Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

V pátek 25. 9. probíhá na naší škole standardní výuka dle rozvrhu.

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR platí od pátku 18. 9. 2020 ve všech vnitřních prostorách školy (včetně tříd) povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest – zakrytí úst a nosu.

Studenti musí dbát zvýšených hygienických nároků, po celé škole jsou k dispozici dávkovače s dezinfekcí.

AKTUALITY

Informace ke společné i profilové části maturity
Průzkum zájmu
Angličtina, němčina, španělština, francouzština a ruština.
Máte chuť osvěžit si / zopakovat / doplnit znalosti němčiny? Potřebujete případně získat certifikát osvědčující znalost / připravit se na některou ze zkoušek z němčiny?
Ohlédnutí za přednáškou PhDr. Lucie Rohlíkové, Ph.D. ze ZČU Plzeň.
Učebna má kapacitu 120 osob a byla vybudována díky dotaci Plzeňského kraje ve výši 8,9 mil. Kč.
Stalo se již tradicí, že žáci, kteří nastoupí do prvního ročníku čtyřletého studia, hned první školní den vyráží na adaptační kurz v malebném prostředí vesničky Rybník v Českém lese.
Ohlédnutí za adaptačním kurzem tercie B včetně fotograifí.