Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Z FRANCOUZŠTINY

Cesta: Titulní stránka > Jazykové zkoušky > Francouzština
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Mezinárodní jazykové zkoušky z francouzštiny

Naše škola spolupracuje s Alliance française v  Plzni.

Alliance française je nepolitická organizace, která se aktivně podílí na šíření francouzského jazyka a kultury a pořádá kromě kursů pro různé úrovně i nejrůznější kulturní akce. Jejím sídlem je francouzské kulturní středisko Institut Français v Praze. Nejbližší Af je v Plzni.

Co je to DELF scolaire?

Mezinárodně uznávaný certifikát francouzského jazyka o dosažení jazykové úrovně A1, A2, B1, B2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

         Je určen žákům a studentům základních a středních škol, které mají smlouvu s Af . Zkouška požaduje tytéž dovednosti jako DELF pro dospělé, pouze je tematicky přizpůsobena věku studentů.

         Také zápisné ke zkoušce je výrazně nižší :

A1 - 900,- Kč, A2 - 900,- Kč, B1 - 1550,-Kč, B2 - 1500,- Kč

         Certifikát s celoživotní platností vydává na základě úspěšného složení zvoleného stupně obtížnosti Ministerstvo školství Francie spolu s CIEP (Mezinárodní středisko pedagogických studií v Paříži).

Kdy DELF scolaire probíhá?

Podzimní termín: zápis v polovině listopadu, zkouška počátkem prosince

Jarní termín: zápis v dubnu, zkouška v květnu (termíny budou upřesněny)

Přihlášení probíhá nejpozději 14 dní před termínem prostřednictvím naší školy.

Proč je možné složit DELF scolaire na našem gymnáziu?

Po opakovaném umístění našich studentů v celostátním kole Olympiády ve francouzštině nabídlo naší škole Francouzské kulturní středisko v Praze a Alliance française v Plzni možnost stát se dalším zkušebním centrem mimo Plzeň. Na základě smlouvy s Alliance française v Plzni a Francouzským velvyslanectvím v České republice máme právo při větším počtu zájemců (5-10) organizovat tuto zkoušku i na naší škole.

Dvě vyučující francouzštiny (Mgr. Kreuzmanová a Mgr. Tremlová) mají pro hodnocení studentů při těchto zkouškách certifikaci.

Kontakt: hkreuzmanova@gym-kt.cz

Výhody složení DELF Scolaire přímo v naší škole:

1.  V naší škole se vyučuje podle mezinárodních učebnic Connexions, které jsou už koncipovány jako příprava k této zkoušce.

2.  Student, který měl francouzštinu jako 2. jazyk (a nechce z něj maturovat, protože např. potřebuje jiné předměty), zhodnotí tak svoje několikaleté úsilí mezinárodně uznávaným certifikátem.

3.  Výhodou je organizace zkoušky ve známém prostředí, za nižší cenu, odpadá cestování do  Plzně.

4.  Tento certifikát může zvýšit šance uchazeče při hledání zaměstnání, nebo studia.   

Z čeho se zkouška DELF scolaire skládá, její hodnocení

Společná část obsahuje porozumění slyšenému a psanému projevu a vlastní písemný projev.

Individuální část  hodnotí ústní projev kandidáta, probíhá za přítomnosti rodilého mluvčího (lektor francouzštiny z Plzně).

Za každou část je možno získat až 25 bodů, tedy celkem 100, podmínkou úspěšnosti je minimum 50/100 bodů a nedostat známku nižší než 5/25 z jednotlivé části.

A1: Porozumění ústnímu projevu: 20 min. poslech - krátké dialogy a oznámení

      Porozumění písemnému projevu: 30 min. - krátké texty týkající se běžných situací

      Písemný projev: 30 min. - vyplnit formulář, psát krátké vzkazy nebo dopisy

      Ústní projev: 5 -7 min. - pohovořit o sobě, klást otázky, dialog např. v obchodě

                            (příprava 10 min.)

A2: Porozumění ústnímu projevu: 25 min. poslech - krátké texty       

      Porozumění písemnému projevu: 30 min. - krátké texty týkající se běžných situací

      Písemný projev: 45 min. - psát krátké vzkazy nebo vzorové dopisy

      Ústní projev: 6 - 8 min. – umět se představit, vést simulovaný rozhovor

                            (příprava 10 min.)

B1: Porozumění ústnímu projevu: 25 min. poslech - různé krátké ústní texty

      Porozumění písemnému projevu: 35 min. - texty týkající se běžných situací

      Písemný projev: 45 min. – vyjádřit vlatní názor či postoj k obecným tématům

      Ústní projev: 15 min. – vyjádřit vlatní názor na základě krátkého psaného dokumentu

                           (příprava 10 min. na třetí část zkoušky)

B2: Porozumění ústnímu projevu: 30 min. poslech - různé ústní texty

      Porozumění písemnému projevu: 60 min. – čtení a porozumění dvěma textům,
      informativnímu a argumentativnímu

      Písemný projev: 60 min. – vytvořit argumentativní text na základě výchozího
      dokumentu        

      Ústní projev: 20 min. – představit a obhájit svůj postoj či názor na základě          
      výchozího psaného textu 

      (příprava 30 min.)

Pokud Vám daný termín zkoušky nevyhovuje, je možné se přihlásit kromě již zmíněného DELF scolaire i na DELF Junior, která má stejný obsah jako Delf scolaire, ale platí se plná cena a zkoušku lze složit pouze ve zkušebních centrech Alliance.

Podrobnější informace:  

www.ifp.cz/DELF-a-DALF   
www.alliancefrancaise.cz