Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROČ SI VYBRAT GYMNÁZIUM

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Proč si zvolit gymnázium
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Proč si vybrat gymnázium

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech má více než 200letou tradici a nabízí svým studentům kromě jiného tyto priority:

1. Progresívní škola

Uplatňujeme moderní technologie - využití počítačů je samozřejmostí, všechny učebny jsou multimediální. Máme značné úspěchy i ve výuce informatiky a programování a naši studenti obsazují přední místa v soutěžích.

Jako první v regionu už několik let zavádíme tablety do výuky všech předmětů.

Tyto postupy prohlubují efektivitu výuky a zvyšují její názornost pro žáky, usnadňují učení.

2. Jazyky.

Dbáme na velmi dobrou úroveň výuky, jejíž výsledky sledujeme průběžnými testy a prokazujeme u státní i školní části maturity. Současně dobré studenty směřujeme ke složení mezinárodních zkoušek, které se konají přímo na naší škole. Časté jsou výjezdy do zahraničí.

Pestrost nabídky - až 7 jazyků, což je opět nejvíce v regionu. V učebním plánu věnujeme výuce jazyků dostatek hodin.

3. Univerzálnost.

Vhodnou volbou předmětů jsou naši absolventi připraveni na všechny vysoké školy. Takřka 100 % absolventů se na ně dostává.

Kromě povinných předmětů, které zajišťují všeobecný rozhled a v Evropě velice ceněnou flexibilitu, nabízíme širokou paletu volitelných a nepovinných předmětů. Právě jimi se může každý student profilovat v oblasti svého zájmu a zamýšleného dalšího studia.

4. Všestrannost.

I když je studium prioritou, snažíme se vést studenty i k aktivitám sportovním a kulturním.

Podporujeme sport i nabídkou kroužků. Zlepšujeme vybavení vnějších i vnitřních sportovišť. Ve spolupráci s oddíly a trenéry vytváříme podmínky pro výborné sportovce a pomáháme jim skloubit studium se sportovními aktivitami (až po možnost individuálního studijního plánu).

Také další aktivity směřují k podpoře zájmové činnosti (bezplatné kroužky, školní klub, divadelní, výtvarné a hudební aktivity).

5. Výborné výsledky - špičková škola.

Pravidelně jsme vyhodnocováni mezi nejlepšími gymnázii Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách, umisťujeme se na předních místech v celostátním hodnocení Excelence středních škol, v krajském programu Poháru hejtmana i v Technické olympiádě.

Také u srovnatelných testů státní části maturity prokazují naši studenti, že patří k nejlepším v kraji a až na nepatrné výjimky složí tyto zkoušky napoprvé (nejčastěji na jedničku či dvojku).