Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava
Součást oslav 210. výročí založení školy, 15. a 16. června 2022. Určeno pro širokou veřejnost.

AKTUALITY

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech děkuje Policii ČR za výborně odvedenou práci, kterou kriminalisté odvedli při hledání a dopadení pachatele, který v polovině dubna na několika místech poškodil budovu školy.
Družstvo starších žákyň postoupilo do krajského kola!
18. až 22. července, Gymnázium Klatovy. Příměstský tábor pro kluky a holky. Doporučujeme.
U pomníku „Zmizelý svícen“ v blízkosti bývalé klatovské synagogy četli studenti naší školy jména zavraždených židovských spoluobčanů.
(13.05.22)
V úterý 9. 5. soutěžil tým složený z žáků KA, KB a TA ve známé soutěži ČT:D Už tam budem?.
(11.05.22)
První májové odpoledne letošního roku začal náš výlet za dalším poznáváním Velké Británie, které naše škola pořádá (kromě nucené kovidové pauzy) každý rok.
Soutěž BYSTRÉ HLAVY (orig. název „Helle Köpfe“) je soutěž pořádaná Göthe-Institutem. Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností ...
Do krajského kola postoupily dvě studentky z naší školy - Michaela Skálová, Ivana Smáhová. Obě se umístily na stupních vítězů.