Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhl 6. prosince.
 Další informace + videozáznam z roku 2021

AKTUALITY

Celkově bylo oceněno 46 studentů vyššího gymnázia za úspěchy v soutěžích, olympiádách, středoškolské odborné činnosti a také za složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek vyšších úrovní v uplynulém školním roce.
Vzpomínkové akce u příležitosti kulatých výročí klatovských osobností. Klatovy 9. února, Praha 11. února 2023.
V uplynulém týdnu se žáci 1.A a 1.B navzdory ne úplně optimálním podmínkám vypravili na lyžařský kurz na šumavský Špičák.
Ve čtvrtek 22. 12. proběhla exkurze do Norimberku, na kterou byly pro velký zájem vypraveny dokonce dva autobusy a účastnilo se jí bezmála sto žáků.
Aktuální informace pro účastníky zimního sportovního kurzu v lednu 2023.
Ohlédnutí