Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Výsledky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky přijímacího řízení

V úterý 7. července v 17.00 hodin pořádáme informativní schůzku pro nově přijaté žáky do tercie šestiletého studia a jejich rodiče.
V úterý 7. července v 16 hodin pořádáme informativní schůzku pro nově přijaté žáky do prvních ročníků čtyřletého studia a jejich rodiče.
Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.
Formulář se odevzdává spolu se zápisovým lístkem či elektronicky na rsalvetr@gym-kt.cz. Formulář je také možno vyplnit přímo ve škole. Formát DOCX (MS Word)
Formulář se odevzdává spolu se zápisovým lístkem či elektronicky na rsalvetr@gym-kt.cz. Formulář je také možno vyplnit přímo ve škole. Formát DOCX (MS Word)