Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

AKTUALITY

Informace ke společné i profilové části maturity. Aktualizováno 22. 9. 2021
Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem Bee important. Tento týden se skupiny žáků s učiteli z účastnických škol sešly na Dominicus-von-Linprun-Gymnasium v bavorském Viechtachu. Naši školu zastupuje 23 žáků z různých tříd.
Ohlédnutí za expedicí z června 2021
V průběhu čtyř dní absolvovali žáci projektový den zaměřený na Český les s vedoucím tamější CHKO panem Peckertem, turistické výlety, sportovní dopoledne i večerní táboráky.
Ohlédnutí za adaptačním kurzem tercie B včetně fotograifí.
Úvodní schůzky pro opakovací / rozšiřovací / přípravný kurs – 9. 9. a 16. 9. od 17:00
Podrobné informace pro nové žáky šestiletého studia v září 2021 včetně videoreportáže...
Informace, přihláška, dokumenty k vyplnění