Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

AKTUALITY

Základní informace + přihláška a prohlášení k vyplnění
Seznam pro tabletové třídy 1.A a 1.B
Podrobné informace pro nové žáky šestiletého studia (září 2018)
Ohlédnutí za 72. ročníkem HM
(21.06.18)
O prvních dvou červnových víkendech se Školní klub GKT opět vydal na tradiční sjíždění řeky Otavy.
Na podzim pořádáme nově exkurzi do Polska, nejen na místa spojená s historií 20.století. Nabídka pro zájemce.
Na západním pobřeží Nizozemí, v Kulturní vesnici Evropy, Wijk aan Zee, se již 15. rokem pořádalo mezinárodní malířské sympózium Ezels and Kwasten. Zúčastnila se ho také PaedDr. Zdeňka Hranáčová, vyučující výtvarné výchovy na naší škole.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ