STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : STRAVOVÁNÍ - ŠKOLNÍ JÍDELNA

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

STRAVOVÁNÍ - ŠKOLNÍ JÍDELNA


kontaktní osoba: Markéta Fürbacherová
adresa: Koldinova 180
tel.: 376 310 456
e-mail: skolnijidelna[zavináč]spskt..cz


Školní jídelna včetně kanceláře školní jídelny se nachází v samostatné budově, ulice Koldinova 180, 339 01 Klatovy. Zabezpečuje stravování pro žáky školy, zaměstnance školy i pro cizí strávníky. V jídelně je systém výdeje stravy na čip.

Strávníci volí oběd z více variant s denním předstihem. Jídelníček je vyvěšen na nástěnkách ve školní jídelně a také na webových stránkách.


Cena oběda (od 01.01.2024)

student 43,- Kč (s dotací) 115,- Kč (bez dotace)
cizí strávník

115,- Kč (konzumace v jídelně)

115,- Kč (výdej do jídlonosiče) Zaevidování strávníka

Zájemce - žák o stravování vyplní přihlášku a prohlášení (souhlas s inkasem). Přihlášky jsou k dispozici v budově školy, lze je stáhnout v příloze.

Řádně vyplněnou přihlášku včetně školy, kterou navštěvuje, a prohlášení (souhlas s inkasem) potvrzené bankou - finančním ústavem doručí zájemce osobně nebo poštou (ne doporučeně) do kanceláře školní jídelny v Koldinově ulici 180.

Vyplněná a podepsaná přihláška je závazná.

Cizí strávník je do stravování zařazen na základě osobního přihlášení u vedoucí školní jídelny. Po zavedení údajů z přihlášky do databáze bude strávníkovi prodán čip, který slouží po celou dobu stravování. Současně obdrží přístupový kód pro elektronickou aplikaci (na stránkách školy www.spskt.cz horní menu "strava - ohlašování, volba jídel"). Čipem se strávník bude prokazovat při výběru stravy v jídelně, při volbě jídla na příští den a při odhlašování.


Platby za stravu
  • Úhrada v hotovosti (cizí strávnici, příp. žáci). Strávník si vždy poslední týden v měsíci předplatí formou zálohy obědy na celý následující měsíc dopředu.

  • Platba je bezhotovostní, zálohová, formou inkasa z účtu strávníka (pouze žáci). Inkaso stravného se provádí vždy k 15. dni v měsíci podle stravných dnů násobených sazbou za jeden oběd (první zálohová platba je provedena již k 15. srpnu příslušného roku).


Další měsíc se strhává příslušná částka mínus odhlášené obědy.


Odhlašování

Odhlašovat obědy je nutné nejpozději den předem do 14:15 hod., a to čipem nebo elektronickou aplikací na stránkách školy www.spskt.cz horní menu "strava - odhlašování, volba jídel".

Pouze ve výjimečných případech do 8:00 hod. v den výdeje jídla telefonicky na tel. č. 376 310 456.


Důležité upozornění

Žák má právo na dotovaný oběd pouze při povinné prezenční nebo distanční výuce. 

V době nepřítomnosti ve škole je nutné stravu odhlásit (dle vyhl. č. 107/2005 Sb.). Při onemocnění má žák nárok na dotovanou stravu pouze v první den nepřítomnosti. Škola poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo během stanovené směny, pokud jejich přítomnost v práci trvá alespoň 3 hodiny.

Strava vydaná do jídlonosičů je určená k okamžité konzumaci.
KE STAŽENÍ
Přihláška ke stravování žáka
Provozní řád školní jídelny

Aktuální jídelníček
Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ