Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HARMONOGRAM AKCÍ

Cesta: Titulní stránka > Informace o studiu > Harmonogram akcí
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Harmonogram akcí

1.pololetí

Zahájení škol.roku

4. 9. (pondělí)

Zahájení výuky dle rozvrhu

5. 9.

Adaptační kurzy

4. - 7. 9.

Zahájení projektu výuky s využitím tabletů

8. 9. v 9.00 (pátek)

Halířův memoriál - 2. Část

8. 9.

Maturitní zkoušky - podzimní termín

11. 9. (ústní), 4. - 8. 9. (pís.)

Komplexní exkurze 2. r.

9. – 16. 9. Chorvatsko, 11. - 15. 9. Alpy

Geol. Kurzy

11. - 15. 9.

Sportovní kurz tercie + kvarty

9. - 13. 10.

Zasedání Školské rady

10. 10.

Podzimní prázdniny

26. a 27. 10. (čtvrtek, pátek)

Pedagogická rada za 1.čtvrtletí

15. 11. (středa)

Třídní rodičovské schůzky I.

21. 11. (úterý)

Nahlášení maturitních volitelných předmětů

1. 12.

Den otevřených dveří

6. 12. (středa)

Vánoční prázdniny

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Zahájení výuky v r. 2018

3. 1. (středa)

Zápis známek za 1. pololetí vyučujícími

23. 1. (úterý) do 13.00

Pedagogická rada za 1. pol.

24. 1. (středa)

Konec 1. pol.- rozdání výpisu vysvědčení

31. 1. (středa)

Vyhlášení kriterií přijímacího řízení

do 31. 1.

 2. pololetí

Pololetní prázdniny

2. 2. (pátek)

Jarní prázdniny

12. 3. - 18. 3.

Lyžařské kurzy SA/QA,QB/1.A,1.B

22. - 26. 1., 19. - 23. 2., 5. - 9. 3.

Uzavření přihlášek na šk. rok 2018/19

1. 3.

Velikonoční prázdniny

29. – 30. 3. (čtvrtek, pátek)

Projektový den

4. 4.

Maturitní pís. práce z Čj

11. 4.

Pedag. rada za 3. čtvrtletí

17. 4. (úterý)

Třídní rodičovské schůzky II.

18. 4. (středa)

První kolo přijímacích zkoušek

12. - 28. 4.

Termín zápisu známek mat. roč. vyučujícími

23. 4. (pondělí) do 13.00

Zápis absence a kontrola známek (třídní)

23. 4. (pondělí) do 16.00

Pedagogická rada k OkA,B, 4.A,B

24. 4. (úterý)

Rozdání vysvědčení a rozloučení OkA,B, 4.A,B

27. 4. (pátek)

Přípravný týden OkA,B, 4.A,B

14. - 18. 5.

Testy a písemné práce společné mat. zk.

2. – 9. 5.

Předání výpisů výsledků testů

do 16. 5.

Ústní maturitní zkoušky OkA,B, 4.A,B

21. 5. – 25. 5.

Předání mat. vysvědčení na radnici

30. 5. (středa)

Předání protokolů o výsledcích společné části MZ

do 15. 6.

Sportovně turistický kurz SpA,B, 3.AB

28. 5. - 1. 6., 4. - 8. 6.

Zasedání Školské rady

červen (bude upřesněno)

Zápis známek za 2. pololetí vyučujícími

21. 6. (čtvrtek)

Den volna na školní výlety

22. 6. (pátek)

Pedagogická rada za 2. pololetí

25. 6. (pondělí)

Rozdání vysvědčení, závěrečná porada

29. 6. (pátek)

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ