Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

AKTUALITY

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech nabízí také v tomto školním roce přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium.
Nabízíme zdarma konání přijímacích zkoušek nanečisto za stejných podmínek jako probíhají skutečné testy.
Byli jste, jste nyní nebo budete žáky kvinty? To určitě víte, že se kvinty účastní dvoudenní geologické exkurze.
Úvodní slovo ředitele při zahájení rodičovských schůzek
Důležité datumy pro každého maturanta
V rámci hodin hudební výchovy vzniklo ve třídě několik skupin. Každý se tedy na chvíli stal členem kapely.
Pozvánka na online přednášku ve spolupráci našeho gymnázia s Europe Direct Klatovy a Univerzitou třetího věku při ZČU v Plzni. 25. října 2021 od 17.00 hod.
Aktuální informace pro účastníky zimních sportovních kurzů ve školním roce 2021-22.
Ráno 6. září jsme vyrazili na pětidenní zájezd po krásách Středočeského kraje.