Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : INFORMATIKA A PROGRAMOVÁNÍ

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Informatika a programování
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Informatika a programování

Výuka informatiky a výpočetní techniky na naší škole realizována jako povinný předmět pro všechny studenty, programování vyučováno jako předmět volitelný.

V povinné části se studenti seznamují se základy výpočetní techniky a s uživatelským přístupem k počítači. Důraz je kladen na zvládnutí obsluhy operačního systému, základních kancelářských aplikací a orientaci na internetu, vše rozsahu, který odpovídá požadavkům mezinárodního certifikátu ECDL. Povinná výuka informatiky se realizuje v prvním, druhém a čtvrtém ročníku čtyřletého studia či v tercii, kvartě, sextě a oktávě osmiletého studia.

Obecně velkým problémem při výuce je nestejná úroveň znalostí jednotlivých studentů. Setkáváme se zde jak s téměř začátečníky, tak i s velmi pokročilými uživateli. Cílem výuky je maximálně rozvíjet schopnosti každého studenta na bázi individuálního přístupu ke každému jednotlivci. Z toho důvodu se na výuku informatiky dělí třídy na poloviny.

V posledních dvou ročnících studia si mají studenti možnost vybrat jako jeden z volitelných předmětů seminář Programování. Zde jsou seznamováni se základy algoritmů a programování - především v jazycích Pascal (Delphi) a informativně i v C/C++. Jsou rozvíjeny i hlubší znalosti principů internetu a počítačových sítí. Na závěr studia je možné z tohoto předmětu složit maturitní zkoušku.

Výuka probíhá ve dvou moderně vybavených učebnách. V obou je k dispozici též připojení na internet.
Naši studenti se pravidelně umisťují na předních místech programátorských olympiád a podobných soutěží, a to jak v krajských tak v celostátních kolech.

Samostatnou kapitolou je využití výpočetní techniky a internetu při výuce ostatních předmětů. V rámci matematických seminářů je využíván např. programy Cabri, Derive. V jiných předmětech jsou studentům např. zadávány seminární práce, pro jejichž vypracování je třeba nalézat podklady i na internetu. Snahou je nalézt u řady předmětů rozumné využití výpočetní techniky a internetu.

Vzpomínate ještě na legendární IQ-151? Místo monitoru televizor Junosť, kazetový magnetofon a špičkové pracoviště konce 80-tých let je na světě.
Ve čtvrtek 27. září se téměř padesát studentů a studentek zúčastnilo festivalu Inovujeme 2018. V areálu DEPO2015 v Plzni byly představeny technologie z oblasti umělé inteligence, řešení pro chytrá města, průmyslové inovace regionálních firem a výzkum z univerzitního prostředí.
Ohlédnutí. S úvodním referátem vystoupil PhDr. Ondřej Neumajer, hlavní autor Strategie digitálního vzdělávání do r. 2020 schválené vládou ČR.
Díky spolupráci s plzeňskou organizací AIESEC naši školu navštívilo sedm stážistů z různých koutů světa – Mexika, Austrálie, Turecka, Egypta, Indonésie, Brazílie, Vietnamu.
V pátek 13. dubna se v Plzni konalo krajské kolo Soutěže v programování. Studenti klatovského gymnázia zaznamenali opět výrazné úspěchy.
Souhrnný přehled. I v tomto školním roce patřili naši studenti mezi nejlepší v kraji.
Studenti naší školy se mezi 74 tisíci soutěžícími opět neztratili
Výsledky + ohlédnutí za 1. ročníkem regionální soutěže v informatice.
V počítačových učebnách se sešlo 26 kluků a dívek z celého okresu. Vítězem se stala Eliška Červená z klatovského gymnázia. Nejlepší studenti postupují do krajského kola v Plzni. Držíme palce.
Podobně jako v předchozích letech i ve školním roce 2014/2015 studenti klatovského gymnázia výborně bodovali v olympiádách a soutěžích z programování.
Jan Soukup (2. místo) a Michal Převrátil (3. místo) postupují do celostátního kola. Gratulujeme a držíme palce.
Podobně jako v předchozích letech i ve školním roce 2013/2014 studenti klatovského gymnázia výborně bodovali v olympiádách a soutěžích z programování.
Gratulujeme našim studentům ke skvělým úspěchům v krajských i celostátních kolech
Souhrn úspěchů za vyšší gymnázium. V tomto šk. roce dosáhli mladí programátoři naší školy opravdu výrazných úspěchů.
Souhrn úspěchů za nižší gymnázium
V krajském kole 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P (programování) obsadili naši studenti kompletní stupně vítězů. Juda Kaleta získal první, Tomáš Kasalický druhé a Josef Klesa třetí místo.
Mladí programátoři a programátorky z klatovského gymnázia se v okresní, krajské a celorepublikové konkurenci opět neztratili.