STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : DOVYBAVENÍ UČEBNY CNC NA SPŠ KLATOVY

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

DOVYBAVENÍ UČEBNY CNC NA SPŠ KLATOVY


 

 

Projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/016_050/0002143 Dovybavení učebny CNC na SPŠ Klatovy


Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, zahájila realizaci projektu s názvem Dovybavení učebny CNC na SPŠ Klatovy v červnu roku 2016. Finanční podpora z EU byla poskytnuta v rámci programu IROP.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v technických oborech. Realizace projektu spočívá v modernizaci a dovybavení jedné z odborných učeben, která je plně bezbariérová, novými zcela automatizovanými CNC stroji pro praktickou výuku technických oborů. Dalším cílem projektu je zatraktivnění výuky technických oborů na středních školách jak pro středoškolské žáky, využívající tyto zmíněné stroje, tak pro zájemce o studium z řad žáků 9. třídy základních škol.

 

 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ