Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HARMONOGRAM AKCÍ

Cesta: Titulní stránka > Informace o studiu > Harmonogram akcí
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Harmonogram akcí

 1. pololetí

Zahájení škol. roku

1. 9. (čtvrtek)

Zahájení výuky dle rozvrhu

2. 9.

Adaptační kurzy

1. – 2. 9. (PA) / 5. – 7. 9. (TB) / 5. – 8. 9. (1.A, 1.B)

Maturitní zkoušky – podzimní termín

1. – 6. 9. (DT), 7. 9. (pís. práce), 8. 9. (ústní)

Erasmus – exkurze do Orlové

4. – 9. 9.

Komplexní exkurze (Chorvatsko)

2. – 10. 9.

Komplexní exkurze (Alpy)

5. – 9. 9.

Geologický kurz Q-A, Q-B

13. – 14. 9

Erasmus – exkurze do Štrasburku

18. – 24. 9.

Zasedání Školské rady

říjen (bude upřesněno)

Exkurze Španělsko

7. – 15. 10.

Erasmus – exkurze do Prešova

16. – 22. 10.

Podzimní prázdniny

26. - 27. 10. (středa, čtvrtek)

Slavnostní konference k 210. výročí

4. 11. (pátek)

Den otevřených dveří pro veřejnost

5. 11. (sobota)

Pedagogická rada za 1.čtvrtletí

16. 11. (středa)

Třídní rodičovské schůzky I.

22. 11. (úterý)

Nahlášení maturitních volitelných předmětů

30. 11. (středa)

Den otevřených dveří

6. 12. (úterý)

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

Lyžařský kurz S-A, T-B

2. 1. – 6. 1.

Zahájení výuky v r. 2023

3. 1. (úterý)

Lyžařský kurz 1.A, 1.B

9. 1. – 13. 1.

Lyžařský kurz QA, QB

16. 1. – 20. 1.

Zápis známek za 1. pololetí vyučujícími

23. 1. (pondělí) do 13.00

Pedagogická rada za 1. pol.

25. 1. (středa)

Konec 1. pololetí – rozdání výpisů vysvědčení

31. 1. (úterý)

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení

do 31. 1.

2. pololetí

Pololetní prázdniny

3. 2. (pátek)

Uzavření přihlášek na šk. rok 2023/24

1. 3.

Jarní prázdniny

6. – 12. 3.

Lyžařský kurz 2.A, 2.B

13. 3. – 17. 3.

Erasmus – setkání ve Viechtachu

26. – 31. 3.

Maturitní pís. práce z Čj

4. 4. (úterý)

Projektový den

5. 4. (středa)

Velikonoční prázdniny

6. 4. (čtvrtek)

Maturitní pís. práce z Aj

11. 4. (úterý)

Maturitní pís. práce z dalších cizích jazyků

12. 4. (středa)

První kolo přijímacích zkoušek

13. – 18. 4.

Erasmus – exkurze z Viechtachu do Klatov

17. – 21. 4.

Pedag. rada za 3. čtvrtletí

19. 4. (středa)

Termín zápisu známek mat. roč. vyučujícími

24. 4. (pondělí) do 13.00

Zápis absence a kontrola známek (třídní)

24. 4. (do 16.00)

Třídní rodičovské schůzky II.

25. 4. (úterý)

Pedagogická rada k OkA,B, 4.A,B

26. 4. (středa)

Rozdání vysvědčení a rozloučení OkA,B, 4.A,B

28. 4. (pátek)

Didaktické testy společné mat. zk.

od 2. 5. (bude upřesněno)

Přípravný týden OkA,B 4.A,B

9. 5. – 15. 5.

Předání výpisů výsledků did. testů

do 16. 5.

Ústní maturitní zkoušky OkA,B, 4.A,B

16. 5. – 22. 5.

Předání mat. vysvědčení

26. 5. (pátek)

Sportovně turistický kurz SpA,B, 3.AB

červen (první dva týdny, bude upřesněno)

Geologický kurz 1.A, 1.B

červen (bude upřesněno)

Zasedání Školské rady

červen (bude upřesněno)

Zápis známek za 2. pololetí vyučujícími

21. 6. (středa)

Den volna na školní výlety

23. 6. (event. i 22. 6.)

Halířův memoriál

26. 6. (pondělí)

Pedagogická rada za 2. pololetí

26. 6. (pondělí)

Rozdání vysvědčení, závěrečná porada

30. 6. (pátek)