Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : INFORMATIKA A PROGRAMOVÁNÍ

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Informatika a programování
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Informatika a programování

Výuka informatiky a výpočetní techniky na naší škole realizována jako povinný předmět pro všechny studenty, programování vyučováno jako předmět volitelný.

Výuka informatiky a programování probíhá ve třech moderně vybavených učebnách + v učebně digitálních technologií (foto/video studio). 

Informatika

V informatice se studenti seznamují se základy výpočetní techniky a počítačových sítí. Soustředíme se na kvalitní zvládnutí práce s kancelářskými aplikacemi a cloudovými technologiemi (Google Suite, iCloud, Microsoft 365, Dropbox atd.). Velká pozornost je věnována počítačové bezpečnosti a bezpečnému chování na internetu a v sociálních sítích.

Díky učebně digitálních technologií je možné se studenty blíže proniknout do problematiky digitální fotografie a videa. Studenti ovládnou základy fotografování s digitální zrcadlovkou. Na počítačích s operačním systémem Mac OS si kromě zpracování fotografií vyzkouší i práci s jiným OS než Windows.

Povinná výuka informatiky se realizuje v prvním, druhém a čtvrtém ročníku čtyřletého studia či v tercii, kvartě, sextě a oktávě osmiletého studia.

Obecně velkým problémem při výuce je nestejná úroveň znalostí jednotlivých studentů. Setkáváme se zde jak s téměř začátečníky, tak i s velmi pokročilými uživateli. Cílem výuky je maximálně rozvíjet schopnosti každého studenta na bázi individuálního přístupu ke každému jednotlivci. Z toho důvodu se na výuku informatiky dělí třídy na poloviny.

Programování – volitelný předmět

V posledních dvou ročnících studia si mají studenti možnost vybrat jako jeden z volitelných předmětů seminář Programování. Zde jsou seznamováni se základy algoritmů a programování. Důraz je kladen na vytvoření základních programátorských dovedností.

Jako prostředek slouží snadno pochopitelný jazyk Pascal, který je ideálním odrazovým můstkem pro programování v komplikovanějších jazycích (např. C, C++, Java atd), ve kterých je možné na semináři také programovat. Na závěr studia je možné z tohoto předmětu složit maturitní zkoušku.

Studenti a studentky programování během studia vytvoří v rámci seminárních prací 3 poměrně velké programy, a to včetně uživatelské dokumentace.

Tradičně velké množství studentů a studentek, kteří navštěvovali seminář z programování pak odchází studovat (a většinou velmi úspěšně) kvalitní vysoké školy zaměřené na informatiku či elektrotechniku – Fakulta informatiky ČVUT, MFF UK, FAV ZČU Plzeň atd.

Naši studenti se pravidelně umisťují na předních místech programátorských olympiád a podobných soutěží, a to jak v krajských, tak v celostátních kolech.

Jde především o

  • Matematickou olympiádu – kategorie P
  • Soutěž mládeže v programování (na škole probíhá tradičně okresní kolo)
  • PilsProg na FAV ZČU Plzeň
Vzpomínate ještě na legendární IQ-151? Místo monitoru televizor Junosť, kazetový magnetofon a špičkové pracoviště konce 80-tých let je na světě.
Ve čtvrtek 27. září se téměř padesát studentů a studentek zúčastnilo festivalu Inovujeme 2018. V areálu DEPO2015 v Plzni byly představeny technologie z oblasti umělé inteligence, řešení pro chytrá města, průmyslové inovace regionálních firem a výzkum z univerzitního prostředí.
Ohlédnutí. S úvodním referátem vystoupil PhDr. Ondřej Neumajer, hlavní autor Strategie digitálního vzdělávání do r. 2020 schválené vládou ČR.
Díky spolupráci s plzeňskou organizací AIESEC naši školu navštívilo sedm stážistů z různých koutů světa – Mexika, Austrálie, Turecka, Egypta, Indonésie, Brazílie, Vietnamu.
Programátorský tým DataShort – Adam Doležal, Vojtěch Trnka, Jan Nováček, Jan Kalista – bodoval s aplikací doporučující zdravou výživu.
Slavnostní vyhodnocení proběhlo v aule 1. prosince.
Mladí programátoři budou školu i kraj reprezentovat na celostátním hackathonu veřejné správy Hackujstat.cz.
Kromě vítězství v brněnském AT&T Hackathonu si tým odnesl i cenu Brno City Award, jako nejlepší projekt ke zlepšování života v moravské metropoli.
Projektu se účastnilo téměř 300 studentů naší školy. V krajském finále vybojoval Filip Nehéz ze 4.A třetí místo a Adam Doležal ze SxA čtvrté místo.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Projekt rozšíření webového prohlížeče o modul, který usnadňuje seniorům orientaci na webu, oslovil odbornou porotu
Odbornou porotu zaujala jejich práce, která zobrazuje pracovní příležitosti v jednotlivých okresech a městech Plzeňského kraje.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Soutěžilo 383 studentů a studentek klatovského gymnázia, což je druhá nejvyšší účast v kraji. V krajském finále obsadila Yasmin Steinerová nádherné 3. místo a Tobiáš Fialka 4. místo.
Krajské kolo v kategorii programování vyhrál Jakub JANKOVEC, kategorii mikrořadičů s přehledem ovládl Marek SELTENHOFER.
V pátek 13. dubna se v Plzni konalo krajské kolo Soutěže v programování. Studenti klatovského gymnázia zaznamenali opět výrazné úspěchy.
Souhrnný přehled. I v tomto školním roce patřili naši studenti mezi nejlepší v kraji.
Studenti naší školy se mezi 74 tisíci soutěžícími opět neztratili
Výsledky + ohlédnutí za 1. ročníkem regionální soutěže v informatice.
V počítačových učebnách se sešlo 26 kluků a dívek z celého okresu. Vítězem se stala Eliška Červená z klatovského gymnázia. Nejlepší studenti postupují do krajského kola v Plzni. Držíme palce.
Podobně jako v předchozích letech i ve školním roce 2014/2015 studenti klatovského gymnázia výborně bodovali v olympiádách a soutěžích z programování.
Jan Soukup (2. místo) a Michal Převrátil (3. místo) postupují do celostátního kola. Gratulujeme a držíme palce.
Podobně jako v předchozích letech i ve školním roce 2013/2014 studenti klatovského gymnázia výborně bodovali v olympiádách a soutěžích z programování.
Gratulujeme našim studentům ke skvělým úspěchům v krajských i celostátních kolech
Souhrn úspěchů za vyšší gymnázium. V tomto šk. roce dosáhli mladí programátoři naší školy opravdu výrazných úspěchů.
Souhrn úspěchů za nižší gymnázium
V krajském kole 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P (programování) obsadili naši studenti kompletní stupně vítězů. Juda Kaleta získal první, Tomáš Kasalický druhé a Josef Klesa třetí místo.
Mladí programátoři a programátorky z klatovského gymnázia se v okresní, krajské a celorepublikové konkurenci opět neztratili.