Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HARMONOGRAM AKCÍ

Cesta: Titulní stránka > Informace o studiu > Harmonogram akcí
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Harmonogram akcí

1. pololetí

Zahájení škol. roku

3. 9. (pondělí)

Zahájení výuky dle rozvrhu

4. 9.

Adaptační kurzy

3. - 6. 9.

Zahájení projektu výuky s využitím tabletů

7. 9. v 9.00 (pátek)

Maturitní zkoušky - podzimní termín

11. 9. (ústní), 3. - 5. 9. (pís.)

Komplexní exkurze 2. r.

7. – 15. 9. Chorvatsko

Geol. Kurzy

10. - 14. 9.

Sportovní kurz tercie + kvarty

1. - 5. 10. (Přimda)

Zasedání Školské rady

říjen (bude upřesněno)

Podzimní prázdniny

29. a 30. 10. (pondělí, úterý)

Pedagogická rada za 1.čtvrtletí

14. 11. (středa)

Třídní rodičovské schůzky I.

20. 11. (úterý)

Nahlášení maturitních volitelných předmětů

1. 12.

Den otevřených dveří

11. 12. (úterý)

Vánoční prázdniny

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Zahájení výuky v r. 2019

3. 1. (čtvrtek)

Zápis známek za 1. pololetí vyučujícími

25. 1. (pátek) do 13.00

Pedagogická rada za 1. pol.

28. 1. (pondělí)

Konec 1. pol.- rozdání výpisu vysvědčení

31. 1. (čtvrtek)

Vyhlášení kriterií přijímacího řízení

do 31. 1.

2. pololetí

Pololetní prázdniny

1. 2. (pátek)

Jarní prázdniny

4. 2. - 10. 2.

Lyžařské kurzy SA/QA,QB/1.A,1.B

21. - 25. 1., 18. - 22. 2., 4. - 8. 3.

Uzavření přihlášek na šk. rok 2019/20

1. 3.

Velikonoční prázdniny

18. 4. (čtvrtek)

Projektový den

3. 4. (středa)

Maturitní pís. práce z Čj

11. 4.

Pedag. rada za 3. čtvrtletí

16. 4. (úterý)

Třídní rodičovské schůzky II.

17. 4. (středa)

První kolo přijímacích zkoušek

12. - 28. 4.

Termín zápisu známek mat. roč. vyučujícími

24. 4. (středa) do 13.00

Zápis absence a kontrola známek (třídní)

24. 4. (středa) do 16.00

Pedagogická rada k OkA,B, 4.A,B

25. 4. (čtvrtek)

Rozdání vysvědčení a rozloučení OkA,B, 4.A,B

30. 4. (úterý)

Přípravný týden OkA,B, 4.A,B

13. - 17. 5.

Testy a písemné práce společné mat. zk.

2. – 9. 5.

Předání výpisů výsledků testů

do 16. 5.

Ústní maturitní zkoušky OkA,B, 4.A,B

20. 5. – 24. 5.

Předání mat. vysvědčení na radnici

29. 5. (středa)

Předání protokolů o výsledcích společné části MZ

do 15. 6.

Sportovně turistický kurz SpA,B, 3.AB

3. 6. - 7. 6., 10. - 14. 6.

Zasedání Školské rady

červen (bude upřesněno)

Zápis známek za 2. pololetí vyučujícími

19. 6. (středa)

Pedagogická rada za 2. pololetí

20. 6. (čtvrtek)

Halířův memoriál

20. 6. (čtvrtek)

Den volna na školní výlety

24. 6. (pondělí)

Rozdání vysvědčení, závěrečná porada

25. 6. (úterý)

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ