Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Výsledky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky přijímacího řízení


První a poslední přijatý uchazeč v přijímacím řízení r. 2023

 Test Čj Test M Body ZŠ Celkem bodů
Osmileté - první přijatý  40 34 11,11 85,11
Osmileté - poslední přijatý 21 13 11,11 45,11
Šestileté - první přijatý  38 39 9,87 86,87
Šestileté - poslední přijatý 21 27 7,28 55,28
Čtyřleté - první přijatý 50 49 11,11 110,11
Čtyřleté - poslední přijatý 25 17 9,76 51,76