Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY

Cesta: Titulní stránka > Jazykové zkoušky > Angličtina
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny

Naše škola spolupracuje s British Council v Praze.

V roce 2011 měli naši studenti poprvé příležitost složit cambridgeské zkoušky přímo na naší škole. Tuto možnost bychom chtěli nabízet i nadále studentům našim, z jiných škol a také veřejnosti.

British Council (www.britishcouncil.org/cz) je britskou organizací pro vzdělání a kulturu. Vznikla v roce 1934 a dnes ji najdeme ve 110 zemích světa.

Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější zkoušky z angličtiny. Prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení) a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Jsou zaměřeny na angličtinu všeobecnou i odbornou. Zkouška ze všeobecné angličtiny je dostupná v pěti úrovních (viz. SERR).

Cambridge English: Key – A2
Cambridge English: Preliminary – B1
Cambridge English: First – B2
Cambridge English: Advanced – C1
Cambridge English: Proficiency – C2

Uznávání certifikátů: certifikáty Cambridge ESOL jsou akceptovány univerzitami a institucemi po celém světě, viz: www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-exams-recognition-of-certificates.htm

 Na naší škole lze skládat zkoušku Cambridge English: First a Cambridge English: Advanced

Jaké jsou výhody zkoušek na počítači?

- práce s klávesnicí a myší může být výrazným ulehčením oproti klasické papírové formě (zejména v části psaní)
 -registrovat se můžete i krátce před zkouškou
 -máte rychlý přístup k výsledkům – on-line již 3 týdny po testu, certifikáty 5-6 týdnů po zkoušce
- poslechová část se koná se sluchátky
- v průběhu testu lze odpovědi vyplňovat v libovolném pořadí a kdykoli je měnit
- máte možnost dělat si poznámky i na papír
- termín zkoušek na počítači se liší od termínů klasických zkoušek

Nejbližší termín: FCE - leden 2025

Registraci pro vás hromadně zajistí naše škola (údaje pro registraci: jméno, datum narození, e mailová adresa). Tyto údaje pošlete na kontaktní adresu jchroustova@gymkt.cz .
Cena zkoušky: ...bude upřesněno... 

kontakt: jchroustova@gym-kt.cz

Pretesting - Našim studentům nabízíme možnost vyzkoušet části testu, jež jsou zadávány i opravovány Cambridge University.


Cambridge English: First – B2

Je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň "více pokročilí" a vyžaduje osvojení si všech jazykových dovedností. Je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, vhodná např. pro zaměstnance v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích cateringu apod. Rovněž ji lze uplatnit na jednotlivých univerzitách a dalších institucích. Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.

·   Reading and Use of English – 75 minut (orientace v textu, porozumění jeho struktuře
                                   a vyhledání konkrétní informace, znalost gramatiky a slovní zásoby) 

·   Writing – 80 minut (esej - 140-190 slov;  článek/esej/zpráva/posudek/vyprávění)

·   Listening – 40 minut

·   Speaking – 14 minut – ve dvojici kandidátů (všeobecná konverzace, srovnávání, popis, vyjednávání, vyjádření a obhájení názoru)

Hodnocení:

Maximální počet bodů: 100 (z každé části 20)

Grade A = 80-100
Grade B = 75-79
Grade C = 60-74
Level B1 =  45-59
Fail      =        0-44

Minimální výsledek pro úspěšné složení zkoušky je 60 bodů. Pokud získáte hodnocení A, obdržíte certifikát potvrzující dosažení úrovně C1. Pokud získáte hodnocení B nebo C, obdržíte certifikát s úrovní B2. Pokud bude váš výsledek nižší než výsledek potřebný k dosažení úrovně C, ale vaše bodové hodnocení bude odpovídat úrovni B1, získáte certifikát Cambridge English s uvedením úrovně B1.

Vyzkoušejte si zkoušky na počítači on-line: https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/exam-preparation/

Procvičte si své znalosti: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

 

V tomto školním roce zkoušku vykonalo 46 studentů.
V lednu se na naší škole konaly zkoušky Cambridge English: First a Advanced. Zúčastnilo se jich 31 studentů, všichni uspěli.