Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HARMONOGRAM AKCÍ

Cesta: Titulní stránka > Informace o studiu > Harmonogram akcí
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Harmonogram akcí

1. pololetí

Zahájení škol. roku

2. 9. (pondělí)

Zahájení výuky dle rozvrhu

3. 9.

Adaptační kurzy

2. – 5. 9. (1.A, 1.B) / 2. – 4. 9. (TB) / 2. – 3. 9. (PA)

Zahájení projektu výuky s využitím tabletů

6. 9. v 9.00 (pátek)

Maturitní zkoušky – podzimní termín

9. 9. (ústní), 2. – 4. 9. (pís.)

Komplexní exkurze 2. r.

6. – 14. 9. Chorvatsko / 9. – 13. 9. Slovinsko

Geologické kurzy

9. – 10. 9., 13.9.(1. roč.) / 18. – 19. 9. (kvinty)

Exkurze Španělsko

28. 9. – 6.10.

Sportovní kurz tercie + kvarty

30. 9. – 4. 10 (Žinkovy)

Zasedání Školské rady

říjen (bude upřesněno)

Podzimní prázdniny

29. a 30. 10.  (úterý, středa)

Pedagogická rada za 1.čtvrtletí

13. 11. (středa)

Třídní rodičovské schůzky I.

19. 11. (úterý)

Nahlášení maturitních volitelných předmětů

29. 11. (pátek)

Den otevřených dveří

10. 12. (úterý)

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Zahájení výuky v r. 2020

6. 1. (pondělí)

Zápis známek za 1. pololetí vyučujícími

24. 1. (pátek) do 13.00

Pedagogická rada za 1. pol.

27. 1. (pondělí)

Konec 1. pololetí – rozdání výpisů vysvědčení

30. 1. (čtvrtek)

Pololetní prázdniny

31. 1. (pátek)

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení

do 31. 1.

2. pololetí

Jarní prázdniny

10. – 16. 2.

Lyžařské kurzy QA,QB / 1.A,1.B / SA

3. – 7. 2. / 24. – 28. 2. / 9. – 13. 3.

Uzavření přihlášek na šk. rok 2020/21

1. 3. (resp. 2. 3.)

Projektový den

1. 4. (středa)

Velikonoční prázdniny

9. 4. (čtvrtek)

Maturitní pís. práce z Čj a cizích jazyků

duben (bude upřesněno)

Pedag. rada za 3. čtvrtletí

15. 4. (středa)

Třídní rodičovské schůzky II.

21. 4. (úterý)

První kolo přijímacích zkoušek

13. – 28. 4. (bude upřesněno)

Termín zápisu známek mat. roč. vyučujícími

24. 4. (pátek) do 13.00

Zápis absence a kontrola známek (třídní)

24. 4. (pátek) do 16.00

Pedagogická rada k OkA,B, 4.A,B

27. 4. (pondělí)

Rozdání vysvědčení a rozloučení OkA,B, 4.A,B

30. 4. (čtvrtek)

Přípravný týden  OkA,B, 4.A,B

11. 5.  – 15. 5.

Didaktické testy společné mat. zk.

od 4. 5. (bude upřesněno)

Předání výpisů výsledků testů

15. 5.

Ústní maturitní zkoušky OkA,B, 4.A,B

18. 5. – 22. 5.

Předání mat. vysvědčení na radnici

27.5.  (středa)

Předání protokolů o výsledcích společné části MZ

do 15. 6.

Sportovně turistický kurz SpA,B, 3.AB

1. – 5. 6., 8. – 12. 6.

Zasedání Školské rady

červen (bude upřesněno)

Zápis známek za 2. pololetí vyučujícími

22. 6. (pondělí)

Pedagogická rada za 2. pololetí

24. 6. (středa)

Den volna na školní výlety

26. 6. (pátek)

Halířův memoriál

29. 6. (pondělí)

Rozdání vysvědčení, závěrečná porada

30. 6. (úterý)

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ