STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA 1

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA 1

Žáci oboru Strojírenství využívají učebnu v rámci výuky počítačového navrhování a konstruování. Kreslí zde pomocí počítačů 2D výkresy strojních součástí a jednoduchých sestav. Ve vyšších ročnících se věnují i tvorbě 3D modelů reálných součástí, sestav a generování výkresů. Žáci pracují s nejnovějšími softwarovými produkty firmy Autodesk určenými pro oblasti konstruování a modelování (AutoCAD Mechanical a Inventor Professional). K dispozici je tiskárna, na které si mohou vytvořené výkresy tisknout ve formátu A4 a A3.

Učebna slouží také pro žáky oboru Elektrotechnika, kteří si zde osvojují základy 2D kreslení technických výkresů a ve specializovaném softwaru se učí kreslit elektrotechnické výkresy.

Žáci čtvrtých ročníků oborů Strojírenství a Elektrotechnika využívají softwarového vybavení počítačů pro rozšíření dovedností práce v programech Microsoft Office a pro výuku základů programování ve vyšším programovacím jazyce C++ a programování CNC strojů.

 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ