STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : ZATEPLENÍ A PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY SPŠ KLATOVY

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

ZATEPLENÍ A PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY SPŠ KLATOVY

 

Projekt CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011915 Zateplení a přístavba tělocvičny SPŠ Klatovy


Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 zahájila v srpnu 2021 realizaci projektu s názvem Zateplení a přístavba tělocvičny SPŠ Klatovy. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Konkrétně se jedná o 121. výzvu OPŽP 2014-2020.

Realizace projektu spočívá ve výměně otvorových výplní, zateplení obvodového pláště budovy tělocvičny včetně střechy a provedení přístavby šaten. Cílem projektu je především snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny a rozšíření jejího zázemí s ohledem na zlepšení podmínek pro žáky a zaměstnance školy

 

 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ