Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HARMONOGRAM AKCÍ

Cesta: Titulní stránka > Informace o studiu > Harmonogram akcí
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Harmonogram akcí

1. pololetí 2021/2022

Zahájení škol. roku

1. 9. (středa)

Zahájení výuky dle rozvrhu

2. 9.

Adaptační kurzy

1. – 2. 9. (PA) / 1. – 3. 9. (TB) / 6. – 9. 9. (1.A, 1.B)

Maturitní zkoušky – podzimní termín

6. 9. (ústní), 1. – 3. 9. (pís.)

Komplexní exkurze (Střední Čechy)

6. – 10. 9.

Geologický kurz Q-A, Q-B

14. – 15. 9.

Zasedání Školské rady

říjen (bude upřesněno)

Podzimní prázdniny

27. a 29. 10. (středa, pátek)

Pedagogická rada za 1.čtvrtletí

18. 11. (čtvrtek)

Třídní rodičovské schůzky I.

23. 11. (úterý)

Nahlášení maturitních volitelných předmětů

30. 11. (úterý)

Den otevřených dveří

7. 12. (úterý)

Vánoční prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Zahájení výuky v r. 2022

3. 1. (pondělí)

Lyžařský kurz 2.A, 2.B

3. – 7. 1.

Lyžařský kurz QA, QB

10. – 14. 1.

Zápis známek za 1. pololetí vyučujícími

24. 1. (pondělí) do 13.00

Lyžařský kurz 1.A, 1.B

24. – 28. 1.

Pedagogická rada za 1. pol.

26. 1. (středa)

Konec 1. pololetí – rozdání výpisů vysvědčení

31. 1. (pondělí)

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení

do 31. 1.

Lyžařský kurz SA, TA

31. 1. – 4. 2.

2. pololetí 2021/2022

Pololetní prázdniny

4. 2. (pátek)

Jarní prázdniny

28. 2. – 6. 3.

Uzavření přihlášek na šk. rok 2022/23

1. 3.

Lyžařský kurz SxA, SxB

14. – 18. 3.

Projektový den

6. 4. (středa)

Velikonoční prázdniny

14. 4. (čtvrtek)

Maturitní pís. práce z Čj a cizích jazyků

duben (bude upřesněno)

Pedag. rada za 3. čtvrtletí

20. 4. (středa)

Termín zápisu známek mat. roč. vyučujícími

22. 4. (pátek) do 13.00

Zápis absence a kontrola známek (třídní)

22. 4. (do 16.00)

Pedagogická rada k OkA,B, 4.A,B

25. 4. (pondělí)

Třídní rodičovské schůzky II.

26. 4. (úterý)

První kolo přijímacích zkoušek

12. – 30. 4. (bude upřesněno)

Rozdání vysvědčení a rozloučení OkA,B, 4.A,B

29. 4. (pátek)

Didaktické testy společné mat. zk.

od 2. 5. (bude upřesněno)

Přípravný týden OkA,B 4.A,B

9. 5. – 13. 5.

Předání výpisů výsledků did. testů

do 17. 5.

Ústní maturitní zkoušky OkA,B, 4.A,B

16. 5. – 20. 5.

Předání mat. vysvědčení

27. 5. (pátek)

Předání protokolů o výsledcích společné části MZ

do 15. 6.

Sportovně turistický kurz SpA,B, 3.AB

červen (první dva týdny, bude upřesněno)

Geologický kurz 1.A, 1.B

červen (bude upřesněno)

Zasedání Školské rady

červen (bude upřesněno)

Zápis známek za 2. pololetí vyučujícími

21. 6. (úterý)

Den volna na školní výlety

24. 6. (event. i 23. 6.)

Pedagogická rada za 2. pololetí

27. 6. (pondělí)

Halířův memoriál

29. 6. (středa)

Rozdání vysvědčení, závěrečná porada

30. 6. (čtvrtek)