Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Den otevřených dveří
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Den otevřených dveří

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhl dne 6. 12. 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat ředitele školy Mgr. Václava Vogeltanze (vvogeltanz@gym-kt.cz) nebo jeho zástupce Mgr. Rudolfa Salvetra (rsalvetr@gym-kt.cz). 

Ohlédnutí – rok 2021 

Záznam online přenosu z roku 2021:

7. prosince od 16 h pořádala naše škola den otevřených dveří. S ohledem na přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situaci a nejrůznější karanténní opatření jsme se rozhodli jej opětovně realizovat formou živého online přenosu.

Diváci se díky úvodnímu slovu pana ředitele blíže seznámili se školou, průběhem přijímacího řízení, možnostmi v průběhu studia i materiálovým vybavením školy.

Následně byli v honbě za uprchlým křečkem provedeni celou školou, kde jim předsedové předmětových komisí poskytli bližší informace o svých předmětech.


Záznam online přenosu + PDF prezentace
V úterý 11. prosince 2018 se konal na naší škole Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo mnoho zájemců o budoucí studium z 5., 7. a 9. tříd se svými rodiči.
V úterý 10. prosince proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Uchazeči o studium na naší škole se tak mohli společně se svými rodiči detailně seznámit, jaké možnosti škola nabízí v rámci jednotlivých předmětů a v jakých prostorech výuka probíhá.
6. prosince 2017 proběhl tradiční Den otevřených dveří našeho gymnázia.