Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NĚMECKÝ JAZYK

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Německý jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Německý jazyk

 Německý jazyk - mezinárodní jazykové zkoušky na naší škole

Význam výuky cizích jazyků obecně

Výuka cizích jazyků je na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech jednou z priorit, neboť jazyková vybavenost se dnes žádá prakticky ve všech oborech. Znalost angličtiny se na středních a vyšších pozicích již více méně automaticky předpokládá - to, co na trhu práce výrazně zvyšuje šance, je znalost druhého cizího jazyka. Jeho volbu je proto třeba pečlivě uvážit. V našich zeměpisných šířkách hrála němčina vždy významnou úlohu, v některých dobách bylo přímo nemyslitelné, aby vzdělanec neuměl německy. A i dnes – a zvláště v našem regionu – na dohled od německé hranice, s nabídkou studijních i pracovních míst v Německu, Rakousku či Švýcarsku, s řadou podniků a bank v německých rukou – je němčina racionální volba.

Postavení němčiny mezi ostatními cizími jazyky

Na základních školách se dnes už téměř bez výjimky začíná s angličtinou. (O výhodách či nevýhodách tohoto postupu z hlediska učení lze diskutovat, ale těžko ho zvrátit; angličtina prostě minimálně v Evropě jako dorozumívací jazyk vede.) Gymnázia a ostatní střední školy navazují, proto i u nás se angličtina v zásadě vyučuje jako první cizí jazyk; němčina, francouzština, španělština nebo ruština jako druhé cizí jazyky. (Němčina jako první cizí jazyk doběhl ve škol. roce 2015/16 v posledním čtvrtém ročníku.) Základní školy nedávno musely zavést i výuku druhého cizího jazyka a často jím bývá právě němčina. Proto je logické, že i v naší škole zaujímá němčina pozici nejvyučovanějšího druhého cizího jazyka.

Každým rokem studují cca 2 naši žáci na jednom z příhraničních bavorských gymnázií. Jak to? Naše škola je jedním z účastnických gymnázií v projektu EUREGIO-Gastschuljahr.
Proběhl 10. ročník soutěže Goethe-Institutu, která propojuje přírodovědné a technické obory s němčinou!
Od roku 1990 udržujeme přátelské styky s Gymnáziem Dominika von Linprun v bavorském Viechtachu.
Ohlédnutí za setkáním zúčastněných škol v bavorském Viechtachu
Naši vyučující němčiny jsou plně kvalifikovaní a převážně velmi zkušení učitelé, zapálení pro němčinu.

Cizí jazyk se pochopitelně nejlépe trénuje v praxi. A naopak praxe motivuje k dalšímu učení. Soukromé cesty do sousedního Německa a do Rakouska, popř. i Švýcarska jsou dnes pro většinu žáků běžné, ať už s rodiči za nákupy nebo v zimě na lyže apod. Přesto se i jako škola snažíme dle možností organizovat výjezdy tříd, skupin nebo jednotlivých žáků.

V posledních letech se stal již tradicí každoroční jarní zájezd do bavorských lázní Bad Füssing organizovaný školním klubem. Na programu je vždy krátké seznámení s městem a historií lázní, procházka nebo malý výlet do blízkého okolí a odpolední návštěva termálních lázní. Den završujeme „echt“ bavorskou večeří v restauraci, jaká u nás nemá obdody – podobné podniky vídáme leda v německé televizi v pořadech s bavorskou muzikou.

Společným jmenovatelem je voda, udržitelnost a obecně šetrné chování k naší planetě.
Týden obohacujících setkání i zajímavých poznatků a zážitků.
Poslední školní den kalendářního roku 2023 proběhl výjezd za vánoční atmosférou do hlavního města předvánočních trhů Norimberku, kterého se zúčastnilo přes padesát žáků.
Ve čtvrtek 22. 12. proběhla exkurze do Norimberku, na kterou byly pro velký zájem vypraveny dokonce dva autobusy a účastnilo se jí bezmála sto žáků.
Ve středu 21. září se uskutečnil historicky první Stammtisch. Setkání příznivců němčiny, kteří mají chuť si v neformální atmosféře popovídat a poklábosit v tomto libozvučném jazyce.
Ohlédnutí za akcí s bavorskou partnerskou školou Dominicus-von-Lilienprun-Gymnasium Viechtach
Ohlédnutí za setkáním zúčastněných škol v bavorském Viechtachu
Zahajujeme ve čtvrtek 9. 1. v 17:15
Cílem projektu je zvýšit zájem o jazyk sousední země v česko-německém příhraničí i o sousední zemi samotnou.
Chcete poznat zábavnou formu výuky němčiny? Kempy spolupořádá Plzeňský kraj.
Zejména pro žáky primy a sekundy - zájemce o němčinu pro začátečníky je určen kroužek Nj, který se bude konat ve středu 13:30 - 14:30 v učebně S19 pod vedením lektorky Mgr. Lenky Lužné.
Ohlédnutí za společnou akcí s naším partnerským gymnáziem z bavorského Viechtachu.
Do letošního finále soutěže Němčina pro bystré hlavy se z naší školy dostala Jitka Mertlová, Sx.A s prací z chemie.
V termínu 16. – 20. 11. dostalo 22 studentů v doprovodu dvou pedagogů možnost prožít pět dní v bavorské metropoli Mnichově a okolí. Celý zájezd byl hrazen z prostředků Výzvy 56 vydané MŠMT ČR a studenti tak měli celý pobyt zdarma.
Ve dnech 16.-17. 4. 2012 se ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha konaly první Goethe-zkoušky na půdě naší školy.

Základní výuka a volitelné semináře

Druhý cizí jazyk, tedy i němčina, se u nás vyučuje od tercie víceletého gymnázia a od 1. ročníku čtyřletého gymnázia, s dotací tři vyučovací hodiny týdně, což činí více než 100 hodin ročně. Zájemci mohou počet hodin týdně ještě navýšit, neboť němčina se nabízí také jako volitelný seminář: v sextách / 2. ročnících a v septimách / 3. ročnících 2 hodiny týdně, v oktávách / 4. ročnících dokonce 3 hodiny týdně. Nadaní a pilní žáci tak mohou své jazykové dovednosti značně rozšířit, stejně tak i znalosti o německy mluvících zemích.

Cíl výuky, výstupní úrovně

Cílem u druhého cizího jazyka je dle RVP pro gymnázia dosažení úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR). Na této úrovni se skládá státní maturita (základní úroveň). Máme radost, že někteří naši žáci, zejména z víceletého gymnázia, dosahují úrovně vyšší, tedy B1+/B2, výjimečně dokonce i C1!

Žáci s hlubším zájmem o němčinu a německy mluvící země mohou z němčiny složit profilovou (školní) maturitu.

Goethe-zkoušky

Protože jsme si vědomi významu jazykových znalostí pro studijní i pracovní kariéru, chceme své žáky nejen dobře jazykově vybavit, ale také jim poskytnout uznávané osvědčení jejich jazykové kompetence. Známka na vysvědčení rozhodně nestačí a bohužel ani státní maturita, ani státní jazyková zkouška nemají mezinárodní platnost. Proto naše škola před několika lety navázala spolupráci s renomovanými institucemi (viz sekce Jazykové zkoušky), v případě němčiny s Goethe-Institutem v Praze, a podařilo se získat jedinečnou možnost konat jazykové zkoušky s mezinárodní platností z angličtiny, němčiny a francouzštiny přímo u nás ve škole. Úspěšní kandidáti tak mohou získat cenný certifikát uznávaný celosvětově. Tato možnost je navíc otevřena i dalším zájemcům z ostatních škol v Klatovech a okolí, jakož i zájemcům z řad veřejnosti!

Požadavky k profilové maturitě z němčiny pro školní rok 2021/22

 

Naši žáci se na poli němčiny každoročně účastní různých soutěží a velmi nás těší, že se jim daří a že se můžeme pochlubit i vynikajícími úspěchy.

Nejúspěšnější soutěžící budou v lednu pozváni do univerzitního kola.
Srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!
Výsledky okresního kola
V tradičním listopadovém termínu se žáci naší školy zapojili do soutěže Best in Deutsch, ve které mají možnost porovnat své schopnosti v německém jazyce se svými vrstevníky z celé republiky i zahraničí.
V celostátním finále soutěže reprezentoval školu Lukáš Koláček z 2.B s projektem z fyziky s názvem: Všestranný generátor funkcí s XR 2206.
Sára Chobotová z 1. místa postupuje do celostátního kola! Gratulujeme.
Do krajského kola postupuje Petr Kostelanský, kterému budeme držet palce!
(nižší: tercie + kvarta)
Již několik let mohou žáci, kteří se věnují němčině, poměřit své schopnosti se svými vrstevníky z ČR i zahraničí
Letošní 2-Nations-Youth-Academy se uskutečnila 26. 5. – 28. 5. 2017 ve vzdělávacím středisku Waldmünchen na téma „Europa und sein Volk. Gibt es das Volk? / Evropa a její národ. Naši školu reprezentovali zdatní němčináři: Denisa Boháčová a Daniel Palát ze Sx.A a Evelína Kolářová a Petra Hrušková z 3.B.
Umění v básnění je krajská přehlídka v interpretaci poezie a prózy, v dramatizaci, v uměleckém překladu a ve vlastní umělecké tvorbě v cizích jazycích.
Do soutěže se zapojilo celkem 2404 studentů z ČR a 3240 studentů z Evropy.
Proběhl 10. ročník soutěže Goethe-Institutu, která propojuje přírodovědné a technické obory s němčinou!
Úspěšným soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!
V obrovské konkurenci dokázali naši studenti promluvit do boje o nejvyšší příčky.
Konverzační soutěž v němčině. Němčina pro bystré hlavy. Soutěž Němčinář roku. Vědomostní soutěž časopisu Freundschaft o Rakousku. Vědomostní soutěž o Bavorsku Bayern-Diplom.
Naši reprezentanti ve velké konkurenci neztratili - gratulujeme.
Probíhá 5. ročník soutěže Goethe-Institutu „Němčina pro bystré hlavy“, která propojuje přírodovědné a technické obory s němčinou!
Do soutěže se zapojilo dohromady 99 škol a v této týmové soutěži se naši studenti dokázali umístit na fantastickém 7. místě!
Němčináře roku se zúčastnilo přes 1300 studentů z České republiky, studenti klatovského gymnázia se silné konkurenci neztratili. Gratulujeme.
Shrnutí úspěchů
Ohlédnutí Anežky Sechovcové

Během několika posledních let jsme postupně přešli na novou řadu učebnic němčiny: Studio d, resp. Studio 21, A1-B1.