Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Den otevřených dveří
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří Gymnázia v Klatovech se koná v úterý dne 10. 12. 2019 od 13 hodin v budově naší školy, tř. Nár. mučedníků 347/IV. V průběhu této akce si můžete prohlédnout jednotlivá pracoviště naší školy, odborné a multimediální učebny, laboratoře apod. Všude Vám budou k dispozici naši odborníci i pověření studenti.

Během úvodního setkání s vedením školy budete mít možnost diskutovat otázky týkající se přijímacího řízení do Gymnázia, učebních plánů, zaměření studenta podle jeho volby, systému volitelných předmětů, uplatnění našich absolventů a další náměty dle Vašeho zájmu.

Naše pozvánka je určena všem, kteří plánují pokračovat ve studiích na vysoké škole jakéhokoli zaměření. Pro ty jsou gymnázia tradičně nejlepší přípravou.

Také naše škola to svými výsledky dlouhodobě potvrzuje (skoro všichni absolventi jsou na zvolené vysoké školy přijati).
V úterý 11. prosince 2018 se konal na naší škole Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo mnoho zájemců o budoucí studium z 5., 7. a 9. tříd se svými rodiči.
6. prosince 2017 proběhl tradiční Den otevřených dveří našeho gymnázia.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ