Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava
Dokumenty je stažení a vyplnění

AKTUALITY

Díky perfektnímu počasí si všichni užili nejen část přímo na vodě, ale vydováděli se také při odpoledním fotbálku či večerním posezení u ohně. Dohromady se letos akce zúčastnilo neuvěřitelných 155 žáků.
73. ročník tradiční atletické soutěže se vydařil! Přinášíme výsledky jednotlivých disciplín i celkové pořadí tříd.
Podrobné informace pro nové žáky šestiletého studia v září 2019 včetně videoreportáže...
Ve středu 19.06.2019 pořádá Gymnázium J. Vrchlického informativní schůzku pro budoucí studenty v tělocvičně školy.
Úspěšná účast našich studentů v matematické soutěži.
Naši studenti opět uspěli v dějepisné soutěži!
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ