Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZE ŠPANĚLŠTINY

Cesta: Titulní stránka > Jazykové zkoušky > Španělština
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Mezinárodní jazykové zkoušky ze španělštiny

Certifikáty DELE (Diploma de Espańol como Lengua Extranjera) patří mezi skupinu mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů.

Zkoušky jsou zaštítěny osvědčením Ministerstva vzdělávání a vědy Španělského království. Po jejich úspěšném vykonání (zisk minimálně70% bodů z každé části zkoušky) student získá certifikát, který má mezinárodní platnost a po celém světě jej uznávají, jak soukromé společnosti, tak veřejné i soukromé vzdělávací instituce či obchodní komory. Jménem španělského Ministerstva vzdělání a vědy jsou certifikáty DELE udělovány Institutem Cervantes.

Diplomy DELE jsou vydávány španělským Ministerstvem školství, kultury a tělovýchovy a jsou mezinárodně uznávané mezi zahraničními zaměstnavateli i vzdělávacími institucemi.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ