Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava
Úřední hodiny sekretariátu v době letních prázdnin jsou v pondělí a ve středu od 9 do 13 hodin. Z důvodu probíhajících stavebních úprav vstup bočním výtahem (u hřiště). Zvoňte na sekretariát.
Informace pro budoucí studenty a jejich rodiče. Přihláška a další dokumenty.
Podrobné informace pro nové žáky šestiletého studia v září 2022 včetně videoreportáže...

AKTUALITY

Gymnázium Klatovy se spolu s dalšími školami účastní tříletého projektu ERASMUS+ s názvem “Bee important” zaměřeného na včely, jejich neoddiskutovatelný význam v přírodě, jejich chov, využití včelích produktů i odraz včel v umění.
Výsledky jednotlivých disciplín i celkové pořadí tříd 75. ročníku.
28. 6. v předvečer Halířova memoriálu navštívila skupinka pedagogů a dvou atletek z našeho gymnázia hrob profesora Halíře na klatovském hřbitově
Ohlédnutí za školním přeborem nižšího gymnázia
Tradiční volejbalový turnaj vyhrála 3.B
Ve středu 22. 6. uspořádala naše škola beachvolejbalový turnaj pro žáky, ale do turnaje zasáhli také učitelé. Zázemí pro turnaj jsme nalezli v krásném areálu CMS v Klatovech, kde nám byly k dispozici 4 kurty.
Fotbalový turnaj pro žáky nižšího gymnázia vyhrála KB!
Ve středu 22.6 proběhla soutěž tříd nižšího gymnázia ve skoku vysokém
Studenti třetích ročníků sportovali celý týden v Žinkovech
Po dvouleté, covidem vynucené, pauze opět proběhla na klatovském náměstí akce „Dny vědy a techniky v Klatovech“, která ...