Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 6. 12. 2022 od 13:00 do 17:00 v budově školy.
 Další informace + videozáznam z roku 2021

Přípravné kurzy / Přijímací zkoušky NANEČISTO 

AKTUALITY

Gymnázium J. Vrchlického se stalo partnerským subjektem POŠUMAVSKÉHO AUTO MOTO KLUBU.
Součástí programu bylo také odhalení pamětní desky Jaroslava Vrchlického u hlavního vchodu.
Den otevřených dveří pro širokou veřejnost a absolventy našeho gymnázia proběhl v sobotu 5. listopadu 2022.
(10.11.22)
Dne 24. října 2022 se zúčastnil tým naší školy ve složení ...
Ve dnech 7. 10. – 15. 10. 2022 se konal poznávací zájezd do Španělska, konkrétně do oblasti Valencie. Účastnili se ho nejen studenti španělského jazyka.
Přihlášku je třeba vyplnit do 15. 1. 2023.
Termín pro podání přihlášky je nejpozději 15. ledna 2023.
Odbornou porotu zaujala jejich práce, která zobrazuje pracovní příležitosti v jednotlivých okresech a městech Plzeňského kraje.
Volejbalistky gymnázia nás skvěle reprezentovaly v celostátní soutěži středních škol!
V krajském kole získal tým z našeho gymnázia krásné 4.místo.