Jídelna

 

Školní jídelna se nachází ve spodním pavilonu školní budovy, denně se tu uvaří přibližně 500 jídel ve dvou druzích. Všichni zaměstnanci školní jídelny rádi uvítají nové strávníky. Věříme, že s námi i s kvalitou jídel budete spokojeni ! Dobrou chuť !

Pracovní kolektiv

Kolektiv školní kuchyně tvoří 7 pracovnic :

vedoucí školní jídelny je Miroslava Dolejší

kuchařky a pracovnice: J.Tučková, V.Fúrbacherová, S.Hladíková, M.Šuldová, R.Plíšková a V.Beštová

Přihlášení nového strávníka.

Přihlašování nového strávníka se provádí v kanceláři ŠJ, kde obdrží přihlášku ke stravování, kterou vyplní a nechá potvrdit souhlas s inkasem ve své bance Přihlášku ke stravování, informace a jídelní lístek lze najít i na internetových stránkách školy - www.klatovynet.cz/zstolsteho/

Systém stravovacích čipů.

Strávník při přihlášení obdrží čip, který používá i při příchodu do školy. Čipem si strávník sám vybírá obědy na následující den nebo odhlašuje ve snímacím přístroji u vchodu do jídelny. Při ztrátě či poškození, popsání čipu si musí strávník zakoupit nový čip u vedoucí ŠJ za cenu 115,-- Kč. Tento čip slouží i pro školní účely.

Odhlašování obědů.

Omlouvání a přihlašování obědů vždy den předem, maximálně v době nemoci do 8.00 hodin téhož dne. Přednostně na internetové aplikaci www.strava.cz. Telefonicky na čísle 376310622, kde je i záznamník. Obědy jsou automaticky vždy přihlášené, je nutné, aby si strávníci své obědy odhlašovali. Hromadné akce a výlety je nutno odhlásit vždy den předem, jednodenní akce si strávníci odhlašují čipem v boxu, na vícedenní akce předložením seznamu jmen třídními učiteli do ŠJ, řádně neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají bez náhrady.

Aktivovat internetovou aplikaci lze pouze přes školní jídelnu, kde obdržíte přihlašovací jméno a heslo..

Provozní doba kuchyně je od 6:00 hodin do 14:30 hodin.

Výdej obědů je nutno dodržovat:

- výdej pro cizí strávníky od 11:00 do 11:30

- výdej pro žáky školy od 11:40 do 13:45.

Placení stravného.

Systém placení obědů spočívá ve výběru zálohy na stravné v měsíci srpnu. Záloha je u každé kategorie strávníků jiná. Poté se vybírá od října stravné za uplynulý měsíc a to ke každému 15. dni v měsíci. Vybraná záloha se vrací k 15. červenci a odečítá se od ní stravné za červen.

 

Ceny obědů se mohou v průběhu roku měnit :

- žáci do 10 let                         39,00 Kč

- žáci 11-14 let                         41,00 Kč

- žáci 15-18 let                         45,00 Kč

- dospělí (ZŠ)                           45,00 Kč

- cizí strávníci (oběd v jídelně)        98,00 Kč

- cizí strávníci (odnos obědů)        100,00 Kč

 Všichni zaměstnanci školní jídelny rádi uvítají nové strávníky. Věříme, že s námi i s kvalitou jídel budete spokojeni !

 Dobrou chuť !


 

************************************App_atrib: