Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

AKTUALITY

Podzimní sportování studentů kvart a tercií.
Na konci prvního týdne v září byly oficiálně předány iPady žákům nových prvních ročníků.
Adaptační kurz tříd 1.A a 1.B se jako obvykle konal v prostředí malebné vesničky Rybník v Českém lese.
Ohlédnutí za adaptačním kurzem tercie B včetně fotograifí.
19. - 21.09.2019, Haly TJ Lokomotiva Plzeň
Studentská exkurze: Julské Alpy 2019 v termínu 09. 09. - 13. 09. 2019.
Úvodní schůzka pro opakovací / rozšiřovací / přípravný kurs němčiny pro mírně pokročilé se koná ve čtvrtek 12. září od 17:30 v učebně S15 proti hlavnímu vchodu (volební místnost).
Úspěch Šárky Bělochové, Davida Tyla a Jana Šindeláře
Školní rok 2019/2020
Díky perfektnímu počasí si všichni užili nejen část přímo na vodě, ale vydováděli se také při odpoledním fotbálku či večerním posezení u ohně. Dohromady se letos akce zúčastnilo neuvěřitelných 155 žáků.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ