Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava


Z důvodu vládních opatření bude od 4. 1. 2021 probíhat distanční výuka ve všech třídách.

AKTUALITY

Platná pro 1. kolo přijímacího řízení roce 2021 (formát pdf)
Pochvala patří i dalším našim soutěžícím, kteří se dostali do krajského kola – K. Poslíkovi, O. Nováčkovi, K. Bourovi a dalším.
S ohledem na přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situaci a platná nařízení jsme bohužel nuceni v letošním roce zrušit lyžařské kurzy, které byly plánovány pro žáky kvint a prvních ročníků.
Dne 16. prosince 2020 se ve školní aule uskutečnila ceremonie pro absolventy bronzové a stříbrné úrovně v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
Přednášku organizoval studentský parlament ve spolupráci s panem Kislingerem, který přednášku moderoval. Přednášející byla viroložka RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro papillomaviry.
Po urputných bojích nakonec zvítězila třída 2.B. Do soutěže se zapojila více než polovina studentů ve škole.
Patronem letošního finálového klání se stal laureát Nobelovy ceny a profesor ekonomie a businessu na New York University Thomas J. Sarge.
Z důvodu přetrvávající epidemiologické situaci a platných nařízení jsme nuceni minimálně odsunout lyžařský kurz třídy S-A, který byl původně plánován v termínu od 4. ledna 2021.
Online 16. 12. od 14.00 v aule školy
Poslechněte si reportáž