Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : O ŠKOLE

Cesta: Titulní stránka > O škole > Základní informace
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

O škole

Gymnázium v Klatovech je škola s dlouhou tradicí; bylo založeno roku 1812. V roce 2022 tedy oslavilo 210. výročí svého založení.

V současné době je na škole otevíráno studium čtyřleté, šestileté a osmileté.

Gymnázium má přes 640 studentů, na škole je zaměstnáno 62 ped. pracovníků a 15 provozních sil. Výuka je aprobována na 100 %.

Škola na začátku studia nedělí žáky do studijních větví. Výraznější diferenciace výuky podle budoucího zaměření studenta je dosaženo daleko lépe rozsáhlou nabídkou volitelných předmětů, v posledních letech studia bohatě hodinově dotovaných. Proto spolu s žádaným všeobecným rozhledem poskytuje škola širokou možnost přípravy podle konkrétního zaměření studenta (přírodovědného, technického, humanitního apod.).

Výsledkem tohoto systému vzdělávání je takřka 100% úspěšnost našich studentů při maturitě a stejně tak i při přijímání na zvolené vysoké školy.

Mezi naše priority patří:

  • využití moderních technologií ve výuce (počítače, tablety, multimediální učebny aj.)
  • široká nabídka vyučovaných cizích jazyků, vysoká úroveň jejich výuky a složení mezinárodně platných zkoušek
  • široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů sloužících k profilaci studentů
  • všestrannost, nabídka sportovních aj. kroužků, podmínky pro studium sportovců, školní klub, kulturní aktivity
  • udržování výborných výsledků a tedy hodnocení školy jako velmi úspěšné.
Den otevřených dveří naší školy u Vás doma…
Gymnázium má v užívání komplex budov včetně tělocvičen a okolních pozemků.