Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HARMONOGRAM AKCÍ

Cesta: Titulní stránka > Informace o studiu > Harmonogram akcí
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Harmonogram akcí

 1. pololetí

Zahájení škol. roku

4. 9. (pondělí) 

Zahájení výuky dle rozvrhu

5. 9. 

Adaptační kurzy

4. – 5. 9. (PA) / 4. – 6. 9. (TB) / 4. – 7. 9. (1.A, 1.B)

Maturitní zkoušky – podzimní termín

4. – 8. 9. (DT), 11. 9. (ústní)

Geologický kurz

Q-A, Q-B 6. – 7. 9. 

Burza učebnic

8. 9. 

Komplexní exkurze (Španělsko)

8. – 16. 9. 

Komplexní exkurze (Alpy)

11. – 15. 9. 

Exkurze Normandie

24. – 29. 9. 

Zasedání Školské rady

říjen (bude upřesněno) 

Podzimní prázdniny

26. - 27. 10. (čtvrtek, pátek)

Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

13. 11. (pondělí) 

Třídní rodičovské schůzky I.

22. 11. (středa) 

Nahlášení maturitních volitelných předmětů

30. 11. (čtvrtek) 

Den otevřených dveří

5. 12. (úterý) 

Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 

Zahájení výuky v r. 2024

3. 1. (středa) 

Lyžařský kurz 1.A, 1.B

8. 1. – 12. 1. 

Zápis známek za 1. pololetí vyučujícími

22. 1. (pondělí) do 13.00 

Pedagogická rada za 1. pol.

24. 1. (středa) 

Konec 1. pololetí – rozdání výpisů vysvědčení

31. 1. (středa) 

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení

do 31. 1. 

 2. pololetí

Pololetní prázdniny

2. 2. (pátek) 

Lyžařský kurz Q-A, Q-B

26. 2. – 1. 3. 

Uzavření přihlášek na šk. rok 2024/25

28. 2. 

Lyžařský kurz S-A, T-B

4. 3. – 8. 3. 

Jarní prázdniny

11. – 17. 3. 

Velikonoční prázdniny

28. 3. (čtvrtek) 

Maturitní pís. práce z Čj

2. 4. (úterý) 

Projektový den

3. 4. (středa) 

Maturitní pís. práce z Aj

8. 4. (úterý) 

Maturitní pís. práce z dalších cizích jazyků

9. 4. (středa) 

První kolo přijímacích zkoušek

duben (bude upřesněno) 

Pedag. rada za 3. čtvrtletí

17. 4. (středa) 

Termín zápisu známek mat. roč. vyučujícími

22. 4. (pondělí) do 13.00 

Zápis absence a kontrola známek (třídní)

22. 4. (do 16.00) 

Třídní rodičovské schůzky II.

23. 4. (úterý) 

Pedagogická rada k OkA,B, 4.A,B

24. 4. (středa) 

Rozdání vysvědčení a rozloučení OkA,B, 4.A,B

30. 4. (úterý) 

Didaktické testy společné mat. zk.

2. – 7. 5. 

Přípravný týden OkA,B 4.A,B

13. – 17. 5. 

Předání výpisů výsledků did. testů

do 16. 5. 

Ústní maturitní zkoušky OkA,B, 4.A,B

20. – 24. 5.

Předání mat. vysvědčení

31. 5. (pátek) 

Sportovně turistický kurz SpA,B, 3.AB

červen (bude upřesněno) 

Geologický kurz 1.A, 1.B

červen (bude upřesněno) 

Zasedání Školské rady

červen (bude upřesněno)

Společná akce s Gymnáziem Viechtach

10. – 14. 6.

Zápis známek a absence za 2. pololetí

19. 6. (středa)

Den volna na školní výlety

21. 6. (event. i 20. 6.)

Halířův memoriál

24. 6. (pondělí)

Pedagogická rada za 2. pololetí

24. 6. (pondělí)

Rozdání vysvědčení, závěrečná porada

28. 6. (pátek)