Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

AKTUALITY

Pozvánka na online přednášku ve spolupráci našeho gymnázia s Europe Direct Klatovy a Univerzitou třetího věku při ZČU v Plzni. 25. října 2021 od 17.00 hod.
Aktuální informace pro účastníky zimních sportovních kurzů ve školním roce 2021-22.
Ráno 6. září jsme vyrazili na pětidenní zájezd po krásách Středočeského kraje.
Pro mírně pokročilé (B1/B2), pondělí od 17:15
Za naše gymnázium promluvil jeho ředitel Mgr. Václav Vogeltanz. Organizátoři děkují za účast a pomoc studentům gymnázia.
Ohlédnutí za setkáním zúčastněných škol v bavorském Viechtachu
Ve středu 29. září se třídy V4.A a V4.B zúčastnili Jaderných dnů na Západočeské univerzitě v Plzni.
Za naši školu byli oceněni Jakub Kislinger, student loňské oktávy osmiletého studia a Barbora Volfová, studentka loňské septimy šestiletého studia.