Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KROUŽEK PSANÍ NA PC

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Kroužek psaní na PC
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Kroužek psaní na PC

I v letošním školním roce probíhá na naší škole výuka pro zájemce, kteří se chtějí naučit správný prstoklad na počítačové klávesnici.

Pro výuku jsme zvolili program ZAV.

Naučíte se v něm psaní všech písmen včetně těch s háčky i čárkami, velká písmena s diakritikou, mezerník, Enter, různé znaky, opisování z předlohy a mnoho dalších užitečných věcí. Program vás vede tzv. cvičeními, základních je zhruba 1200.

A k čemu je dobré umět psát všemi deseti? Rozhodně k tomu, že

  • budete umět psát rychle a správně,
  • zrychlíte komunikaci,
  • psaní různých textů vás nezaskočí,
  • chybovat budete minimálně,
  • ušetříte čas!

Bližší informace u D. Protivové (studovna, školní knihovna).