Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PRŮBĚŽNÁ KLASIFIKACE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Průběžná klasifikace

 Vstup do průběžné klasifikace

Přímá adresa: https://gymkt.bakalari.cz

Rodiče v září obdrželi od studentů aktuální přístupové údaje pro přihlášení do systému. Jméno a heslo je u studentů stejné jako v předchozím roce.

Toto jméno a heslo použijte v přihlašovací obrazovce. Ve jméně i hesle záleží na velikosti písmen. Při problémech s přihlášením kontaktujte prosím třídního učitele.

Známky se objevují v klasifikaci cca do týdne.

Elektronické omlouvání studentů - všechny třídy

Od školního roku 2020/2021 probíhá omlouvání studentů pouze pomocí systému Bakaláři.

Základy práce se systémem naleznete v následujícím krátkém videu, které zpracovali kolegové ze ZŠ Tolstého v Klatovech a s jejichž souhlasem návod zveřejňujeme..