Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FRANCOUZSKÝ JAZYK

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Francouzský jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Francouzský jazyk

Francouzština

je jazykem básníků ( François Villon, …, Bernard Noël) a filosofů (Jean – Jacques Rousseau, …, Jean Baudrillard) , vědců ( Louis Pasteur, …, Jacques - Yves Cousteau) a v neposlední řadě též jazykem politiků a diplomatů, kteří vždy ovlivňovali historii v Evropě i v celém světě (Napoléon,…, Emmanuel Macron).

Související obrázek                                                                Výsledek obrázku pro sorbonna

V dnešním světě je francouzština druhým nejčastěji používaným jazykem hned po angličtině. Francouzština se znovu stává povinnou součástí sféry diplomatické, ekonomické i kulturní.

Jedině angličtina a francouzština jsou jazyky, kterými se mluví na všech pěti kontinentech.

Už od dvacátých let minulého století trvá tradice možnosti studia českých studentů ve Francii. Se státní podporou ze strany České republiky i Francie mohou čeští středoškolští studenti studovat např. v Dijonu, studenti Plzeňského kraje mohou studovat zcela zdarma v Besançonu. Vysokoškolské studium ve Francii je též velmi podporováno z obou stran.

Ale jak využít francouzštinu přímo v Klatovech a v Plzeňském kraji?

-Město Klatovy udržuje velmi aktivně už od roku 1991 družební tradici s francouzským městem Poligny ve sféře kulturní, sportovní i obchodní.

-Naše škola pořádá už od roku 1993 výměnné pobyty studentů z Poligny a z Klatov.

-Alliance française Plzeň je nezisková organizace, která prezentuje francouzskou kulturu v Plzeňském kraji.

-Do Plzeňského kraje rozšířilo svoji působnost několik francouzských firem, ve kterých je francouzština vítanou nadstavbou (Lactalis v Klatovech,…).

                                            

Pokud se najde ve škole dostatek zájemců, počítá náš školní vzdělávací program každé dva roky se zájezdem do Paříže, nebo do jiného francouzského regionu.

Výměnné pobyty

V souvislosti s dlouholetou spoluprací Klatov s městem Poligny (Francie, podhůří Jury) se každoročně o prázdninách koná výměnný pobyt studentů: 5-6 francouzských studentů pobývá 1 týden o letních prázdninách u našich studentů v Klatovech, v následujícím roce pak jsou naši studenti týden u svých francouzských přátel v Poligny.

Kromě toho Lycée Friant v Poligny poskytlo možnost čtrnáctidenního studijního pobytu pro některé naše pokročilejší žáky.

 

(17.02.24)
Po dlouhé době se mohli francouzštináři opět setkat s francouzskou kulturou v originále. Dne 31. ledna 2024 odjeli do Prahy zhlédnout divadelní představení Malý Princ.
V pondělí 23. října 2023 se skupina našich studentů francouzštiny zúčastnila 2. ročníku akce Rendez-vous à la française aneb Setkání po francouzsku, kterou zorganizovala Západočeská univerzita ve spolupráci s Francouzskou ambasádou.
Náš letošní zájezd do Francie nebyl určen jen studentům učícím se francouzsky, ale všem zájemcům o kulturu a jazyk sladké Francie. A opravdu bylo na co se těšit a dívat.
První červnový víkend navštívili studenti francouzštiny družební město Poligny ve Francii.
Všichni účastníci prožili úžasný týden plný výletů, společných her a aktivit
Ochutnávali jsme tamní vyhlášený sýr Comté, viděli nádherné vodopády, navštívili jsme historickou vesnici Château-Chalon a také si například vyzkoušeli akrobacii v korunách stromů.
(24.10.18)
Na jaře 2013 francouzštináři opět navštívili naše družební město Poligny. Získali zde nové přátele, se kterými jsou stále v kontaktu a blíží se opětovná návštěva francouzských studentů v Klatovech.
Poznávací zájezd studentů francouštiny do Francie
Anna Ježková v krajském kole soutěže přesvědčivě zvítězila a postupuje do ústředního kola
Hlavní cenu převzala z rukou velvyslankyně Lucemburského velkovévodství studentka Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech Barbora Kacerovská.
Letos se soutěže zúčastnili čtyři naši studenti francouzštiny z tercií a kvart. Barbora Kacerovská získala 6. místo.
Lenka Kollerová z Ok - A byla oceněna za 1. místo mezi 400 účastníky v soutěži Frankofonie 2012 týdenním pobytem v Québecu.
Úspěch studentů u mezinárodních zkoušek DELF (diplôme élementaire de la langue française) s mezinárodně platným certifikátem.

Po r. 1990 jsme mohli přejít od tradičních středoškolských učebnic s osvědčenými strukturními cvičeními ( J.Taišlová -Francouzština pro gymnázia k originálním francouzským učebnicím LNSF (Le Nouveau Sans Frontieres - Nové bez hranic) na podobném principu s daleko bohatší slovní zásobou a reáliemi, s množstvím nahrávek, autentických materiálů a se cvičeními podporujícími fantazii a chuť žáků prakticky používat jazyk slovem i písmem. Místo starých nevýkonných magnetofonů cívkových byly instalovány ve všech učebnách stabilní kazetové magnetofony se silnými reproduktory a od r. 2008 jsou k dispozici CD přehrávače a počítače.

Ve 2. polovině 90. let jsme sice přešli k nadějné české adaptaci francouzské metody Libre Echange 1 a 2, ale s ohledem na pouze dvouhodinovou dotaci pro 2. jazyk ve dvou posledních ročnících byla tato kniha příliš obsažná a obtížná. Navíc, aby bylo možné maturovat ze druhého jazyka, musel jej žák studovat po čtyři roky 3 hod. týdně.Vrátili jsme se proto k LNSF, oktávy pak pracovaly s náročným 3. dílem této metody

Od počátku školního roku 2007/2008 vyučujeme francouzštinu podle učebnice CONNEXIONS 1 a 2, pro nejpokročilejší i 3. díl. Tato moderní metoda je v současnosti nejužívanější, údaje v učebnicích jsou aktuální, a navíc každý žák má své CD, s nímž může doma pracovat a zdokonalovat si poslech i výslovnost. Navíc je tato kniha i přípravou pro mezinárodní zkoušky DELF scolaire, na jejichž pořádání má naše škola certifikaci.

Pro tercie a kvarty se však Connexions ukázaly jako příliš náročné, proto od roku 2014 používáme se začátečníky Le français entre nous a pak přecházíme na metodu Édito ( 2017).