Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Den otevřených dveří se koná v úterý dne 10. 12. 2019 od 13 hodin.

Přijímací zkoušky nanečisto | Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

AKTUALITY

Zahajujeme ve čtvrtek 9. 1. v 17:15
(05.12.19)
Fotoohlédnutí
V dubnu čeká naše reprezentanty závěrečné kolo
Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme – postupují do celostátního kola, jež se uskuteční v pátek 20. března 2020 v Olomouci na CM teologické fakultě Univerzity Palackého.
13. listopadu se čtyři týmy z našeho gymnázia pod dozorem pana učitele Kadlece vydaly na oblastní turnaj soutěže v pIšQworkách do Domažlic.
Momentky ze života školy nově i na Instagramu
V rámci udržitelnosti projektu, díky kterému jsme byli schopni renovovat půdní prostory a podařilo se vytvořit nové učebny pro výuku digitálních technologií, robotiky, přírodovědnou učebnu a v neposlední řadě počítačovou učebnu jazyků, k nám v listopadu zavítali žáci spolupracujících základních škol.
Regionální kolo Evropského parlamentu mládeže proběhlo tentokráte v Táboře a naši školu zde reprezentoval Radek Coufal ze 4. B.
Poutavou přednášku si pro studenty chemického semináře připravil prorektor VŠCHT prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ