STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : ELEKTROTECHNIKA - TEXT

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

ELEKTROTECHNIKA

Název oboru:
Elektrotechnika

Kód oboru:


26-41-M/01
Určeno pro:
absolventy základní školy
Délka a forma vzdělávání:
roky, denní studium
Ukončení studia:
maturitní zkouška
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitou
Školní vzdělávací program:
Elektrotechnika - Automatizační technika
Zdravotní způsobilost: je vyžadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - zdravotní omezení
  podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, příloha č. 2, odst. 3, 9a, 22.


Zaměření oboru:

 • automatizační technika, číslicová technika, mikroprocesorová technika a elektronika,

 • dobrá orientace ve slaboproudé i silnoproudé elektrotechnice,

 • návrh a konstrukce elektronických obvodů,

 • funkce, konstrukce a práce na PC,

 • programování mikropočítačů, logických automatů, inteligentní elektroinstalace a CNC strojů.Získané vědomosti a dovednosti:

 • všeobecné vzdělání (český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie) v rozsahu požadavků státní maturitní zkoušky,

 • práce s měřicími přístroji,

 • používání základních logických obvodů a programování logických automatů,

 • základy programování ve vyšších programovacích jazycích,

 • řešení moderních způsobů elektroinstalace včetně „inteligentní instalace“,

 • práce na konstrukci PC,

 • návrhy a ovládání moderních pohonů,

 • základy elektroenergetiky,

 • návrh a nastavení regulátorů včetně Fuzzy,

 • řešení a návrh elektronických obvodů,

 • využívání pracovních postupů s pomocí PC,

 • konstrukce a programování robotů,

 • návrhy a praktické řešení elektropneumatických obvodů,

 • programování mikropočítačů,

 • programování a obsluha CNC strojů,

 • základy strojírenství a ekonomiky.Pracovní uplatnění absolventů: 

 • úspěšné pokračování studia na VŠ technického směru,

 • úspěšné pokračování studia na VOŠ,

 • na domácím a zahraničním trhu práce (viz inzeráty v tisku).KE STAŽENÍ
ŠVP - Elektrotechnika od 1.9.2016 Školní vzdělávací program - podrobné informace o studiu daného oboru [pdf; 1,12 MB]
ŠVP - Elektrotechnika od 1.9.2021 Školní vzdělávací program - podrobné informace o studiu daného oboru [pdf; 1,6 MB]
Příloha č. 1 k ŠVP - Elektrotechnika od 1.9.2016 Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu platná od školního roku 2020/21
Učební plán Elektrotechnika od 1.9.2016 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 206 KB]
Učební plán Elektrotechnika od 1.9.2021 Učební plán - předměty a hodiny týdně [pdf; 376 KB]


 

Zobrazení nejnovějšího učebního plánu podle ŠVP - Elektrotechnika od 1.9.2021

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin

1

2

3

4

celkem

A. Povinné vyučovací předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
• Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

• Cizí jazyk (anglický nebo německý)

4

3

3

4

14

• Cizí jazyk (anglický nebo německý)

-

-

-

-


• Občanská nauka

1

1

1

-

3

• Dějepis

2

-

-

-

2

• Matematika

5

4

3

5

17

• Fyzika

2

2

-

-

4

• Chemie

2

-

-

-

2

• Tělesná  výchova

2

2

2

2

8

Odborné předměty


• Technická dokumentace

2

-

-

-

2

• Strojnictví

-

1

-

-

1

• Základy elektrotechniky

5

2

-

-

7

• Informační a komunikační technologie

2

2

-

1

5

• Číslicová technika

-

4

-

-

4

• Elektronika                

-

3

3

3

9

• Elektrotechnická měření

-

2

3,5

3,5

9

• Silnoproudá zařízení

-

-

2

-

2

• Ekonomika

-

3

-

-

3

• Praxe

2

2

3

-

7

• Automatizační technika

-

-

2

4

6

• Automatizační cvičení

-

-

1

3

4

• Mikroprocesorová technika

-

-

4

-

4

• Aplikace výpočetní techniky

-

-

2

2

4

Celkem týdně

32

33

32,5

30,5

128B. Nepovinné vyučovací předměty
• Matematický seminář (příprava na vysoké školy)

-

-

-

1

1

• Konverzace v cizím jazyce

-

-

1

1

2Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ