Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Den otevřených dveří
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Den otevřených dveří

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná v úterý dne 5. 12. 2023 od 13:00 do 17:00 hod.

V průběhu této akce Vám budou vedením školy podány informace o přijímacím řízení a o studiu. Dále si budete moci prohlédnout jednotlivá pracoviště naší školy, odborné učebny, sportoviště, laboratoře apod. Zároveň budete moci klást dotazy vedení školy i vyučujícím jednotlivých předmětů.

Budete mít možnost diskutovat otázky týkající se přijímacího řízení do Gymnázia, učebních plánů, zaměření studenta podle jeho volby, systému volitelných předmětů, uplatnění našich absolventů a další dotazy dle Vašeho zájmu.

Naše pozvánka je určena všem, kteří plánují pokračovat ve studiích na vysoké škole jakéhokoli zaměření. Pro ty jsou gymnázia tradičně nejlepší přípravou.

Také naše škola to svými výsledky dlouhodobě potvrzuje (skoro všichni absolventi jsou na zvolené vysoké školy přijati).

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat ředitele školy Mgr. Václava Vogeltanze (vvogeltanz@gym-kt.cz) nebo jeho zástupce Mgr. Rudolfa Salvetra (rsalvetr@gym-kt.cz).

Diváci se díky úvodnímu slovu pana ředitele blíže seznámili se školou, průběhem přijímacího řízení, možnostmi v průběhu studia i materiálovým vybavením školy. Následně byli v honbě za uprchlým křečkem provedeni celou školou, kde jim předsedové předmětových komisí poskytli bližší informace o svých předmětech.
Záznam online přenosu + PDF prezentace
V úterý 11. prosince 2018 se konal na naší škole Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo mnoho zájemců o budoucí studium z 5., 7. a 9. tříd se svými rodiči.
V úterý 10. prosince proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Uchazeči o studium na naší škole se tak mohli společně se svými rodiči detailně seznámit, jaké možnosti škola nabízí v rámci jednotlivých předmětů a v jakých prostorech výuka probíhá.
6. prosince 2017 proběhl tradiční Den otevřených dveří našeho gymnázia.