Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

 

 

Sportovní zařízení je od pondělí 11. května otevřeno dle aktuálních usnesení Vlády ČR. V případě zájmu o pronájem sportovišť kontaktujte p. Pavla Homolku na tel. čísle 602 359 729.

Po dobu uzavření školy bude probíhat výuka studentů online formou prostřednictvím Google Classroom. Studenti jsou povinni sledovat svou školní e-mailovou schránku, plnit zadané úkoly a studovat zadané materiály.

Úřední hodiny pro veřejnost:  Po, St: 9:00 – 13:00 hod

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s chodem školy, kontaktujte:
ředitele Mgr. V. Vogeltanze,  tel. 778 434 622, vvogeltanz@ gym-kt.cz
zástupce ředitele Mgr. R. Salvetra,  tel. 732 858 978, rsalvetr@ gym-kt.cz

AKTUALITY

V rámci poohlédnutí za zdařilým česko-německým projektem Vergeben, nicht vergessen neboli Odpustit, ale nezapomenout (proběhl v únoru) nabízíme zdařilé video, které vzniklo jako jeden z výstupů tohoto projektového týdne věnovaného pohnutému období 2. světové války.
Studentka kvinty A Kateřina Šebestová obdržela čestné uznání v celostátním kole literárně-historické soutěže Komenský a my za esej na téma V jakém světě si přeji žít?
Od tohoto dne budou moci studenti závěrečných ročníků navštěvovat dobrovolné konzultační hodiny, které budou probíhat podle přiloženého rozvrhu. Konzultace se budou týkat pouze maturitních předmětů za účelem přípravy k maturitním zkouškám.
Do celonárodního (spíše mezinárodního, neboť soutěže se účastní i týmy ze Slovenska) finále se dostaly dva týmy z vyššího gymnázia a dva týmy z nižšího gymnázia.
Jedenáct studentů gymnázia postupuje do finále mezinárodní soutěže
Vzdělávejte se s videem – Český jazyk, Chemie, Španělský jazyk, Biologie a Fyzika
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ