTECHNIKY

Tuto učebnu navštěvují žáci 2. až 4. ročníku oboru Elektrotechnika. Tráví v ní poměrně velkou část z praktické části studia.

 

Žáci druhého ročníku v předmětech „Základy elektrotechniky“ a „Elektronika“ měří parametry a charakteristiky základních elektronických součástek a porovnávají je s katalogovými hodnotami. Učí se rovněž, jak naměřené charakteristiky analyzovat, graficky zpracovávat a rozpoznat z nich, o jakou součástku se jedná, jaké má vlastnosti a parametry. Seznámí se se základními technikami měření napětí, proudu, odporu a dalších elektrických i neelektrických veličin.

 

Žáci 3. a 4. ročníku v předmětech „Elektronika“ a „Elektrotechnická měření“ staví jednoduché i složitější obvody, které následně proměří a porovnají naměřené parametry s jejich požadovanou hodnotou ze zadání. Při sestavování těchto obvodů používají nejen předpřipravené moduly, ale také diskrétní součástky a integrované obvody.

 

Pro měření žáci používají moderní měřicí přístroje - digitální generátor, digitální osciloskop, RLC metr, digitální wattmetr, multimetry, ale učí se používat i starší analogové a digitální přístroje. Během výuky si osvojí, jak správně zapojit, používat a odečítat údaje z používaných přístrojů.

 

 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ