Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FRANCOUZSKÝ JAZYK

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Francouzský jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Francouzský jazyk

Zájem o výuku francouzštiny na našem gymnáziu má od roku 1990 vzestupnou tendenci, jak lze vyčíst z následujícího přehledu.

Vyučující

Tento předmět vyučuje od roku 2000 Mgr. Jitka Machová a od školního roku 2004-2005 také Mgr. Hana Kreuzmanová.

Mezinárodní zkoušky DELF scolaire 

Pokud se student rozhodne z francouzštiny nematurovat, může přesto své znalosti zhodnotit složením mezinárodní zkoušky DELF scolaire, která má mezinárodní platnost. Zde si může vybrat, pro kterou úroveň chce získat certifikát.

Při dostatečném počtu zájemců lze DELF scolaire složit na naší škole, jinak je nutno tuto zkoušku skládat v Plzni.

Ochutnávali jsme tamní vyhlášený sýr Comté, viděli nádherné vodopády, navštívili jsme historickou vesnici Château-Chalon a také si například vyzkoušeli akrobacii v korunách stromů.
Pohled Lenky Kollerové na svůj pobyt v Québecu.

Pokud se najde ve škole dostatek zájemců, počítá náš školní vzdělávací program každé dva roky se zájezdem do Paříže, nebo do jiného francouzského regionu.

Výměnné pobyty

V souvislosti s dlouholetou spoluprací Klatov s městem Poligny (Francie, podhůří Jury) se každoročně o prázdninách koná výměnný pobyt studentů: 5-6 studentů pobývá 1 týden letních prázdnin u našich studentů, v následujícím roce pak jsou naši studenti týden u svých francouzských přátel. Proběhlo již 7 oboustranných výměn a v tomto školním roce chystáme další.

Kromě toho Lycée Friant v Poligny poskytlo možnost čtrnáctidenního studijního pobytu pro některé naše pokročilejší žáky v letech 1996,1997, 1999, 2001.
 

Poznávací zájezd studentů francouštiny do Francie
Ochutnávali jsme tamní vyhlášený sýr Comté, viděli nádherné vodopády, navštívili jsme historickou vesnici Château-Chalon a také si například vyzkoušeli akrobacii v korunách stromů.
(25.06.14)
Na jaře 2013 francouzštináři opět navštívili naše družební město Poligny. Získali zde nové přátele, se kterými jsou stále v kontaktu a blíží se opětovná návštěva francouzských studentů v Klatovech.
Hlavní cenu převzala z rukou velvyslankyně Lucemburského velkovévodství studentka Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech Barbora Kacerovská.
Letos se soutěže zúčastnili čtyři naši studenti francouzštiny z tercií a kvart. Barbora Kacerovská získala 6. místo.
Lenka Kollerová z Ok - A byla oceněna za 1. místo mezi 400 účastníky v soutěži Frankofonie 2012 týdenním pobytem v Québecu.
Úspěch studentů u mezinárodních zkoušek DELF (diplôme élementaire de la langue française) s mezinárodně platným certifikátem.
Po r. 1990 jsme mohli přejít od tradičních středoškolských učebnic s osvědčenými strukturními cvičeními ( J.Taišlová -Francouzština pro gymnázia k originálním francouzským učebnicím LNSF (Le Nouveau Sans Frontieres - Nové bez hranic) na podobném principu s daleko bohatší slovní zásobou a reáliemi, s množstvím nahrávek, autentických materiálů a se cvičeními podporujícími fantazii a chuť žáků prakticky používat jazyk slovem i písmem. Místo starých nevýkonných magnetofonů cívkových jsou instalovány ve všech učebnách stabilní kazetové magnetofony se silnými reproduktory a od r. 2008 také CD přehrávači.

Ve 2. polovině 90. let jsme sice přešli k nadějné české adaptaci francouzské metody Libre Echange 1 a 2, ale s ohledem na pouze dvouhodinovou dotaci pro 2. jazyk ve dvou posledních ročnících byla tato kniha příliš obsažná a obtížná. Navíc, aby bylo možné maturovat ze druhého jazyka, musel jej žák studovat po čtyři roky 3 hod. týdně.Vrátili jsme se proto k LNSF, oktávy pak pracovaly s náročným 3. dílem této metody

Od počátku školního roku 2007/2008 vyučujeme francouzštinu podle učebnice CONNEXIONS 1 a 2, pro nejpokročilejší i 3. díl. Tato moderní metoda je v současnosti nejužívanější, údaje v učebnicích jsou aktuální, a navíc každý žák má své CD, s nímž může doma pracovat a zdokonalovat si poslech i výslovnost. Navíc je tato kniha i přípravou pro mezinárodní zkoušky DELF scolaire, na jejichž pořádání má naše škola certifikaci.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ