Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROČ SI VYBRAT GYMNÁZIUM

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Proč si zvolit gymnázium
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Proč si vybrat gymnázium

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech má více než 200letou tradici a nabízí svým studentům kromě jiného tyto priority:

1. Progresívní škola

Uplatňujeme moderní technologie - využití počítačů je samozřejmostí, všechny učebny jsou multimediální. Máme značné úspěchy i ve výuce informatiky a programování a naši studenti obsazují přední místa v soutěžích.

Jako první v regionu už několik let zavádíme tablety do výuky všech předmětů.

Tyto postupy prohlubují efektivitu výuky a zvyšují její názornost pro žáky, usnadňují učení.

2. Jazyky

Dbáme na velmi dobrou úroveň výuky, jejíž výsledky sledujeme průběžnými testy a prokazujeme u státní i školní části maturity. Nadané studenty směřujeme ke složení mezinárodních zkoušek, které se konají přímo na naší škole. Časté jsou výjezdy do zahraničí.

Pestrost nabídky – 6 jazyků. V učebním plánu věnujeme výuce jazyků dostatek hodin, povinnou výuku lze ještě rozšířit díky volitelným předmětům (seminářům).

3. Univerzálnost

Vhodnou volbou předmětů jsou naši absolventi připraveni na všechny vysoké školy. Takřka 100 % absolventů se na ně dostává.

Kromě povinných předmětů, které zajišťují všeobecný rozhled a v Evropě velice ceněnou flexibilitu, nabízíme širokou paletu volitelných a nepovinných předmětů. Právě jimi se může každý student profilovat v oblasti svého zájmu a zamýšleného dalšího studia.

4. Všestrannost

I když je studium prioritou, snažíme se vést studenty i k aktivitám sportovním a kulturním.

Podporujeme sport i nabídkou kroužků. Zlepšujeme vybavení vnějších i vnitřních sportovišť. Ve spolupráci s oddíly a trenéry vytváříme podmínky pro výborné sportovce a pomáháme jim skloubit studium se sportovními aktivitami (až po možnost individuálního studijního plánu).

Také další aktivity směřují k podpoře zájmové činnosti (bezplatné kroužky, školní klub, divadelní, výtvarné a hudební aktivity).

5. Výborné výsledky - špičková škola

Pravidelně jsme vyhodnocováni mezi nejlepšími gymnázii Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách. 

Také u srovnatelných testů státní části maturity prokazují naši studenti výborné výsledky a až na nepatrné výjimky složí tyto zkoušky napoprvé velmi úspěšně.