Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HALÍŘŮV MEMORIÁL

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Halířův memoriál
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Halířův memoriál

Halířův memoriál na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech každoročně představuje atletické přebory školy, konané převážně na konci školního roku, jimiž žáci i učitelé uctívají památku profesora Jana Halíře.

V letošním roce proběhl již 74. ročník, který se uskutečnil v pondělí 28. června 2021 na atletickém stadionu v Klatovech pod Hůrkou. 

 

Závod představuje vyvrcholení celoročního sportování a je to velký svátek pro celou školu. Na stadionu pod Hůrkou se sejdou všichni vyučující, všichni studenti i mnozí hosté. Každý se podílí na zdárném průběhu závodu. Buď svojí aktivní účastí, nebo pomocí organizátorům či alespoň fanděním. Vždy se tu objevují i čerství maturanti a také bývalí absolventi školy. Přicházejí si popovídat a připomenout atmosféru, kterou prožívali po celá léta studií a na kterou rádi vzpomínají.

V úvodu pravidelně vystupuje se vzpomínkovým projevem o profesoru Janu Halířovi ředitel školy. Potom následují vlastní  atletické disciplíny, jichž se zúčastnilo od konce války už několik desítek tisíc mladých lidí z celého Klatovska. Nejednou byly dosaženy i sportovní výkony vysoké úrovně. Zejména ve skoku vysokém, v bězích či vrhu koulí. Téměř každý rok jsou překonány některé rekordy Halířova memoriálu. Odměnou pro vítěznou třídu je sportovní výlet a závod tak motivuje studenty nejen k co nejlepším sportovním výkonům, ale i upevňuje kolektivní vědomí tolik důležité pro zdravou pracovní atmosféru ve třídách.

 Fotografie z předchozích let si může prohlédnout zde...