Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava
Je jaro, tak všichni ven. Novinka: BONUS BODY. Zapoj se do soutěže a ukaž, že ani dlouhá omezení tě neodradila od pohybu!

AKTUALITY

Úvodní slovo ředitele při zahájení rodičovských schůzek
Pramen Úslavy stále platí, je tu ale nový bonusový cíl. Platnost cíle do 25. 4. 2021. Vydej se pěšky či na kole poznávat krásy okolí Klatov.
3. čtvrtletí školního roku 2020/2021
Mezi 42 nejlepších prací z ČR, Slovenska, Polska, Německa a Rakouska se dostaly i výkony našich tří studentek.
Ohlédnutí. Letos se ke zkouškám přihlásilo 23 studentů, všichni uspěli.
Velký úspěch Kryštofa Boury (4.B) a Jakuba Kislinger (V8.A) v republikovém finále FO.
Informace ke společné i profilové části maturity. Aktualizováno 16. 3. 2021