Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava


AKTUALITY

S ročním zpožděním způsobeným pandemií Covidu vyrazilo 30 žáků druhých ročníků na lyžařský kurz na Špičáku.
Naši studenti si vedli výborně a obsadili téměř všechna přední místa. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
V lednu se na naší škole konaly zkoušky Cambridge English: First a Advanced. Zúčastnilo se jich 31 studentů, všichni uspěli.
18. ledna 2023 se v Plzni uskutečnilo krajské kolo fyzikální olympiády kategorie A.
13. až 17. března 2023
V minulém týdnu se pod taktovkou Mgr. Lukáše Kopeckého konalo několik vzpomínkových akcí.
Alžbětě moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, Klatov i České republiky.