Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Po dobu uzavření školy bude probíhat výuka studentů online formou prostřednictvím Google Classroom. Studenti jsou povinni sledovat svou školní e-mailovou schránku, plnit zadané úkoly a studovat zadané materiály.

S platností od středy 11. 3. 2020 se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví uzavírá škola a veškeré pronajímané prostory z důvodu prevence šíření koronaviru. Toto opatření platí až do odvolání.

Z tohoto důvodu se ruší také přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky základních škol.

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu.

Úřední hodiny pro veřejnost:  Po, St: 9:00 – 13:00 hod

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s chodem školy, kontaktujte:
ředitele Mgr. V. Vogeltanze,  tel. 778 434 622, vvogeltanz@ gym-kt.cz
zástupce ředitele Mgr. R. Salvetra,  tel. 732 858 978, rsalvetr@ gym-kt.cz

Tradiční akce Gymnaziální padesátka byla v roce 2020 zrušena.

Jedná se o prezentaci zajímavých příspěvků a výukových témat v netradičním pojetí výuky. Do vysílání jsou zapojeni učitelé plzeňských středních škol, ale také další organizace (Techmania Science Centrum, Krajské centrum vzdělávání, NPI ČR – pracoviště Plzeň, Divadlo Alfa, ZOO Plzeň a další). Příspěvky nenahrazují školní vyučování.

AKTUALITY

Ve dnech 24. až 28.2. a 9. až 13.3. proběhly na šumavském Špičáku tradiční lyžařské sportovní kurzy
Naše škola obsadila vynikající druhé místo v kvalifikačním kole.
Prosinec byl tradičně ve znamení maturitních plesů. Podívejte se na sestřih.
Pod vedením RNDr. Vágnerové běží na gymnáziu kroužek LogIQ. Žáci zejména z primy tak měli v poslední době možnost podílet se na něčem, co zdaleka přesahuje školní hranice.
Písemná část zkoušky se koná 7. dubna.
(25.02.20)
V pátek 21. 2. proběhla v Akademii věd České republiky valná hromada České asociace orální historie, jejímž prvním bodem programu bylo předávání cen v soutěži Zlatý diktafon.
Mimořádný úspěch, t.j. 1. místo v krajském kole EO a postup do celostátního finále získal Tomáš Kadlec z OkB.
Od 17. do 20. 2. se 14členný výběr našich studentů zúčastnil mezinárodního projektu, jehož tématem byla 2. světová válka, Protektorát Čechy a Morava a soužití Čechů a Němců v tomto nelehkém období.
Ve čtvrtek 7. února se naši studenti zúčastnili finále 7. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje, které probíhalo na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Studenti zde společně s dalšími úspěšnými středoškoláky prezentovali výsledky své tvořivé práce.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ