Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VIDEO

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Video

Vzdělávejte se s videem – Český jazyk, Chemie, Španělský jazyk, Biologie a Fyzika
Prosinec byl tradičně ve znamení maturitních plesů. Podívejte se na sestřih.
Díky perfektnímu počasí si všichni užili nejen část přímo na vodě, ale vydováděli se také při odpoledním fotbálku či večerním posezení u ohně. Dohromady se letos akce zúčastnilo neuvěřitelných 155 žáků.
Den otevřených dveří naší školy u Vás doma…
(21.06.18)
O prvních dvou červnových víkendech se Školní klub GKT opět vydal na tradiční sjíždění řeky Otavy.
Ohlédnutí za sportovními kurzy třetích ročníků včetně videoklipu.
(29.06.17)
Znovu po roce jsme vyrazili na zlatonosnou Otavu, abychom prověřili naše umění s pádlem v ruce. O tom, že se studentům na vodě líbilo, se můžete přesvědčit v přiloženém videu, které snad může fungovat i jako ta nejlepší pozvánka na ročníky příští.
Videoklip z Halířova memoriálu v roce 2015
Videoreportáž ze sportovního kurzu pro nižší gymnázium na Přimdě (25.-29.4. 2016)
Letošního ročníku se za naši školu zúčastnily tři týmy. Kristýna Bulínová a René Jirmus dokázali svou prací přesvědčit odbornou porotu a obsadili krásné 2. místo.
V průběhu této akce si zájemci o studium mohli prohlédnout jednotlivá pracoviště naší školy, odborné a multimediální učebny, laboratoře apod.
Poznávací a naučné výlety do nejznámějších lokalit světa