Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZE ŠPANĚLŠTINY

Cesta: Titulní stránka > Jazykové zkoušky > Španělština
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Mezinárodní jazykové zkoušky ze španělštiny

Certifikáty DELE (Diploma de Espańol como Lengua Extranjera) patří mezi skupinu mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů.

Zkoušky jsou zaštítěny osvědčením Ministerstva vzdělávání a vědy Španělského království. Po jejich úspěšném vykonání (zisk minimálně70% bodů z každé části zkoušky) student získá certifikát, který má mezinárodní platnost a po celém světě jej uznávají, jak soukromé společnosti, tak veřejné i soukromé vzdělávací instituce či obchodní komory. Jménem španělského Ministerstva vzdělání a vědy jsou certifikáty DELE udělovány Institutem Cervantes.

Diplomy DELE jsou vydávány španělským Ministerstvem školství, kultury a tělovýchovy a jsou mezinárodně uznávané mezi zahraničními zaměstnavateli i vzdělávacími institucemi.