Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úřední hodiny sekretariátu o letních prázdninách:
pondělí a středa od 9.00 do 12.00 hod.


AKTUALITY

Práce z kategorie ochrany a tvorby životního prostředí
V závěrečném červnovém týdnu se několik desítek žáků zúčastnilo projektových dní v povodí řeky Otavy.
V týdnu od 24. do 26.června proběhly tradiční sportovní soutěže studentů.
Výsledky jednotlivých disciplín a celkové pořadí tříd 77. ročníku
V sobotu 8. června se v areálu CMS v Klatovech konal již třetí ročník školního turnaje v beachvolejbalu. Navzdory zraněním a nemocem se do turnaje nakonec zapojil solidní počet třinácti dvojic.
V termínu 4. – 6. 6. se řada našich žáků zúčastnila projektových dní na Otavě. Ty byly zaměřeny přírodovědným směrem, důraz byl kladen na technické záležitosti spjaté s tekoucí vodou – MVE, způsoby zadržení vody apod.
Podrobné informace pro nové žáky šestiletého studia v září 2024 včetně videoreportáže...
Studenti třetích ročníků sportovali celý týden v Žinkovech