Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

Cesta: Titulní stránka > Jazykové zkoušky > Základní informace
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Mezinárodní jazykové zkoušky

Na Gymnáziu Klatovy lze získat mezinárodně platný jazykový certifikát - složit mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny, němčiny, francouzštiny.

Pro zájemce nabízíme přípravné jazykové kurzy.


Naše škola již před několika lety navázala spolupráci s renomovanými institucemi, a to s British Council, Goethe-Institutem a Alliance française. Díky tomu je možné přímo v naší škole složit mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny, němčiny a francouzštiny. Jde o zkoušky Cambridge English: First (FCE), Goethe-Zertifikat (A2, B1, B2, C1) a DELF.

Tyto zkoušky jsou určeny nejen našim žákům, ale i žákům a studentům dalších škol z celého regionu a rovněž zájemcům z řad veřejnosti.

Naši žáci mohou navštěvovat přípravné semináře a podobnou možnost nyní chceme nabídnout i externím zájemcům.

Bližší informace:

angličtina jchroustova@gymkt.cz
němčina msleglova@gymkt.cz
francouzština hkreuzmanova@gymkt.cz 

Nikoho jistě nepřekvapí stručná odpověď: velmi! Personalisté se všeobecně shodují v tom, že pro absolventa škol / uchazeče o práci je důležité znát alespoň jeden světový jazyk, a to dobře! Převládá názor, že by mělo jít o angličtinu, nicméně v českých poměrech je důležitým jazykem i němčina. Znalost dalšího světového jazyka není přímo nutností, ale je rozhodně konkurenční výhodou.
V oblasti cizích jazyků definuje SERR šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2.