Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HARMONOGRAM AKCÍ

Cesta: Titulní stránka > Informace o studiu > Harmonogram akcí
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Harmonogram akcí

1. pololetí

Zahájení škol. roku

1. 9. (úterý)

Zahájení výuky dle rozvrhu

2. 9.

Adaptační kurzy

1. – 4. 9. (1.A, 1.B) / 1. – 3. 9. (TB) / 1. – 2. 9. (PA)

Zahájení projektu výuky s využitím tabletů

bude upřesněno

Maturitní zkoušky – podzimní termín

7. 9. (ústní), 1. – 4. 9. (pís.)

Geologický kurz Q-A, Q-B

10. – 11. 9.

Exkurze Francie

26. 9. – 1. 10.

Zasedání Školské rady

říjen (bude upřesněno)

Podzimní prázdniny

29. a 30. 10. (čtvrtek, pátek)

Pedagogická rada za 1.čtvrtletí

20. 11. (pátek)

Třídní rodičovské schůzky I.

24. 11. (úterý)

Nahlášení maturitních volitelných předmětů

30. 11. (pondělí)

Den otevřených dveří

8. 12. (úterý)

Vánoční prázdniny

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Zahájení výuky v r. 2021

4. 1. (pondělí)

Lyžařský kurz Q-A, Q-B

18. – 22. 1.

Zápis známek za 1. pololetí vyučujícími

22. 1. (pátek) do 13.00

Pedagogická rada za 1. pol.

25. 1. (pondělí)

Konec 1. pololetí – rozdání výpisů vysvědčení

28. 1. (čtvrtek)

Pololetní prázdniny

29. 1. (pátek)

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení

do 31. 1.

2. pololetí

Lyžařský kurz 1.A, 1.B

8. – 12. 2.

Jarní prázdniny

15. – 21. 2.

Uzavření přihlášek na šk. rok 2020/21

1. 3.

Lyžařský kurz S-A

1. – 5. 3.

Velikonoční prázdniny

1. 4. (čtvrtek)

Projektový den

7. 4. (středa)

Maturitní pís. práce z Čj a cizích jazyků

duben (bude upřesněno)

Pedag. rada za 3. čtvrtletí

14. 4. (středa)

Třídní rodičovské schůzky II.

20. 4. (úterý)

První kolo přijímacích zkoušek

12. – 30. 4. (bude upřesněno)

Termín zápisu známek mat. roč. vyučujícími

23. 4. (pátek) do 13.00

Zápis absence a kontrola známek (třídní)

23. 4. (pátek) do 16.00

Pedagogická rada k OkA,B, 4.A,B

26. 4. (pondělí)

Exkurze Irsko

přelom dubna a května (bude upřesněno)

Rozdání vysvědčení a rozloučení OkA,B, 4.A,B

30. 4. (pátek) – v závislosti na termínech mat. pís. prací

Didaktické testy společné mat. zk.

od 3. 5. (bude upřesněno)

Přípravný týden OkA,B 4.A,B

10. 5. – 14. 5.

Předání výpisů výsledků did. testů

do 17. 5.

Ústní maturitní zkoušky OkA,B, 4.A,B

17. 5. – 21. 5.

Předání mat. vysvědčení

26. 5. (středa)

Předání protokolů o výsledcích společné části MZ

do 15. 6.

Sportovně turistický kurz SpA,B, 3.AB

červen (první dva týdny, bude upřesněno)

Geologický kurz 1.A, 1.B

červen (bude upřesněno)

Zasedání Školské rady

červen (bude upřesněno)

Zápis známek za 2. pololetí vyučujícími

21. 6. (pondělí)

Pedagogická rada za 2. pololetí

23. 6. (středa)

Den volna na školní výlety

25. 6. (pátek)

Halířův memoriál

28. 6. (pondělí)

Rozdání vysvědčení, závěrečná porada

30. 6. (středa)