POHŘEBNÍ SLUŽBA - POKYNY PRO POZŮSTALÉ : POHŘEBNÍ SLUŽBA - POKYNY PRO POZŮSTALÉ

Cesta: Úvod > Pohřební služba > Pokyny pro pozůstalé

Kontakty

Hřbitovy, krematorium, pohřební služba
Čejkova 756
339 01 Klatovy 2

Telefon:

Vedoucí
Iva Pikhartová Vizingerová
e-mail: ivizingerova@tsklatovy.cz 
602 839 278 

Správa hřbitovů a krematoria:
376 311 160

Pohřební služba:
376 312 501

Pohřební služba pohotovost - nonstop převozy zesnulých:
602 214 723

Webkamery

Krytý plavecký areál

Autocamping Klatovy

 

Pohřební služba - pokyny pro pozůstalé

.Pracovní volno s náhradou  mzdy nebo platu se poskytne na:

a) 2 dny při úmrtí manžela/ky, druha/družky nebo dítěte a 1 den k účasti na pohřbu těchto osob,
b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela/ky, jakož i manželky/la dítěte nebo manželky/a sourozence a na další den, jestliže obstarává pohřeb těchto osob,
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče jeho  manžela/ky nebo jiné osoby, které sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Doklady potřebné k vyřízení pohřbu:

Pokud zemřelý nezanechá výslovné rozhodnutí, jaký má mít pohřeb, rozhodne o způsobu pohřbu podle OZ § 114 odst. 1) manžel zemřelého, a není-li ho děti zemřelého, není-li jich pak rozhodnou rodiče a není-li jich, sourozenci zemřelého, nežijí-li pak rozhodnou jejich děti a není-li jich, pak kterákoli z osob blízkých, není-li žádná z těchto osob, pak rozhodne obec, na jejímž území člověk zemřel. (Pokud není zachována posloupnost objednavatelů pohřbu dle zákona, musí objednavatel předložit oprávnění - plnou moc k objednání pohřbu od zákonem vyjmenované osoby.)

Objednavatel pohřbu
musí udělit dle zákona o GDPR souhlas se zpravováním osobních údajů a s ofocením OP.

Pohřební služba zajišťuje na požádání vydání úmrtního listu po předložení dokladů:

- pro matriční úřad Klatovy (jestliže došlo k úmrtí na území města Klatovy):
OP zesnulého, OP objednavatele

- pro ostatní matřiční úřady: OP zesnulého, rodný list zesnulého, oddací list zesnulého (u provdaných nebo ženatých), rodné číslo manžela/manželky, OP objednavatele, rodný list objednavatele, oddací list objednavatele (u provdaných/ženatých)

Úmrtní list vystaví a zašle na adresu objednavatele matrika úřadu v místě úmrtí dle výše uvedených podmínek.

Evidenci obyvatelstva (občanský průkaz) a důchod odhlásí matrika.

Zdravotní pojišťovnu a ostatní sociální dávky musí odhlásit pozůstalí sami (rodný list a oddací list zemřelého, jde-li o originál, matrika vrátí)

Pozůstalost
(dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, který pozůstalé obešle sám.

Doklady a oblečení
(obuv není nutná) pro zemřelého se předává pohřební službě.

Vyřízení vdovského důchodu
- vyřizuje osobně vdova/vdovec na příslušné OSSZ - důchodové oddělení v Klatovech, Kollárova 528/III - bývalá Výpočetka. Potřebné doklady - OP vdovy/vdovce, úmrtní list zesnulého, oddací list.

Urna se zpopelněnými ostatky
bude vydána po předložení "Dokladu o zpopelnění", který je objednavateli zaslán po zpopelnění společně s fakturou a OP objednavatele. Po dobu jednoho měsíce je urna v  úschově bezplatně. Správa krematoria je povinna uskladňovat urnu po dobu jednoho roku za stanovený poplatek. Po uplynutí této doby je uložena do společného hrobu na pohřebišti.


Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ