POHŘEBNÍ SLUŽBA - POKYNY PRO POZŮSTALÉ : POHŘEBNÍ SLUŽBA - POKYNY PRO POZŮSTALÉ

Cesta: Úvod > Pohřební služba > Pokyny pro pozůstalé

Kontakty

Hřbitovy, krematorium, pohřební služba
Čejkova 756
339 01 Klatovy 2

Telefon:

Vedoucí
Iva Pikhartová Vizingerová
e-mail: ivizingerova@tsklatovy.cz 
602 839 278 

Správa hřbitovů a krematoria:
376 311 160

Pohřební služba:
376 312 501

Pohřební služba pohotovost - nonstop převozy zesnulých:
602 214 723

Webkamery

Krytý plavecký areál

Autocamping Klatovy

 

Pohřební služba - pokyny pro pozůstalé

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na

a) 2 dny při úmrtí manželky/a, družky/ha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manželky/a, jakož i manželky/a dítěte nebo manželky/a sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manželky/a nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Doklady zesnulé/ho:  Doklady objednavatele:
občanský průkaz zesnulé /hoobčanský průkaz
kartičku zdravotní pojišťovny zesnulé /horodný list
rodný list zesnulé /ho oddací list (u provdané dcery)
u vdaných /ženatých oddací list 
rodné číslo manželky /manžela  

Doklady a oblečení (obuv není nutná) předejte pohřební službě.

O vydání úmrtního listu může požádat manželka /manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci nebo zplnomocnění zástupci. K ověření právního zájmu je nutné doložit rodný nebo oddací list a doklad totožnosti. V případě, že objednavatelkou je provdaná dcera zesnulé/ho je třeba doložit oddací list.

Ke kopii dokladu totožnosti je nutné připojit souhlas s jeho ofocením.

Úmrtní list vystaví a zašle na adresu objednavatele matrika městského/obecního úřadu v místě úmrtí dle výše uvedených podmínek.
Občanský průkaz, zdravotní pojišťovnu a důchod odhlásí matrika.
Ostatní sociální dávky ( kromě důchodu ) musí odhlásit pozůstalí sami.
Rodný list a oddací list zesnulé /ho, jde-li o originál, matrika vrátí.

Pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, který pozůstalé sám obešle.


Vyřízení vdovského důchodu

 Vyřizuje osobně vdova/vdovec na příslušné OSSZ - důchodové oddělení
- OSSZ v Klatovech, Kollárova 528/III – bývalá „VÝPOČETKA“   

Potřebné doklady:

  • občanský průkaz vdovy/vdovce
  • úmrtní list zesnulého
  • oddací list

Urna se zpopelněnými ostatky bude vydána po předložení "dokladu o zpopelnění", který je pozůstalým zaslán po samotném zpopelnění společně s fakturou. Urnu je správa krematoria povinna uskladňovat po dobu jednoho roku za stanovený poplatek. Po uplynutí této doby je uložena do společného hrobu. Po dobu jednoho měsíce je urna v úschově bezplatně.

Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ