Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Výsledky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky přijímacího řízení


Pro uchazeče o čtyřleté studium 

Chceš studovat na gymnáziu? Investovat do své budoucnosti?

Povedly se Ti přijímací zkoušky, jsi přijat na jinou školu, ale dal bys přednost gymnáziu?

Gymnázium = nejlepší příprava nejen k přijetí, ale i k úspěšnému dokončení vysoké školy libovolného typu (technické VŠ, jazyky, ekonomické obory, IT, medicína, přírodní vědy, humanitní vědy, pedagogické obory…).

Zaměření studia dle volby studenta – široká nabídka volitelných předmětů.

Široká nabídka cizích jazyků.

Kvalitní výuka ICT a využití moderních technologií.

Gymnázium Klatovy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení – využij svou šanci.

Přijímací zkoušky se nekonají. Budou využity výsledky jednotných přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka v 1. kole.

Kontaktujte nás:

Mgr. Václav Vogeltanz, ředitel – tel.: 778 434 622, 376 310 847, mail: vvogeltanz@gym-kt.cz

Mgr. Rudolf Salvetr, zástupce ředitele – tel.: 732 858 978, mail: rsalvetr@gym-kt.cz