Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Cesta: Titulní stránka > Informace o studiu > Volitelné předměty
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Volitelné předměty

 Seznam ve formátu pdf 

Poznámky:  

Celkově jde o nabídku volitelných předmětů, počet skutečně zřízených oddělení v jednotlivých předmětech závisí na počtu přihlášených.

Číslo za názvem semináře určuje jeho trvání v rocích.

Studenti budoucích sext, septim a oktáv (resp. druhých, třetích a čtvrtých ročníků) si volí ze spektra nabízených volitelných předmětů.
1 předmět … budoucí sexty / druhé ročníky
3 předměty … budoucí septimy / třetí ročníky
4 předměty … budoucí oktávy / čtvrté ročníky