Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava
Splň si své povinnosti a pak uteč od obrazovek. Soutěží celé třídy + učitelský sbor.

AKTUALITY

Školní kolo: 9. 3. 2020, odevzdat práce SOČ do 5. 3. 2020
Studenti pracují z domova a mají omezenou dostupnost výtvarných materiálů a prostředků. Otevírá se ale větší možnost při využívání moderních technologií. Vznikají tak po stránce formy téměř profesionální díla.
Na půdě klatovského gymnázia stojí vzdálená laboratoř - místo, kde můžete na dálku spustit experimenty kdykoliv se vám zachce.
Výsledky z letošního roku
27.11.20 od 17 hodin
Aktuální informace pro účastníky zimních sportovních kurzů ve školním roce 2020-21.
Umístění nejlepších účastníků z naší školy
Důležité datumy pro každého maturanta
V pátek 18. 9. 2020 se naši studenti zúčastnili na čištění dna Hnačovského rybníka.