Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Výsledky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky přijímacího řízení


První a poslední přijatý uchazeč v přijímacím řízení r. 2022

 Test Čj Test M Body ZŠ Celkem bodů
Osmileté - první přijatý  43 43 11,11 97,11
Osmileté - poslední přijatý 24 19 11,11 54,11
Šestileté - první přijatý  36 45 10,70 91,70
Šestileté - poslední přijatý 16 18 8,83 42,83
Čtyřleté - první přijatý 49 50 11,11 110,11
Čtyřleté - poslední přijatý 18 19 9,41 46,41