Technické služby města Klatov : ZIMNÍ ÚDRŽBA V KLATOVECH A INTEGROVANÝCH OBCÍCH

Cesta: Úvod > Úvod

Webkamery

Krytý plavecký areál

Autocamping Klatovy

 

Zimní údržba v Klatovech a integrovaných obcích

V souvislosti s příchodem zimního období se stává znovu aktuální zimní údržba komunikací. Současný plán zimní údržby pro Klatovy a integrované obce byl zpracován v roce 2009. Od té doby je s ohledem na dokončování nových komunikací každoročně aktualizován (viz Nařízení včetně grafického znázornění)

Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad ve sjízdnosti
a schůdnosti na těchto komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními vlivy
a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka těchto komunikací
a chodníků na straně druhé.

Zákon o pozemních komunikací stanovuje lhůty pro zajišťování sjízdnosti místních komunikacích a schůdnosti chodníků :

a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin po spadu sněhu,

b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin po spadu sněhu,

c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.

V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (dlouhodobé nepřetržité sněžení, srážky) se přednostně udržují pouze komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve třídě I.

V předcházejících létech se správci komunikací TSMK dařilo tyto lhůty zkracovat díky dobré organizaci a pořízenému technickému vybavení. V loňském roce byly všechny komunikace vždy uklizeny nejpozději do 12 hodin.

Zimní údržbu zabezpečují Technické služby města Klatov, které opětovně zřídí stálou nepřetržitou dispečerskou službu.
Je možno se na ně obracet se svými požadavky na tel. 602 847 379 nebo 376 312 021 nebo 376 310 377.

Při zajišťování schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce v centru města bude využita stejně jako v loňském roce také veřejná služba.

 

 

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy
Peter Pošefka, ředitel TSMK

Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ