Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HARMONOGRAM AKCÍ

Cesta: Titulní stránka > Informace o studiu > Harmonogram akcí
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Harmonogram akcí

Školní rok 2016/2017

1.pololetí

Zahájení škol.roku

1. 9. (čtvrtek)

Zahájení projektu výuky s využitím tabletů

2. 9. v 9.00

Zahájení výuky dle rozvrhu

2. 9.

Maturitní zkoušky - podzimní termín

12. 9. (ústní), 1. - 5. 9. (pís.)

Komplexní exkurze 2. r.

2. – 10. 9. Chorvatsko, 5. - 9. 9. Alpy

Geol. Kurzy

12. - 13. (14.) 9.

Adaptační kurzy

4. - 6. (7.) 9.

Sportovní kurz zdravého životního stylu - TA, TB, KA, KB
10. - 14. 10

Podzimní prázdniny

26. a 27. 10. (středa, čtvrtek)

Zasedání Školské rady

říjen (bude upřesněno).

Pedagogická rada za 1.čtvrtletí

16. 11. (středa)

Třídní rodičovské schůzky I.

22. 11. (úterý)

Nahlášení maturitních volitelných předmětů           

1. 12.

Den otevřených dveří

6. 12. (úterý)

Vánoční prázdniny

23. 12. 2016 - 2. 1. 2017

Zahájení výuky v r. 2017

3. 1. (úterý)

Lyžařský kurz QA,QB

9. 1. - 13. 1.

Lyžařský kurz 1.A, 1.B 16. 1. - 20. 1.

Zápis známek za 1. pololetí vyučujícími

24. 1. (úterý) do 13.00

Pedagogická rada za 1. pol.

25. 1. (středa)

Konec 1. pol.- rozdání výpisu vysvědčení

31. 1. (úterý)

Vyhlášení kriterií přijímacího řízení

do 31. 1.

2. pololetí

Pololetní prázdniny

3. 2. (pátek)

Lyžařský kurz SA20. - 24. 2.

Jarní prázdniny

6. - 12. 3.

Uzavření přihlášek na šk. rok 2017/18

1. 3.

Projektový den

5. 4.

Velikonoční prázdniny

13. – 14. 4. (čtvrtek, pátek)

Pedag. rada za 3. čtvrtletí

18. 4. (úterý)

Třídní rodičovské schůzky II.

19. 4. (středa)

První kolo přijímacích zkoušek

12. 4., 19. 4. (čtyřleté gymnázium),
18. 4. 20. 4. (víceleté gymnázium)Termín zápisu známek mat. roč. vyučujícími

24. 4. (pondělí) do 13.00

Zápis absence a kontrola známek (třídní)

24. 4. (pondělí) do 16.00

Pedagogická rada k OkA,B, 4.A,B

25. 4. (úterý)

Rozdání vysvědčení a rozloučení OkA,B, 4.A,B

28. 4. (pátek)

Přípravný týden OkA,B, 4.A,B

15. - 19. 5.

Testy a písemné práce společné mat. zk.

2. – 11. 5.

Předání výpisů výsledků testů

do 13. 5.

Ústní maturitní zkoušky OkA,B, 4.A,B

22. 5. – 26. 5.

Předání mat. vysvědčení na radnici

31. 5. (středa)

Předání protokolů o výsledcích společné části MZ

do 15. 6.

Sportovně turistický kurz Sp A,B

29. 5. - 2. 6.

Sportovně turistický kurz 3.AB
5. 6. - 9. 6.
   

Zasedání Školské rady

červen (bude upřesněno)

Zápis známek za 2. pololetí vyučujícími

22. 6. (čtvrtek)

Den volna na školní výlety

23. 6. (pátek)

Pedagogická rada za 2. pololetí

26. 6. (pondělí)

Halířův memoriál 2017

27. 6. (úterý)

Rozdání vysvědčení, závěrečná porada

30. 6. (pátek)

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ