Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

AKTUALITY

V sobotu 13.4. 2024 se konal 47. ročník tradiční turistické akce.
V dubnu mají možnost naši žáci vyzkoušet další moderní měřící přístroj - termokamery.
Popisy a mapy tras 47. ročníku, který se koná v sobotu 13.dubna 2024.
Sobota 13.dubna 2024. Trasy 51, 38, 27, 18 a 11 km pro pěší a horská kola.
Dne 7. března 2024 se v prostorách klatovského jezuitského refektáře konala závěrečná prezentace půlročního projektu.
V sobotu 13. dubna se koná 47. ročník Gymnaziální padesátky
3. dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. Naši studenti si vedli velmi dobře.
Dne 3. dubna 2024 se na naší škole uskutečnil tradiční Projektový den, tentokráte věnovaný historii.
Tým nižšího gymnázia vybojoval nádherné 1. místo s postupem do republikového finále, tým vyššího gymnázia vybojoval 3. místo.