Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: úterý 11. 12. 2018 od 13 hodin

Přijímací zkoušky nanečisto - Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

AKTUALITY

Ve středu 14. 11. 2018 proběhl již osmý ročník matematické soutěže MAMUT aneb MAlý Matematicko-Úvahový Turnaj. Mezi sebou se utkalo celkem 20 tříčlenných družstev žáků základních škol.
Ve dnech 12. – 20. 10. 2018 se uskutečnila exkurze do jedné ze sedmnácti autonomních oblastí Španělska Valencie, která byla určena nejen pro studenty španělského jazyka, ale i pro zájemce studující jiné cizí jazyky.
Celkově musím zhodnotit, že týden strávený ve Španělsku nám dal mnoho zážitků a poznání, které jsme si před odjezdem neuměli ani představit.
Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech nabízí v tomto školním roce vzhledem k využití celostátních testů v přijímacím řízení přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium.
Při SOČ se naučíte samostatně pracovat, získávat nové poznatky v oboru, který Vás zajímá. Při obhajobách v rámci SOČ se naučíte svoji práci srozumitelně vysvětlit, diskutovat s porotou.
Elektronická přihláška otevřena od 1. 1. 2019, práce je třeba odevzdat SOČ do 7. 3. 2019
Na září 2019 opět připravujeme komplexní exkurze pro žáky, kteří tou dobou budou ve druhém ročníku či sextě. V nabídce se tradičně objevují 3 varianty – Chorvatsko, Praha a Slovinsko.
Studenti se v nabitém programu seznámí nejen s přírodními krásami námi navštěvované a velmi oblíbené země, ale i s její historií, kulturou a jazykem.
Aktuální informace pro účastníky zimních sportovních kurzů ve školním roce 2018-19.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ