STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : UČEBNA KONTROLY A MĚŘENÍ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

UČEBNA KONTROLY A MĚŘENÍ

Ve strojních laboratořích KOM (KONTROLA A MĚŘENÍ) se vyučuje předmět, který svým obsahem zahrnuje nejen teoretickou, ale i praktickou výuku. Žáci uplatňují znalosti i z ostatních předmětů, jako jsou např. Stavba a provoz strojů, Matematika, Fyzika, Strojírenská technologie, Technické kreslení a další. Výuka se skládá ze tří částí. Nejprve se v hodinách provede teoretický výklad probírané látky, ve kterém se vysvětlí daná problematika a současně se prezentuje ukázka používaných měřidel. Následuje přezkoušení žáků, jak zvládli probírané učivo. Na závěr se provede praktické měření zadaných úkolů. V této laboratoři se žáci setkávají se širokým spektrem měření ve strojírenství. Namátkou lze zmínit např. měření rozměrů, strojních součástí, mechanických vlastností materiálů, ploch, objemů, rychlostí, otáček, hmotností, olejů a tuků a mnoho dalších. Žáci si mohou též v rámci praktických cvičení proměřit věci, které používají pro své volnočasové aktivity.

 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ