Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : AKTUALITY

Cesta: Titulní stránka > Aktuality
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Aktuality

Halířův memoriál na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech každoročně představuje atletické přebory školy, konané převážně na konci školního roku, jimiž žáci i učitelé uctívají památku profesora Jana Halíře.

V letošním roce proběhne již 77. ročník, který se uskuteční v pondělí 24. června 2024 na atletickém stadionu v Klatovech pod Hůrkou. 

 

Závod představuje vyvrcholení celoročního sportování a je to velký svátek pro celou školu. Na stadionu pod Hůrkou se sejdou všichni vyučující, všichni studenti i mnozí hosté. Každý se podílí na zdárném průběhu závodu. Buď svojí aktivní účastí, nebo pomocí organizátorům či alespoň fanděním. Vždy se tu objevují i čerství maturanti a také bývalí absolventi školy. Přicházejí si popovídat a připomenout atmosféru, kterou prožívali po celá léta studií a na kterou rádi vzpomínají.

V úvodu pravidelně vystupuje se vzpomínkovým projevem o profesoru Janu Halířovi ředitel školy. Potom následují vlastní  atletické disciplíny, jichž se zúčastnilo od konce války už několik desítek tisíc mladých lidí z celého Klatovska. Nejednou byly dosaženy i sportovní výkony vysoké úrovně. Zejména ve skoku vysokém, v bězích či vrhu koulí. Téměř každý rok jsou překonány některé rekordy Halířova memoriálu. Odměnou pro vítěznou třídu je sportovní výlet a závod tak motivuje studenty nejen k co nejlepším sportovním výkonům, ale i upevňuje kolektivní vědomí tolik důležité pro zdravou pracovní atmosféru ve třídách.

 Fotografie z předchozích let si může prohlédnout zde...

V pondělí 24.6. 2024 proběhne již 77. ročník!
V sobotu 8. června se v areálu CMS v Klatovech konal již třetí ročník školního turnaje v beachvolejbalu. Navzdory zraněním a nemocem se do turnaje nakonec zapojil solidní počet třinácti dvojic.
V termínu 4. – 6. 6. se řada našich žáků zúčastnila projektových dní na Otavě. Ty byly zaměřeny přírodovědným směrem, důraz byl kladen na technické záležitosti spjaté s tekoucí vodou – MVE, způsoby zadržení vody apod.
Podrobné informace pro nové žáky šestiletého studia v září 2024 včetně videoreportáže...
Studenti třetích ročníků sportovali celý týden v Žinkovech
Programátorský tým DataShort – Adam Doležal, Vojtěch Trnka, Jan Nováček, Jan Kalista – bodoval s aplikací doporučující zdravou výživu.
Za účasti rodičů proběhlo v pondělí 27. května na klatovské radnici slavnostní předávání maturitních vysvědčení.
Informace a přihláška na tradiční letní sportovní kurzy v Žinkovech.
22. a 23. května probíhala v aule naší školy již tradiční beseda s JUDr. Rostislavem Netrvalem, Ph. D., tentokrát na téma právních důsledků drogové problematiky.
Veřejným čtením jmen jsme si připomněli 266 klatovských židovských občanů, oběti nacistického rasového pronásledování.
Přelom dubna a května patří každoročně poznávacímu zájezdu do Velké Británie. Letos jsme se vydali na jižní pobřeží Anglie, na ostrov Wight i do rušného Londýna.
Ve dnech 11. a 24. dubna proběhla krajská kola Fyzikální olympiády kategorií B, C, D a E...
Společným jmenovatelem je voda, udržitelnost a obecně šetrné chování k naší planetě.
Ohlédnutí za tradiční akcí, 26. 4. 2024. Náhledy + velké fotografie ke stažení
Vítězem krajského kola v basketbalovém přeboru základních škol se stalo družstvo Gymnázia Klatovy, gratulujeme!
V sobotu 13.4. 2024 se konal 47. ročník tradiční turistické akce.
V dubnu mají možnost naši žáci vyzkoušet další moderní měřící přístroj - termokamery.
Popisy a mapy tras 47. ročníku, který se konal v sobotu 13.dubna 2024.
Sobota 13.dubna 2024. Trasy 51, 38, 27, 18 a 11 km pro pěší a horská kola.
Dne 7. března 2024 se v prostorách klatovského jezuitského refektáře konala závěrečná prezentace půlročního projektu.
3. dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. Naši studenti si vedli velmi dobře.
Dne 3. dubna 2024 se na naší škole uskutečnil tradiční Projektový den, tentokráte věnovaný historii.
Tým nižšího gymnázia vybojoval nádherné 1. místo s postupem do republikového finále, tým vyššího gymnázia vybojoval 3. místo.
Úspěchy našich studentů v oblasti fyziky jsou důvodem k oslavě. Tři z našich talentovaných žáků...
Student Jakub Turner z oktávy A našeho gymnázia dosáhl hezkých úspěchů ve fyzikální olympiádě...
Týden obohacujících setkání i zajímavých poznatků a zážitků.
Z celkového počtu 23 nominovaných soutěžících se Jan Nováček umístil na krásném 10. místě a Jakub Turner obsadil dokonce 1. místo.
Zimní sportovní kurz SA a TB se konal na šumavském Špičáku.
Práce o historii továrny Škoda Klatovy na základě vzpomínek jeho dědečka vznikla v dějepisném semináři pod vedením Mgr. Dagmar Protivové.
V pondělí 19. 2. proběhlo v klatovském divadle vyhlášení tradiční ankety SPORTOVEC ROKU. Vyhlašují se nejúspěšnější jednotlivci a týmy v kategorii mládeže i dospělých, trenéři i rozhodčí. Mezi vyhlašovanými se rozhodně neztratili naši žáci, absolventi ani pedagogové.
Ve středu dne 17. ledna se konalo krajské kolo Fyzikální olympiáda kategorie A...
Naši studenti získali přední místa ve všech kategoriích. Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.
(17.02.24)
Po dlouhé době se mohli francouzštináři opět setkat s francouzskou kulturou v originále. Dne 31. ledna 2024 odjeli do Prahy zhlédnout divadelní představení Malý Princ.
Ve středu 24. ledna 2024 proběhlo na Západočeské univerzitě v Plzni slavnostní vyhlášení vítězů matematické soutěže mKONTEXT.
1. února 2024 proběhl již 11. ročník Technické olympiády Plzeňského kraje...
Aktuální informace pro účastníky zimních sportovních kurzu ve šk. roce 2023-24.
Slavnostní předávání odměn studentům vyššího gymnázia za jejich výrazné úspěchy v soutěžích, olympiádách, středoškolské odborné činnosti
Z mezinárodní konference věnované odkazu klatovského rodáka, významného advokáta, vynikajícího právníka a poslance sněmu království českého.
Ve dnech 8. až 12. 1. proběhl na šumavském Špičáku tradiční lyžařský sportovní kurz prvních ročníků
Naši studenti byli úspěšní v obou kategoriích.
Platná pro 1. kolo přijímacího řízení roce 2024 (formát pdf).
Základní pokyny, řád kurzu, prohlášení…
Poslední školní den kalendářního roku 2023 proběhl výjezd za vánoční atmosférou do hlavního města předvánočních trhů Norimberku, kterého se zúčastnilo přes padesát žáků.
V konkurenci více než sto dvaceti týmů získalo družstvo z kvarty B krásné 3. místo
Studenti připravili dopolední program plný vánočních koled a písní.
V úterý 12. 12. 2023 se uskutečnilo slavnostní předávání odměn studentům nižšího gymnázia za jejich úspěchy v soutěžích a olympiádách za uplynulý školní rok.
Úspěch našich žáků nižšího gymnázia v celostátní soutěži!
Slavnostní vyhodnocení proběhlo v aule 1. prosince.
Při příležitosti Evropského dne jazyků se setkání uskutečnilo na Trojmezí
Tým složený ze žáků sexty A v konkurenci 75 týmů vybojoval velmi pěkné 16. místo.
V pondělí 23. října 2023 se skupina našich studentů francouzštiny zúčastnila 2. ročníku akce Rendez-vous à la française aneb Setkání po francouzsku, kterou zorganizovala Západočeská univerzita ve spolupráci s Francouzskou ambasádou.
Studentské ceny mladým lidem, kteří mění své okolí.
(07.11.23)
Pouhé dvě a půl hodiny letu trvá cesta letadlem na skalnatý ostrůvek ve Středozemním moři, na kterém se podepsala historie mnohých národů, ale obrovský vliv na něm zanechala především nadvláda Velké Británie.
Středoškolský klub pořádal ve středu 18. října již druhým rokem Veletrh volnočasových aktivit.
Jaké je to stát se hudebníkem v kapele? To si mohli vyzkoušet během měsíce října naši studenti sekundy.
Mladí programátoři budou školu i kraj reprezentovat na celostátním hackathonu veřejné správy Hackujstat.cz.
V úterý 17. října 2023 se pro studentky a studenty dějepisného semináře uskutečnila přednáška o životních osudech dvou účastníků třetího odboje.
Žákům a studentům předávají nadšení, znalosti i dovednosti a volný čas věnují popularizaci fyziky nebo informatiky. Už počtvrté se pod těmito charakteristikami skrývají laureáti Cen Albertus, které upozorňují na mimořádné pedagogické osobnosti. Cenu Albertus za fyziku získala RNDr. Kateřina Vágnerová a Cenu Albertus za informatiku RNDr. Jan Preclík, Ph.D.
Celý týden byl krásný, stejně tak i název regionu, kde jsme ho strávili – Costa del Azahar čili Pobřeží pomerančového květu.
O EU a mezinárodních vztazích bez mýtů a lží
Jako každý rok jsme se letos i my, žáci 2. ročníku a sext, zúčastnili poznávacího zájezdu Slovinsko-Julské Alpy.
Dron ovládaný Janem Kalistou a Adamem Doležalem v kategorii gymnázií s přehledem zvítězil.
Důležité datumy pro každého maturanta
Seznam povinné četby k profilové části maturitní zkoušky
Informace ke společné i profilové části maturity. Aktualizováno 15. 9. 2023
Již tradičně hned první školní den vyrazili žáci prvních ročníků čtyřletého studia na adaptační kurz do obce Rybník situované v malebné krajině.
Ohlédnutí za adaptačním kurzem tercie B včetně fotograifí.
Začínáme 4. září v 17:15
Informace pro rodiče a studenty budoucích 1. ročníků
Celkově se projektových dní zúčastnilo 77 žáků, kteří se měli možnost blíže seznámit a stmelit kolektiv také v rámci aktivit realizovaných na lodích i mimo ně.
Plzeň 16. – 18. 6. 2023
¿Vayamos? ¡Vamos! Školní rok 2022 – 2023 se stal jedním z nejúspěšnějších z 14 leté existence výuky jazyka na gymnáziu.
V sobotu 17. 6. se v klatovském areálu CMS uskutečnil druhý ročník školního turnaje v beachvolejbalu. Celkem se na kurtech sešlo 13 dvojic věkově rozložených od tercie přes čerstvé maturanty až po vyučující.
Ve čtvrtek 8. června 2023 se uskutečnila akce Den vědy a techniky ...
Koncem května se studenti biologických seminářů ve 3. ročníku zúčastnili besedy s prof. RNDr. Janem Konvalinkou, CSc., ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.
První červnový víkend navštívili studenti francouzštiny družební město Poligny ve Francii.
V pondělí 29. 5. se vydali žáci tříd PA a SA na fyzikálně - zeměpisnou exkurzi na Západočeskou univerzitu v Plzni.
V pondělí 5. června 2023 zavítal na klatovské gymnázium místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a ekonom Jan Skopeček.
Kromě vítězství v brněnském AT&T Hackathonu si tým odnesl i cenu Brno City Award, jako nejlepší projekt ke zlepšování života v moravské metropoli.
Projektu se účastnilo téměř 300 studentů naší školy. V krajském finále vybojoval Filip Nehéz ze 4.A třetí místo a Adam Doležal ze SxA čtvrté místo.
(31.05.23)
Letošní školní zájezd do Velké Británie směřoval do vzdáleného Skotska a na ostrov Skye.
Žáci našeho gymnázia se i letos zúčastnili Olympiády lidských práv. Oceněni jsou ti, kteří napsali ve vymezeném času na určité lidskoprávní téma nejlepší esej.
Literární práce Jany Karhanové byla na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy oceněna mezi 10 nejlepšími uměleckými texty studentů středních škol ČR.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
U pomníku Zmizelý svícen studenti přečetli seznam 266 židovských spoluobčanů, kteří zahynuli během druhé světové války
Fotosérie
Ve středu 24. 4. 2023 se uskutečnilo okresní kolo ve fotbale SŠ. Družstvo naší školy se stalo vítězem turnaje.
Ve středu 26. 4. naši školu navštívila stážistka z kanadského Montrealu Adele Blanchard.
Projekt rozšíření webového prohlížeče o modul, který usnadňuje seniorům orientaci na webu, oslovil odbornou porotu
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátních kolech!
Vítězem krajského kola v basketbalovém přeboru základních škol se stalo družstvo Gymnázia Klatovy, gratulujeme!
Uspěchy našich studentů cv okresním kole Matematické olympiády.
Do krajského kola byly pozvány vítězky kola okresního - v kategorieï III.A Yasmin Steinerová ze septimy A a v kategorii II.B Anna Králová z tercie A.
Naší školu úspěšně reprezentovali v kategorii A Markéta Mottlová, v kategorii C Vít Tauer a v kategorii D Jakub Turner.
Dne 5. dubna 2023 se na naší škole uskutečnil další Projektový den, tentokráte věnovaný sportu. Podařilo se zajistit účast 11 významných osobností, které mají ke sportu rozhodně co říci. Každý student si vybral jednu besedu podle svého zájmu.
Druhým rokem se naše škola účastní projektu Příběhů našich sousedů, jejž pořádá Post Bellum. Žáci mají vyslechnout pamětníka, jeho hovor nahrát na diktafon / natočit na kameru, vybrat dobové dokumenty (prameny), sepsat jeho životopis a vytvořit pětiminutovou reportáž.
21. ročníku soutěže se za naše gymnázium zúčastnili Eliška Steiningerová (tercie A), Alžběta Křivohlavá (oktáva A) a Vojtěch Novotný (oktáva B).
Aula ožila, naplněna zaujatým hovorem a smíchem. Přijeli studenti z belgického města Lokeren. Nebyli zde poprvé, jejich jarní návštěva naší školy se stala pěknou tradicích, která byla na pár let přerušena kovidovou pauzou.
Naši školu reprezentovali Jakub Mazán ze třídy OkA, který se umístil na krásném 5. místě a Jakub Turner ze třídy SpA, který obsadil rovněž velmi pěkně 6. místo.
V pátek 24.3. se třída tercie B zapojila do celorepublikového projektu Ukliďme Česko v rámci environmentální výchovy.
S ročním zpožděním způsobeným pandemií Covidu vyrazilo 30 žáků druhých ročníků na lyžařský kurz na Špičáku.
Naši studenti si vedli výborně a obsadili téměř všechna přední místa. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
V lednu se na naší škole konaly zkoušky Cambridge English: First a Advanced. Zúčastnilo se jich 31 studentů, všichni uspěli.
18. ledna 2023 se v Plzni uskutečnilo krajské kolo fyzikální olympiády kategorie A.
13. až 17. března 2023
V minulém týdnu se pod taktovkou Mgr. Lukáše Kopeckého konalo několik vzpomínkových akcí.
Alžbětě moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, Klatov i České republiky.
Ve čtvrtek 9. února si připomeneme 270. výročí narození Václava Matěje Krameria, klatovského rodáka a absolventa klatovského jezuitského gymnázia.
Celkově bylo oceněno 46 studentů vyššího gymnázia za úspěchy v soutěžích, olympiádách, středoškolské odborné činnosti a také za složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek vyšších úrovní v uplynulém školním roce.
Vzpomínkové akce u příležitosti kulatých výročí klatovských osobností. Klatovy 9. února, Praha 11. února 2023.
V uplynulém týdnu se žáci 1.A a 1.B navzdory ne úplně optimálním podmínkám vypravili na lyžařský kurz na šumavský Špičák.
Ve čtvrtek 22. 12. proběhla exkurze do Norimberku, na kterou byly pro velký zájem vypraveny dokonce dva autobusy a účastnilo se jí bezmála sto žáků.
Ohlédnutí
V neděli 18. prosince se konal studentský experiment. Jednalo se o vystavení řas extrémním podmínkám stratosféry.
Ohlédnutí za překvapením pro klienty i personál domova seniorů.
Úvodní seminář vedla autorka nové stejnojmenné komiksové knihy Ing. Václava Jandečková. Přiblížila pozadí rafinované a neetické metody, kterou prováděly státní bezpečnostní složky v západním pohraničí v poúnorové době 1948-1951.
V pátek 16. 12. 2022 se uskutečnilo slavnostní předávání odměn studentům nižšího gymnázia za jejich úspěchy v soutěžích a olympiádách za uplynulý školní rok.
Dne 8. 12. se v sále klatovské radnice konalo městské kolo recitační soutěže.
Tým složený ze studentů kvinty A, a sice Štěpána Stichenwirtha, Michala Horského a Filipa Bernarda postoupil do finále.
Dne 25. 11. 2022 se konala mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior...
informace k lyžařskému kurzu 1.A a 1.B, který se koná v lednu 2023. 
Gymnázium J. Vrchlického se stalo partnerským subjektem POŠUMAVSKÉHO AUTO MOTO KLUBU.
Součástí programu bylo také odhalení pamětní desky Jaroslava Vrchlického u hlavního vchodu.
Den otevřených dveří pro širokou veřejnost a absolventy našeho gymnázia proběhl v sobotu 5. listopadu 2022.
(10.11.22)
Dne 24. října 2022 se zúčastnil tým naší školy ve složení ...
Ve dnech 7. 10. – 15. 10. 2022 se konal poznávací zájezd do Španělska, konkrétně do oblasti Valencie. Účastnili se ho nejen studenti španělského jazyka.
Odbornou porotu zaujala jejich práce, která zobrazuje pracovní příležitosti v jednotlivých okresech a městech Plzeňského kraje.
Volejbalistky gymnázia nás skvěle reprezentovaly v celostátní soutěži středních škol!
V krajském kole získal tým z našeho gymnázia krásné 4.místo.
Téma práce: Dva klatovské opisy Domine ad adjuvandum me festina Šimona Brixiho a jejich doba
Družstvo starších žákyň vyhrálo republikové finále!!!
Sobota 5. listopadu 2022. Určeno absolventům školy i široké veřejnosti.
(11.10.22)
Výjimeční a inspirativní učitelé fyziky a informatiky převezmou na konci října Ceny Albertus. Do třetího ročníku bylo nominováno 30 pedagogů působících na gymnáziích, základních a středních školách po celé ČR. Sedm z nich porota vybrala mezi finalisty.
Ohlédnutí za akcí Středoškolského klubu.
Všichni účastníci prožili úžasný týden plný výletů, společných her a aktivit
Pomyslnou základnou pro nás bylo městečko Sveti Filip i Jakov, kde jsme byli ubytovaní v útulných apartmánech.
V pátek 30. září se v Domažlicích uskutečnilo krajské finále Středoškolského atletického poháru.
Ve středu 21. září se uskutečnil historicky první Stammtisch. Setkání příznivců němčiny, kteří mají chuť si v neformální atmosféře popovídat a poklábosit v tomto libozvučném jazyce.
Ve dnech 5.–9. září se uskutečnila exkurze žáků druhých a vyšších ročníků do Slovinska.
O víkendu 17. a 18. 9. se uskutečnilo Mistrovství České republiky starších žáků a žákyň v Jablonci nad Nisou.
Abecední přehled významných osobností
V atletickém poháru středních škol vyhráli chlapci i dívky z našeho gymnázia!
Od 5. 9. absolvovaly nové třídy čtyřletého studia adaptační kurz v příhraniční oblasti v obci Rybník na Domažlicku.
Úvodní schůzka 12. září od 17:00 hod.
Gymnázium Klatovy se spolu s dalšími školami účastní tříletého projektu ERASMUS+ s názvem “Bee important” zaměřeného na včely, jejich neoddiskutovatelný význam v přírodě, jejich chov, využití včelích produktů i odraz včel v umění.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Výsledky jednotlivých disciplín i celkové pořadí tříd 75. ročníku.
28. 6. v předvečer Halířova memoriálu navštívila skupinka pedagogů a dvou atletek z našeho gymnázia hrob profesora Halíře na klatovském hřbitově
Ohlédnutí za školním přeborem nižšího gymnázia
Tradiční volejbalový turnaj vyhrála 3.B
Ve středu 22. 6. uspořádala naše škola beachvolejbalový turnaj pro žáky, ale do turnaje zasáhli také učitelé. Zázemí pro turnaj jsme nalezli v krásném areálu CMS v Klatovech, kde nám byly k dispozici 4 kurty.
Základní informace pro úvod studia
Fotbalový turnaj pro žáky nižšího gymnázia vyhrála KB!
Ve středu 22.6 proběhla soutěž tříd nižšího gymnázia ve skoku vysokém
Po dvouleté, covidem vynucené, pauze opět proběhla na klatovském náměstí akce „Dny vědy a techniky v Klatovech“, která ...
Informace pro budoucí studenty a jejich rodiče. Přihláška a další dokumenty.
Nevíte, co to u nás začátkem června bylo za rojení? 😉 Od pondělí 6. 6. do pátku 10. 6. 2022 u nás probíhal projektový týden s mezinárodní účastí, do něhož bylo zapojeno celkem přes 100 žáků domácích i cizích.
Součástí oslav byla také hudební vystoupení, která se konala 15. a 16. června.
Skvělý výsledek našich volejbalistek v krajském finále!
Název práce: Dva klatovské opisy Domine ad Ad juvandum me festina Šimona Brixiho a jejich doba.
Dne 2. 6. 2022 se v Plzni setkali aktivní studenti z Plzeňského a Karlovarského kraje, kteří plnili bronzovou či stříbrnou úroveň Mezinárodní ceny Vévody z Edinburghu (DofE).
Problematika výskytu arsenu na Velharticku zaujala odbornou porotu a Barbora zabojuje o postup do mezinárodního kola.
V květnu se tři čtyřčlenné týmy nižšího gymnázia zúčastnily matematické soutěže MaSo, kterou pořádá MFF UK v Praze
Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech děkuje Policii ČR za výborně odvedenou práci, kterou kriminalisté odvedli při hledání a dopadení pachatele, který v polovině dubna na několika místech poškodil budovu školy.
18. až 22. července, Gymnázium Klatovy. Příměstský tábor pro kluky a holky. Doporučujeme.
U pomníku „Zmizelý svícen“ v blízkosti bývalé klatovské synagogy četli studenti naší školy jména zavraždených židovských spoluobčanů.
(13.05.22)
V úterý 9. 5. soutěžil tým složený z žáků KA, KB a TA ve známé soutěži ČT:D Už tam budem?.
(11.05.22)
První májové odpoledne letošního roku začal náš výlet za dalším poznáváním Velké Británie, které naše škola pořádá (kromě nucené kovidové pauzy) každý rok.
Soutěž BYSTRÉ HLAVY (orig. název „Helle Köpfe“) je soutěž pořádaná Göthe-Institutem. Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností ...
Do krajského kola postoupily dvě studentky z naší školy - Michaela Skálová, Ivana Smáhová. Obě se umístily na stupních vítězů.
V rámci tříletého mezinárodního projektu Bee important, probíhají kromě kratších setkání žáků a učitelů partnerských škol také dlouhodobější pobyty, konkrétně dvouměsíční.
Tradiční výkop/pasování ve videosestřihu
Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy
Ohlédnutí za akcí s bavorskou partnerskou školou Dominicus-von-Lilienprun-Gymnasium Viechtach
Anna Ježková v krajském kole soutěže přesvědčivě zvítězila a postupuje do ústředního kola
(20.04.22)
Úspěch studentů v soutěži v porozumění anglickému odbornému textu.
Učitelé Kateřina Vágnerová a Miroslav Panoš z našeho Gymnázia Jaroslava Vrchlického zvítězili se svým projektem na mezinárodním festivalu, odkud si přivezli hlavní výhru v kategorii „Spolupráce ve STEM vzdělávání".
Účastníci akce mají možnost po absolvování trasy v cíli uhasit svou žízeň a zároveň přispět na dobrou věc.
Červen 2022, možnost přihlášení.
Ohlédnutí za úspěchem v krajském kole.
Časosběrné video
V pondělí 7. 3. vyrazil tým třídy kvarta A do Ostravy soutěžit v „Už tam budem“. Podívejte se v online archivu ČT.
V letošním kole soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje, kterou tradičně vyhlašuje Plzeňský kraj společně se Západočeskou univerzitou v Plzni, ve spolupráci se středními školami, se utkalo celkem 13 středních škol.
V okresním volejbalovém přeboru středních škol získaly naše studentky zlaté medaile a chlapci vybojovali stříbrné umístění!
Naše reprezentantky přivezly z Nýrska stříbrné a bronzové medaile!
Onlin beseda s dětskou psycholožkou, Mgr. Pavlou Janskou. On-line beseda proběhne v pondělí 4. dubna 2022 od 17 hodin.
Ohlédnutí za virtuální online akcí
Takřka 40 žáků se celý týden věnovalo rozvoji svých lyžařských či snowboardových dovedností, ale několik žáků okusilo kouzlo lyžování vůbec poprvé.
Okresní kolo této soutěže se již tradičně konalo na sušickém gymnáziu. Naši studenti si vedli výborně a obsadili téměř všechna přední místa.
V tomto školním roce zkoušku vykonalo 46 studentů.
Od pondělí 14. 3. se ruší povinnost ochrany dýchacích cest ve školských zařízeních.
Informace pro účastníky
V různých skupinách se věnovali běžeckému i sjezdovému lyžování a jedno družstvo bylo zaměřeno na výuku snowboardingu.
V celorepublikové konkurenci obsadila 3. místo. Mezi soutěžícími byli i studenti z bilingvních gymnázií.
Dne 13. prosince 2021 proběhla online závěrečná prezentace půlročního projektu Příběhy našich sousedů, jejž uskutečňuje organizace Post Bellum ve spolupráci s Plzeňským krajem.
Ve středu 26. 1. se studenti fyzikálního a biologického semináře ze třetího ročníku zúčastnili exkurze na Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT se sídlem v Kladně.
Sraz:pondělí 24. 1. 2022 v 7.30 na vlakovém nádraží v Klatovech, odjezd v 8.03 hod
V roce 2022 oslaví gymnázium 210. výročí svého založení. Pokud se rozhodnete stát se partnerem oslav a spolupodílet se na oslavách, budeme se velice těšit na spolupráci s Vámi.
V průběhu roku se uskuteční celá řada událostí spojená s tímto výročím.
V pátek 17. 12. 2021 se uskutečnilo slavnostní předávání odměn žákům nižšího gymnázia za jejich úspěchy v soutěžích a olympiádách v uplynulém školním roce.
Třetí místo našich studentů v basketbalovém turnaji
7. prosince od 16 h pořádala naše škola den otevřených dveří.
19. 11. 2021 se studentky a studenti naší školy zúčastnili mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže NÁBOJ JUNIOR 2021. Dvě čtyřčlenná družstva musela obstát v konkurenci více než tisíce zúčastněných týmů.
Byli jste, jste nyní nebo budete žáky kvinty? To určitě víte, že se kvinty účastní dvoudenní geologické exkurze.
Úvodní slovo ředitele při zahájení rodičovských schůzek
V rámci hodin hudební výchovy vzniklo ve třídě několik skupin. Každý se tedy na chvíli stal členem kapely.
Pozvánka na online přednášku ve spolupráci našeho gymnázia s Europe Direct Klatovy a Univerzitou třetího věku při ZČU v Plzni. 25. října 2021 od 17.00 hod.
Ráno 6. září jsme vyrazili na pětidenní zájezd po krásách Středočeského kraje.
Pro mírně pokročilé (B1/B2), pondělí od 17:15
Za naše gymnázium promluvil jeho ředitel Mgr. Václav Vogeltanz. Organizátoři děkují za účast a pomoc studentům gymnázia.
Ve středu 29. září se třídy V4.A a V4.B zúčastnili Jaderných dnů na Západočeské univerzitě v Plzni.
Za naši školu byli oceněni Jakub Kislinger, student loňské oktávy osmiletého studia a Barbora Volfová, studentka loňské septimy šestiletého studia.
Mezi účastníky projektu nalezneme zástupce Litvy, Turecka, Polska a především klatovský basketbalový klub, který v projektu zastupuje Ing. Jakub Jarošík.
Skvělý úspěch vytrvalců našeho gymnázia v okresních závodech!
Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem Bee important. Tento týden se skupiny žáků s učiteli z účastnických škol sešly na Dominicus-von-Linprun-Gymnasium v bavorském Viechtachu. Naši školu zastupuje 23 žáků z různých tříd.
Ohlédnutí za expedicí z června 2021
V průběhu čtyř dní absolvovali žáci projektový den zaměřený na Český les s vedoucím tamější CHKO panem Peckertem, turistické výlety, sportovní dopoledne i večerní táboráky.
Úvodní schůzky pro opakovací / rozšiřovací / přípravný kurs – 9. 9. a 16. 9. od 17:00
Informace, přihláška, dokumenty k vyplnění
Výsledky jednotlivých disciplín i celkové pořadí tříd 74. ročníku.
Do celonárodního finále postupuje tým kvarty A a sexty A.
Soutěžilo 383 studentů a studentek klatovského gymnázia, což je druhá nejvyšší účast v kraji. V krajském finále obsadila Yasmin Steinerová nádherné 3. místo a Tobiáš Fialka 4. místo.
Krajské kolo v kategorii programování vyhrál Jakub JANKOVEC, kategorii mikrořadičů s přehledem ovládl Marek SELTENHOFER.
V letošním roce se dařilo studentům španělského jazyka v různých soutěžích.
21.6. od 17.00 hod.
Památník Terezín uspořádal letos už 25. ročník celorepublikové výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové, tentokrát na téma Když je třeba pomoci…
Studenti Barbora Volfová a Marek Seltenhofer skvěle reprezentovali naši školu.
Na druhém místě skončili její pronásledovatelé ze Sx-B, třetí místo patří sekundě. Soutěž má ale téměř 400 vítězů – každého, kdo vstal od počítače a vyrazil do jarní přírody.
Od pondělí 24. 5. je umožněna osobní přítomnost všech studentů naší školy bez rotací. Budou normálně probíhat i volitelné předměty a druhé cizí jazyky.
HLEDÁME třídní kroniky, fotografie a tabla bývalých maturitních ročníků. Dobové materiály a příspěvky, které dokumentují studentský život na klatovském gymnáziu v předcházejících desetiletích – výlety, exkurze, brigády, pozvánky na maturitní plesy, scénáře „výkopů“ a tak podobně.
(25.05.21)
Studenti kvart měli možnost prostřednictvím interaktivního 90 minutového programu poznat hlavní principy fungování EU.
Je jaro, tak všichni ven. Novinka: BONUS BODY. Zapoj se do soutěže a ukaž, že ani dlouhá omezení tě neodradila od pohybu!
26. května 2021 od 17 hod. Téma: budoucí role evropských médií. Jak a proč číst současná česká a evropská média?
Od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna prezenční výuka všech tříd nižšího gymnázia bez rotace.
Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech přijme od září 2021 na 0,7 úvazku učitele / učitelku matematiky.
Do celostátního kola postupují Barbora Volfová (zemědělství) a Marek Seltenhofer (elektronika)
Přehled úspěchů našich studentů v okresních a krajských kolech jednotlivých kategorií
Naši studenti se probojovali až do celostátního finále, kde obsadili 3. místo.
Klatovské gymnázium obsadilo díky Idě Klepalové z kvarty B, jež se učí latinsky teprve něco málo přes půl roku, pěkné 12. místo.
Z celkového počtu 418 žáků zodpovědělo všechny otázky správně pouze 16 žáků, mezi nimi i Vojtěch Trnka z kvarty A našeho gymnázia.
Naši mladší studenti se zapojili do výzvy Moon camp challenge Evropské vesmírné agentury a navrhli základnu na Měsíci. Na svých projektech pracovali 3 měsíce
3. čtvrtletí školního roku 2020/2021
Mezi 42 nejlepších prací z ČR, Slovenska, Polska, Německa a Rakouska se dostaly i výkony našich tří studentek.
Ohlédnutí. Letos se ke zkouškám přihlásilo 23 studentů, všichni uspěli.
Velký úspěch Kryštofa Boury (4.B) a Jakuba Kislinger (V8.A) v republikovém finále FO.
Gratulujeme našim studentům z primy A, kteří se zúčastnili celostátní výtvarné soutěže o starých pověstech českých a moravských.
Kurzy jsou vyučovány zkušenými pedagožkami naší školy a probíhají kombinací zadávání materiálů, úkolů k procvičování a živých online hodin.
Předání odměn z trvalého legátu Nadání studentům naší školy proběhlo letos individuálně bez slavnostního shromáždění z důvodu platných mimořádných opatření.
Ve čtvrtek 11. února se naši studenti zúčastnili finále 8. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje, které probíhalo díky pandemické situaci v ČR online formou. Studenti zde společně s dalšími úspěšnými středoškoláky prezentovali výsledky své tvořivé práce.
(27.01.21)
Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti v soutěži Vím proč, kterou pořádá ČEZ.
Vynikající výsledek ve Fyzikální olympiádě kategorie A. Opět první tři místa.
Pochvala patří i dalším našim soutěžícím, kteří se dostali do krajského kola – K. Poslíkovi, O. Nováčkovi, K. Bourovi a dalším.
S ohledem na přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situaci a platná nařízení jsme bohužel nuceni v letošním roce zrušit lyžařské kurzy, které byly plánovány pro žáky kvint a prvních ročníků.
Dne 16. prosince 2020 se ve školní aule uskutečnila ceremonie pro absolventy bronzové a stříbrné úrovně v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
Přednášku organizoval studentský parlament ve spolupráci s panem Kislingerem, který přednášku moderoval. Přednášející byla viroložka RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro papillomaviry.
Po urputných bojích nakonec zvítězila třída 2.B. Do soutěže se zapojila více než polovina studentů ve škole.
Patronem letošního finálového klání se stal laureát Nobelovy ceny a profesor ekonomie a businessu na New York University Thomas J. Sarge.
Z důvodu přetrvávající epidemiologické situaci a platných nařízení jsme nuceni minimálně odsunout lyžařský kurz třídy S-A, který byl původně plánován v termínu od 4. ledna 2021.
Online 16. 12. od 14.00 v aule školy
Poslechněte si reportáž
(03.12.20)
Každým rokem studují cca 2 naši žáci na jednom z příhraničních bavorských gymnázií. Jak to? Naše škola je jedním z účastnických gymnázií v projektu EUREGIO-Gastschuljahr.
Nejúspěšnější soutěžící budou v lednu pozváni do univerzitního kola.
Studenti pracují z domova a mají omezenou dostupnost výtvarných materiálů a prostředků. Otevírá se ale větší možnost při využívání moderních technologií. Vznikají tak po stránce formy téměř profesionální díla.
Na půdě klatovského gymnázia stojí vzdálená laboratoř - místo, kde můžete na dálku spustit experimenty kdykoliv se vám zachce.
Výsledky z letošního roku
27.11.20 od 17 hodin
Umístění nejlepších účastníků z naší školy
V pátek 18. 9. 2020 se naši studenti zúčastnili na čištění dna Hnačovského rybníka.
10. a 11. září 2020 vyrazily třídy kvinta A a kvinta B na dvoudenní geologickou exkurzi.
Prvním konstruktérem jaderného reaktoru schopného udržet štěpnou řetězovou reakci nebyl paradoxně člověk, ale sama příroda.
(03.10.20)
Zpráva z bronzové expedice DofE uskutečněné 18. - 20. září 2020
Gratulujeme ke 4. místu v celostátním kole prestižní soutěže.
Průzkum zájmu
Angličtina, němčina, španělština, francouzština a ruština.
Máte chuť osvěžit si / zopakovat / doplnit znalosti němčiny? Potřebujete případně získat certifikát osvědčující znalost / připravit se na některou ze zkoušek z němčiny?
Ohlédnutí za přednáškou PhDr. Lucie Rohlíkové, Ph.D. ze ZČU Plzeň.
Učebna má kapacitu 120 osob a byla vybudována díky dotaci Plzeňského kraje ve výši 8,9 mil. Kč.
Stalo se již tradicí, že žáci, kteří nastoupí do prvního ročníku čtyřletého studia, hned první školní den vyráží na adaptační kurz v malebném prostředí vesničky Rybník v Českém lese.
Máte chuť osvěžit si / zopakovat / doplnit znalosti němčiny? Potřebujete případně získat certifikát osvědčující znalost / připravit se na některou ze zkoušek z němčiny? Srdečně zveme do našeho kursu němčiny pro veřejnost!
Od 20. do 24. 7. 2020 hostilo Gymnázium kemp robotiky, který byl pořádán ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd ZČU a Plzeňským krajem.
Informace, dokumenty
Vojtěch Novotný z kvinty B a Stela Šrámková ze sexty A se stali nejlepšími překladateli z latiny do češtiny v Plzeňském kraji
Gratulujeme Kristýně Strnadové z tercie B k vítězství v mezinárodním kole historické a literární soutěže Lidice pro 21. století.
Naši žáci ze třídy P-A se v únoru zapojili do výzvy Evropské vesmírné agentury Asto Po: Mission Zero.
Velkých úspěchů letos dosáhli naši žáci v astronomické olympiádě. I v době uzavření škol zpracovali teoretické i výpočetní otázky a prováděli domácí pozorování. Po krajském kole tak máme letos hned několik úspěšných řešitelů.
I přes uzavření škol dne 10. března, zákaz pořádání hromadných akcí a rezolutní ukončení finanční podpory všech soutěží ze strany MŠMT, se organizátoři letošního ročníku FO ...
Dle pokynů MŠMT bude v období 16. 6. – 30. 6. umožněna přítomnost žáků ve škole a na školních aktivitách. V dřívějším termínu to není možné z důvodu konání přijímacích a maturitních zkoušek. Další informace a pravidla.
V rámci poohlédnutí za zdařilým česko-německým projektem Vergeben, nicht vergessen neboli Odpustit, ale nezapomenout (proběhl v únoru) nabízíme zdařilé video, které vzniklo jako jeden z výstupů tohoto projektového týdne věnovaného pohnutému období 2. světové války.
Studentka kvinty A Kateřina Šebestová obdržela čestné uznání v celostátním kole literárně-historické soutěže Komenský a my za esej na téma V jakém světě si přeji žít?
Od tohoto dne budou moci studenti závěrečných ročníků navštěvovat dobrovolné konzultační hodiny, které budou probíhat podle přiloženého rozvrhu. Konzultace se budou týkat pouze maturitních předmětů za účelem přípravy k maturitním zkouškám.
Do celonárodního (spíše mezinárodního, neboť soutěže se účastní i týmy ze Slovenska) finále se dostaly dva týmy z vyššího gymnázia a dva týmy z nižšího gymnázia.
Jedenáct studentů gymnázia postupuje do finále mezinárodní soutěže
Vzdělávejte se s videem – Český jazyk, Chemie, Španělský jazyk, Biologie a Fyzika
Jedná se o prezentaci zajímavých příspěvků a výukových témat v netradičním pojetí výuky. Do vysílání jsou zapojeni učitelé plzeňských středních škol, ale také další organizace (Techmania Science Centrum, Krajské centrum vzdělávání, NPI ČR – pracoviště Plzeň, Divadlo Alfa, ZOO Plzeň a další). Příspěvky nenahrazují školní vyučování.
Naše škola obsadila vynikající druhé místo v kvalifikačním kole.
Prosinec byl tradičně ve znamení maturitních plesů. Podívejte se na sestřih.
Pod vedením RNDr. Vágnerové běží na gymnáziu kroužek LogIQ. Žáci zejména z primy tak měli v poslední době možnost podílet se na něčem, co zdaleka přesahuje školní hranice.
Písemná část zkoušky se koná 7. dubna.
(25.02.20)
V pátek 21. 2. proběhla v Akademii věd České republiky valná hromada České asociace orální historie, jejímž prvním bodem programu bylo předávání cen v soutěži Zlatý diktafon.
Mimořádný úspěch, t.j. 1. místo v krajském kole EO a postup do celostátního finále získal Tomáš Kadlec z OkB.
Od 17. do 20. 2. se 14členný výběr našich studentů zúčastnil mezinárodního projektu, jehož tématem byla 2. světová válka, Protektorát Čechy a Morava a soužití Čechů a Němců v tomto nelehkém období.
Ve čtvrtek 7. února se naši studenti zúčastnili finále 7. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje, které probíhalo na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Studenti zde společně s dalšími úspěšnými středoškoláky prezentovali výsledky své tvořivé práce.
Díky spolupráci s plzeňskou organizací AIESEC naši školu navštívilo sedm stážistů z různých koutů světa – Pákistánu, Indonésie, Turecka, Gruzie, Ruska, Ukrajiny a Hong Kongu.
V týdnu od 3. února se žáci kvint zúčastnili lyžařského kurzu na šumavském Špičáku. Navzdory ne úplně příznivým podmínkám letošní zimy se podařilo čas na lyžích maximálně využít.
Výborný výsledek T. Hurdzana!
Studentka Tereza Nováková z oktávy A získala v Překladatelské soutěži pro středoškoláky, již pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, krásné 4. místo. Terce gratulujeme. Děkujeme ostatním soutěžícím za účast a kolegům jazykářům za spolupráci při organizaci školního kola.
Téma olympiády: Dlouhé století se loučí (1880-1920)
16. 12. 2019 byla uzavřena dohoda obou škol o dalším prohloubení spolupráce.
Ceny budou Pavle Maříkové a Kamile Štinglové slavnostně předány v budově Akademie věd ČR v pátek 21. února 2020.
Basketbalistky z Gymnázia v Klatovech dosáhly historického úspěchu!
Do mezinárodní soutěže se letos zapojilo 624 středních škol a 16462 studentů z 25 zemí. A naši žáci se v této obrovské konkurenci neztratili!
Tradiční "středoškolky" ovládli volejbalisté a volejbalistky našeho gymnázia.
Zohledněny byly především úspěchy studentů vyššího gymnázia v krajských a celostátních kolech soutěží. Opět byli také oceněni studenti, kteří úspěšně složili mezinárodně platné jazykové zkoušky ve vyšších úrovních.
V úterý 10. prosince proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Uchazeči o studium na naší škole se tak mohli společně se svými rodiči detailně seznámit, jaké možnosti škola nabízí v rámci jednotlivých předmětů a v jakých prostorech výuka probíhá.
Zahajujeme ve čtvrtek 9. 1. v 17:15
(05.12.19)
Fotoohlédnutí
V dubnu čeká naše reprezentanty závěrečné kolo
Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme – postupují do celostátního kola, jež se uskuteční v pátek 20. března 2020 v Olomouci na CM teologické fakultě Univerzity Palackého.
13. listopadu se čtyři týmy z našeho gymnázia pod dozorem pana učitele Kadlece vydaly na oblastní turnaj soutěže v pIšQworkách do Domažlic.
Momentky ze života školy nově i na Instagramu
V rámci udržitelnosti projektu, díky kterému jsme byli schopni renovovat půdní prostory a podařilo se vytvořit nové učebny pro výuku digitálních technologií, robotiky, přírodovědnou učebnu a v neposlední řadě počítačovou učebnu jazyků, k nám v listopadu zavítali žáci spolupracujících základních škol.
Regionální kolo Evropského parlamentu mládeže proběhlo tentokráte v Táboře a naši školu zde reprezentoval Radek Coufal ze 4. B.
Poutavou přednášku si pro studenty chemického semináře připravil prorektor VŠCHT prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
V okresním kole basketbalového přeboru středních škol zvítězily oba naše týmy.
Naše florbalistky vybojovaly stříbrné medaile v okresním přeboru základních škol a víceletých gymnázií.
Blahopřejeme našim studentům, kteří nás reprezentovali v krajském kole Logické olympiády.
Ohlédnutí za besedou s panem Karlem Mrázem, bývalým učitelem našeho gymnázia a později starostou Klatov.
(18.11.19)
Ve středu 13. 11. 2019 proběhl devátý ročník matematické soutěže MAMUT. Mezi sebou se utkalo celkem 22 tříčlenných družstev žáků základních škol.
V pátek 15. listopadu 2019 navštívil naše gymnázium historik PhDr. Jan Koura, Ph.D. z Ústavu světových dějin Filosofické fakulty UK. Pro žáky septim si připravil zajímavou přednášku o rozpadu komunistických režimů ve střední a východní Evropě.
Akce pro studenty na FEL ZČU.
V úterý 12. 11. 2019 proběhla na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech beseda s panem Karlem Jungvirthem, který v listopadových dnech 1989 spoluzakládal Občanské fórum v našem městě.
Paní Šilerová pohovořila o historii vzniku registru a jeho nezastupitelné roli ve vyhledávání a evidenci potenciálních dárců kostní dřeně. Právě transplantace kostní dřeně je pro pacienty trpící leukémií jejich jedinou nadějí na vyléčení.
Na konci října se uskutečnila tradiční dějepisná exkurze. Naším cílem bylo prozkoumat naučnou stezku Jáchymovské peklo a seznámit se s bohatou historií Jáchymovska.
(14.11.19)
Příští školní rok je na základě poptávky studentů angličtiny připraven sedmidenní zájezd do New Yorku. Uskuteční se v termínu podzimních prázdnin (24.10. - 30.10. 2020), kdy absence ve škole bude činit pouhé dva dny.
Čtyřicet studentek a studentů se zúčastnilo výstavy technologií z oblasti umělé inteligence a robotiky.
Studenti španělského jazyka se účastnili projektu věnovanému jednomu z nejvýznamnějších umělců XX. století Salvadoru Dalímu.
V příštím kalendářním roce vyjedou studenti naší školy procvičit anglický jazyk jak do Anglie, tak do Spojených států amerických.
Komplexní zahraniční exkurzi do Chorvatska pořádá naše gymnázium vždy na začátku školního roku, a to již od roku 2008. Je určena pro studenty druhých ročníků a sext.
Z mezinárodního setkání Evropského parlamentu mládeže se vrátil jeden z osmi českých delegátů a reprezentant naší školy Albert Kotěšovec.
Druhý zářijový týden se vydala skupinka druhých ročníků v rámci zahraniční komplexní exkurze do slovinských Julských Alp. Počasí letos přálo, a tak během 5 dní jsme mohli vyzkoušet a poznat mnoho věcí, které toto horské prostředí nabízí.
Kino Šumava, 15. 10. 2019 od 17:00
Středoškolský klub zve na besedu s fotografem Zdeňkem Mlnaříkem - 17. říjen
Ve středu 25. září vyrazilo osm našich volejbalistů a volejbalistek do Českých Budějovic, aby se v rámci nově vzniklé Středoškolské volejbalové ligy poprvé utkali se svými soupeři.
Podzimní sportování studentů kvart a tercií.
Na konci prvního týdne v září byly oficiálně předány iPady žákům nových prvních ročníků.
Adaptační kurz tříd 1.A a 1.B se jako obvykle konal v prostředí malebné vesničky Rybník v Českém lese.
19. - 21.09.2019, Haly TJ Lokomotiva Plzeň
Studentská exkurze: Julské Alpy 2019 v termínu 09. 09. - 13. 09. 2019.
Úvodní schůzka pro opakovací / rozšiřovací / přípravný kurs němčiny pro mírně pokročilé se koná ve čtvrtek 12. září od 17:30 v učebně S15 proti hlavnímu vchodu (volební místnost).
Úspěch Šárky Bělochové, Davida Tyla a Jana Šindeláře
Školní rok 2019/2020
Díky perfektnímu počasí si všichni užili nejen část přímo na vodě, ale vydováděli se také při odpoledním fotbálku či večerním posezení u ohně. Dohromady se letos akce zúčastnilo neuvěřitelných 155 žáků.
73. ročník tradiční atletické soutěže se vydařil! Přinášíme výsledky jednotlivých disciplín i celkové pořadí tříd.
Ve středu 19.06.2019 pořádá Gymnázium J. Vrchlického informativní schůzku pro budoucí studenty v tělocvičně školy.
Úspěšná účast našich studentů v matematické soutěži.
Naši studenti opět uspěli v dějepisné soutěži!
Úspěch v matematické soutěži
Zájezd pro naše studenty spojený s poznáváním anglického severu se uskutečnil v týdnu od 26. 4. do 3. 5. 2019.
Významného úspěchu dosáhly studenty našeho gymnázia Anna Rubášová z 2. B a Pavlína Králová ze 4. B ve španělském jazyce.
2. 5. 2019 se v prostorách kulturního domu Družba uskutečnila inaugurace výstavy Zdeňky Hranáčové a jejích studentů.
23. 4. 2019 se v prostorách kina uskutečnil projektový den studentů španělského jazyka z našeho gymnázia a Obchodní akademie Klatovy.
Soutěž je pořádána ZČU a nabízí jedinečnou možnost srovnání v rámci Plzeňského kraje.
V atriu Městského kulturního střediska v Klatovech je během května k vidění výstava nazvaná Předávání vesla. Své práce na ní představuje vyučující výtvarné výchovy Zdeňka Hranáčová společně se svými žáky. Výstava potrvá do 29.5.2019
Evropa ve škole je mezinárodní projekt, jenž vzdělává prostřednictvím slovesného a výtvarného umění k evropanství. Letošní téma "YOUrope - je to o tobě!" bylo pro žáky a studenty našich škol rozpracováváno do několika tematických okruhů.
(02.05.19)
V úterý 30. 4. 2019 se konalo tradiční rozloučení žáků oktáv a čtvrtých ročníků.
Třetí a čtvrté místo v krajském kole pro naše studenty.
Studenti našeho gymnázia - Aleš Matějka + Josef Babůrek + Ondřej Ryška z 2.B - uspěli v krajském kole v Sušici a postupují se 118 body (z celkových možných 160 bodů) do kola celostátního, jež proběhne na podzim 2019 v Chebu.
Klatovský delegát Albert Kotěšovec dokázal „vydiskutovat“ postup do mezinárodní elity, která se utká na zatím blíže nespecifikovaném místě na podzim příštího školního roku.
Naši nadějní volejbalisté vyhráli okresní soutěž.
Naše studentky postoupily do celostátní přehlídky pohybových skladeb!
Aneta Černá ze Sx-B obsadila 1. místo v krajském kole soutěže Ars poetica - Puškinův památník - obor sólový zpěv. Blahopřejeme.
Ve středu 3. dubna se na našem gymnáziu konal již 12. projektový den. Letošní téma bylo Vize budoucnosti. Pozvali jsme 12 fundovaných lektorů pro oblasti, kde je předpokládán rychlý rozvoj.
Dne 22. března 2019 proběhlo ústřední kolo soutěže Bible a my, tentokrát na půdě Biskupského gymnázia v Brně. Děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy sourozencům Haně (Sx-B) a Tobiáši (K-B) Fialkovým.
V současné didaktice dějepisu se zdůrazňuje výuka moderních dějin. Soutěž Lidice pro 21. století prověřuje vědomosti žáků o historii 2. světové války i jejich stylizační dovednosti.
Čtyři týmy z našeho gymnázia se zúčastnily 1. dubna 2019 krajského kola Prezentiády, soutěže v prezentačních dovednostech.
Děkujeme studentce Stele Šrámkové z kvinty A za reprezentaci našeho gymnázia v zemském kole latinské soutěže, jež se konalo 14. března 2019 v Praze.
Byly vybudovány odborné učebny digitálních technologií, elektrotechniky a robotiky, přírodních věd a další počítačová učebna jazyků.
Srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!
Absolutní vítězkou soutěže Gymnazista roku se stala naše studentka Jitka MERTLOVÁ z oktávy A.
Naše basketbalistky vybojovaly skvělé vítězství v okresním kole přeboru základních škol a víceletých gymnázií!
Na okresní olympiádě škol klatovského okresu získali naši lyžaři celkem 10 medailí!
Deváťáky a kvartány z Klatov, Sušice a Horažďovic letos zavedly teoretické i praktické úlohy do marťanské chemické laboratoře.
(18.02.19)
I v letošním roce mají naši žáci možnost vyrazit splouvat Otavu pod záštitou Školního klubu, který již řadu let úspěšně funguje na naší škole. Podrobnosti můžete zjistit na přiloženém plakátu nebo u R. Salvetra.
Výsledky okresního kola
25. února odstartuje výtvarná soutěž
Výsledky okresního kola
Naši studenti se blýskli na celostátním kole Překladatelské soutěže pro středoškoláky v Olomouci. Převáděli texty z angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny do češtiny a několik z nich v těžké konkurenci uspělo.
Výsledky školních kol matematické olympiády
V týdnu od 21. ledna absolvovali žáci 1.A a 1.B lyžařský kurz na Špičáku u Železné Rudy.
V okresním přeboru ve stolním tenisu zvítězil student našeho gymnázia!
Anika Draheimová z tercie B stříbrná na Mistrovství ČR v karate!
V tradičním listopadovém termínu se žáci naší školy zapojili do soutěže Best in Deutsch, ve které mají možnost porovnat své schopnosti v německém jazyce se svými vrstevníky z celé republiky i zahraničí.
Zahajujeme ve čtvrtek 17. 1. v 18:00. Těšíme se na nové zájemce i staronové frekventanty! Přijďte se nezávazně podívat! První hodina zdarma!
Již v první polovině listopadu proběhla regionální výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v Litoměřicích, jíž se zúčastnil i tým z naší školy.
V úterý 11. prosince 2018 se konal na naší škole Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo mnoho zájemců o budoucí studium z 5., 7. a 9. tříd se svými rodiči.
Studentský klub připravil nadílku pro žáky a studenty nižší ho gymnázia – tedy pro primu, sekundu a obě třídy tercie a kvarty.
(10.12.18)
Výsledková listina okresního kola soutěže
Dne 30. 11. 2018 k nám do školy zavítala skupina historického šermu Pernštejni se zábavně vzdělávacím pořadem zaměřeným na výuku dějepisu.
Obdivuhodný přehled v biologii, fyzice, chemii, matematice a zeměpisu vynesl naše studenty na medailové pozice soutěže Přírodovědný klokan v Plzeňském kraji.
Fyzikální soutěž pro týmy ZŠ a nižších tříd gymnázia.
Celkem se školního kola zúčastnilo 24 studentů tercií a kvart.
Ve středu 14. 11. 2018 proběhl již osmý ročník matematické soutěže MAMUT aneb MAlý Matematicko-Úvahový Turnaj. Mezi sebou se utkalo celkem 20 tříčlenných družstev žáků základních škol.
Ve dnech 12. – 20. 10. 2018 se uskutečnila exkurze do jedné ze sedmnácti autonomních oblastí Španělska Valencie, která byla určena nejen pro studenty španělského jazyka, ale i pro zájemce studující jiné cizí jazyky.
Celkově musím zhodnotit, že týden strávený ve Španělsku nám dal mnoho zážitků a poznání, které jsme si před odjezdem neuměli ani představit.
Při SOČ se naučíte samostatně pracovat, získávat nové poznatky v oboru, který Vás zajímá. Při obhajobách v rámci SOČ se naučíte svoji práci srozumitelně vysvětlit, diskutovat s porotou.
Na září 2019 opět připravujeme komplexní exkurze pro žáky, kteří tou dobou budou ve druhém ročníku či sextě. V nabídce se tradičně objevují 3 varianty – Chorvatsko, Praha a Slovinsko.
Studenti se v nabitém programu seznámí nejen s přírodními krásami námi navštěvované a velmi oblíbené země, ale i s její historií, kulturou a jazykem.
V pondělí 5. 11. proběhlo předávání ocenění žákům, kteří se v uplynulém školním roce umístili na předních místech okresních, krajských či celostátních kol soutěží a olympiád v kategorii nižší gymnázium.
(13.11.18)
Letošní poznávací zájezd do USA byl zaměřen na historii Spojených států.
Ohlédnutí za dějepisnou exkurzí, 26. října 2018
Téma: pouliční fotografie (street photo)
Studenti se seznámili s fungováním EPM, debatovali v angličtině o rozličných evropských tématech, při závěrečném zasedání prezentovali své názory a navrhli řešení problému.
V září se žáci kvint zúčastnili dvoudenního biologického kurzu zaměřeného na nerosty a horniny v oblasti Pošumaví.
Těšíme se na další představení - balety, muzikály i činohru.
Vzpomínka na sportovní týden studentů nižšího gymnázia
V sobotu dne 13. října zahajuje svou činnost fotokroužek, a to výjezdem do Plzně s tématem street photography. Úvodní seminář a organizační schůzka proběhne ve středu 10. října v 15.00 v učebně S-25.
Gymnázium Klatovy bylo vyhodnoceno jako instituce, která v loňském školním roce registrovala ke zkouškám CB FCE nejvíce studentů.
Ve čtvrtek 27. září se téměř padesát studentů a studentek zúčastnilo festivalu Inovujeme 2018. V areálu DEPO2015 v Plzni byly představeny technologie z oblasti umělé inteligence, řešení pro chytrá města, průmyslové inovace regionálních firem a výzkum z univerzitního prostředí.
Máte chuť si osvěžit či doplnit znalosti němčiny?
Úspěchy v olympiádách minulých a budoucích.
V letošním školním roce nabízíme na naší škole výuku pro zájemce, kteří se chtějí naučit správný prstoklad na počítačové klávesnici.
Stalo se již tradicí, že žáci prvních ročníků hned první školní den vyráží na adaptační kurz do obce Rybník, která se nachází v malebné krajině poblíž vrcholků Českého lesa.
Slavnostní předání iPadů žákům čtyřletého studia proběhlo v pátek 7. září. V současnosti se tak s tablety bude učit již zhruba 270 žáků.
Gymnázium Klatovy připravilo pro studenty možnost legální instalace plnohodnotných programů MS Word, Excel, PowerPoint,… na domácí počítače studentů.
Podzimní poznávací zájezd v novém školním roce je především zaměřen na historii Spojených států. Jarní poznávací zájezd do Anglie bude tentokrát směřován do překrásné jezerní oblasti Lake District.
Základní informace + přihláška a prohlášení k vyplnění
(21.06.18)
O prvních dvou červnových víkendech se Školní klub GKT opět vydal na tradiční sjíždění řeky Otavy.
Na západním pobřeží Nizozemí, v Kulturní vesnici Evropy, Wijk aan Zee, se již 15. rokem pořádalo mezinárodní malířské sympózium Ezels and Kwasten. Zúčastnila se ho také PaedDr. Zdeňka Hranáčová, vyučující výtvarné výchovy na naší škole.
Ohlédnutí za sportovními kurzy třetích ročníků včetně videoklipu.
Naše gymnázium se opět zúčastnilo historické soutěže, již pořádá katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v těsné spolupráci s tamější Society of Oral History (SOHI)
Účastnice DofE na klinice Šárky Strachové
Studentka primy vybojovala 3. místo na Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu.
Student oktávy B Václav Kropáček uspěl v celostátním kole literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole. Gratulujeme!
Cílem projektu je zvýšit zájem o jazyk sousední země v česko-německém příhraničí i o sousední zemi samotnou.
V celostátním finále soutěže reprezentoval školu Lukáš Koláček z 2.B s projektem z fyziky s názvem: Všestranný generátor funkcí s XR 2206.
(16.05.18)
Tradičnímu jarnímu poznávání Velké Británie předcházela tentokrát jednodenní zastávka v Belgii.
Chcete poznat zábavnou formu výuky němčiny? Kempy spolupořádá Plzeňský kraj.
Gratulujeme Michalu Strychovi ze 4.A za vítězství v mezinárodní literární a historické soutěži.
V dubnu se na Gymnáziu v Klatovech již po osmé konaly mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge English: First. Letos se ke zkoušce přihlásilo 22 našich studentů. Všichni uspěli.
Se svým týmem KP Brno vydřela v Ženské basketbalové lize stříbrné medaile.
Naši zástupci se v krajském finále silového čtyřboje neztratili!
V pátek 27. dubna proběhlo tradiční rozloučení se studenty posledních ročníků.
Plzeň 25. 4. 2018
Studenti kvarty B postoupili jako vítězové krajského kola soutěže v prezentačních schopnostech do jejího grandfinále.
V pátek 13. dubna se v Plzni konalo krajské kolo Soutěže v programování. Studenti klatovského gymnázia zaznamenali opět výrazné úspěchy.
Blahopřejeme studentům, kteří za svoji literární tvorbu získali ocenění v krajském kole soutěže.
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - maraton čtení jmen a stručných osudů žen, dětí a mužů, kteří byli zavražděni během druhé světové války kvůli svému židovskému nebo romskému původu.
Aneta Černá z Q-B zvítězila v pěvecké kategorii středních škol a obhájila tak loňské prvenství.
Celostátní kolo ve znalostech Knihy knih, církevních dějin a židovsko-křesťanské kultury se letos konalo až ve Strážnici na Slovácku.
Želízko v češtinářském ohni. Terezie Holá z oktávy B postoupila do celostátního kola olympiády v českém jazyce.
(13.04.18)
Za životem, dílem a dobou Jana Amose Komenského z Klatov přes půl republiky do Brandýsa nad Orlicí.
Studenti prokazovali v tříkolovém testu své znalosti z československých dějin 1968-1977.
Gymnazisté z Klatov zabodovali v soutěži v prezentačních schopnostech. Postupují do celostátního kola v Brně.
Studentka 4. B Anna Marie Mikulecká se zapojila do mezinárodního programu DofE (cena vévody z Edinburghu) a v mnohých jeho součástech je velmi úspěšná.
Ve středu 4. dubna probíhal na Gymnáziu v Klatovech tradiční projektový den. Tentokrát byl zaměřen na problematiku hospodářství, ekonomiky – v různých souvislostech.
Naši studenti prokázali skvělé znalosti novodobých dějin i slohovou ekvilibristiku. Výsledky celostátního kola soutěže Lidice pro 21. století.
Basketbalistky Gymnázia Klatovy vyhrály krajské finále Sportovní ligy ZŠ.
Aneta Kehartová se stala druhou nejlepší hráčkou v krajské soutěži škol!
David Bíško postoupil do celostátního kola!
Sára Chobotová z 1. místa postupuje do celostátního kola! Gratulujeme.
Soutěž Daniel vznikla u příležitosti vyhlášení 27. ledna Dnem památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti. Z toho vycházelo i letošní téma: holocaust a jeho reflexe, současné rasové problémy a problematika soužití různých etnik v ČR.
Výsledky zemského kola olympiády v latině
Historikové sdružení České asociace orální historie ocenili Šárčin vyzrálý přístup k tématu zakládání jednotných zemědělských družstev v 50. letech 20. století na příkladu malé jihočeské vesnice.
Naši florbalisté obsadili skvělé třetí místo v krajském finále středních škol!
Ač věkem stále ještě juniorka, daří se této juniorské reprezentantce České republiky pravidelně nastupovat také v nejvyšší ženské basketbalové lize.
Naše florbalistky senzačně zvítězily v krajském finále středních škol!
Klára Kottová vyhrála otevřené mistrovství Maďarska!
Další ročník je za námi a opět jsme uspěli!
Informace k volbě seminářů. Volbu nutno provést do 28. února
Informace k volbě seminářů. Volbu nutno provést do 28. února
Volitelný předmět je třeba zvolit do 28. února
V přednáškovém sále klatovského muzea nás přivítal pan Libor Marek v tematickém kostýmu husity.
Již několik let mohou žáci, kteří se věnují němčině, poměřit své schopnosti se svými vrstevníky z ČR i zahraničí
Konec listopadu se již tradičně nesl ve znamení soutěže Best in English, díky které mohou naši žáci porovnat své schopnosti v angličtině se svými vrstevníky z ČR i celého světa
Doktor David Franta z klatovského gymnázia hostem čtenářské dílny na ZŠ a MŠ Kladno Vodárenská
Výkonný výbor ocenil text Šárky Faicové, terciánky našeho gymnázia, velmi pěkným 3. místem.
Ve Frankfurtu nad Mohanem se konal Vánoční turnaj Kyokushinkai karate s mezinárodní účastí.
6. prosince 2017 proběhl tradiční Den otevřených dveří našeho gymnázia.
I k nám do budovy gymnázia se občas vloudí nějaká nadpřirozená bytost. Letošní Mikuláš s andělem a čertem po ruce trochu postrašil, ale i sladce potěšil žáky prim, sekund a tercií.
La pièce a été excellente et bien compréhensible, la scène intéressante.
Jakub Kislinger porazil 61 284 soupeřů!
V novém kalendářním roce jsou pro naše studenty připraveny dva zájezdy, které se zaměřují na historii a přírodní krásy anglicky mluvících zemí.
Školní klub využil volného svátečního dne 17. listopadu a vyrazil na další z výletů organizovaných pro studenty i vyučující.
Ve středu 22.11. 2017 se konaly závody škol klatovského okresu.
V pátek 26.5. 2017 jsme vyrazily na naši cvičnou expedici stříbrné úrovně DofE, cíl byl jasný - zmapovat sakrální stavby na naší trase, která opisovala Svatojakubskou cestu.
Zážitek ze Zlaté konference, kam se sjelo kolem 73 lídrů programu DofE z celého světa
(16.11.17)
Ve středu 15. 11. 2017 proběhl již sedmý ročník soutěže MAMUT aneb MAlý Matematicko-Úvahový Turnaj. Mezi sebou se utkalo celkem 22 tříčlenných družstev žáků základních škol.
V Pražském poháru získaly naše studentky celkem čtyři medaile.
V pondělí 13. 11. proběhlo předávání ocenění žákům nižšího gymnázia, kteří se nejlépe umístili v soutěžích a olympiádách v minulém školním roce.
Jako celkovou známku za zimní semestr obdržela A+, s celkovým počtem bodů 96/100, což jí zajistilo právě ocenění Nejlepší student.
Druhý říjnový týden se 7 členů biologického kroužku vydalo na týden na Fakultu rybářství a ochrany vod do Vodňan, kde pořádali vzdělávací program pro nadané žáky.
V uplynulých dnech měli naši nejstarší studenti možnost prověřit své perceptivní jazykové dovednosti.
V úterý dne 24. 10. 2017 absolvovali studenti dějepisných seminářů jednodenní exkurzi.
V pátek 7. září jsme my, žáci druhých ročníků a sext, vyrazili na komplexní exkurzi do Chorvatska.
Naši chlapci po skvělých výkonech postupují do krajského kola!
Poznávací zájezd studentů francouštiny do Francie
Příležitost i pro Tebe. Uzávěrka přihlášek 31.10.2017
10 až 20 denní pobyty s různorodým zaměřením na sport, kulturu, historii a celkové poznání pořádající země. Předběžné přihlášky do 30.11.2017.
Ohlédnutí za komplexní zahraniční exkurzí pro druhé ročníky
Sestry Kottovy dosáhly dalších skvělých úspěchů na mezinárodní scéně
Skvělého výsledku na mistrovství světa ve vodním slalomu dosáhl student naší školy Vít Pohanka
Zejména pro žáky primy a sekundy - zájemce o němčinu pro začátečníky je určen kroužek Nj, který se bude konat ve středu 13:30 - 14:30 v učebně S19 pod vedením lektorky Mgr. Lenky Lužné.
Tento úspěch opravdu stál za to, neboť v celorepublikové soutěži (s účastí soutěžících i ze Slovenska) v kategorii jednotlivců zvítězila!  Blahopřejeme! 
"O Talnetu jsem se dozvěděla v prvním ročníku našeho gymnázia od vyučujícího biologie, který poukazoval na zajímavé akce a především na exkurze na různých vědeckých pracovištích. To jsem, ale ještě netušila, co všechno se dá skrýt v programu Talnet…" Článek Anny Marie Mikulecké, 4.B
Letošní 2-Nations-Youth-Academy se uskutečnila 26. 5. – 28. 5. 2017 ve vzdělávacím středisku Waldmünchen na téma „Europa und sein Volk. Gibt es das Volk? / Evropa a její národ. Naši školu reprezentovali zdatní němčináři: Denisa Boháčová a Daniel Palát ze Sx.A a Evelína Kolářová a Petra Hrušková z 3.B.
Tablety (Apple iPad) představují moderní přenosný počítačový systém, který přesvědčuje svými výhodami.
Druhým rokem organizovala naše škola adaptační kurz pro žáky, kteří k nám nastoupili do čtyřletého studia.
Komplexní zahraniční exkurze 11. 09. - 15. 09. 2017
1, 1, 2, 3, 5, 8… Tak jako Fibonacciho posloupnost i Evelína Kolářová začala nenápadně postupovat kupředu.
Naši studenti byli opět úspěšní
Chorvatsko, zadarský region- Sv. Filip a Jakov. Termín: 8.9. – 16.9. 2017.
V případě zájmu o kroužek kontaktujte uvedeného vedoucího.
Nejdůležitější akce v 1. a 2. pololetí
V týdnu od 26. do 29.června proběhly tradiční sportovní soutěže studentů.
Klára a Eliška Kottová zazářily na otevřeném Mistrovství Rakouska !
Při příležitosti poslední hodiny technického fyzikálního semináře proběhla tvůrčí hodina, tentokráte zaměřena na tvorbu DIY raket.
(29.06.17)
Znovu po roce jsme vyrazili na zlatonosnou Otavu, abychom prověřili naše umění s pádlem v ruce. O tom, že se studentům na vodě líbilo, se můžete přesvědčit v přiloženém videu, které snad může fungovat i jako ta nejlepší pozvánka na ročníky příští.
Ohlasy účastníků tradičních letních sportovních kurzů v Žinkovech
Umění v básnění je krajská přehlídka v interpretaci poezie a prózy, v dramatizaci, v uměleckém překladu a ve vlastní umělecké tvorbě v cizích jazycích.
Naši školu úspěšně reprezentovali Alexandr Pukh a Ondřej Nováček.
Mezinárodní soutěž, kdy účastníci odpovídají na otázky z oblasti zdravého životního stylu, prevence nemocí, zásad pohybu a zdravovědy apod.
V ústředním kole (celostátním) pak Sára Kaletová ve své kategorii zvítězila. Srdečně blahopřejeme.
Ohlédnutí za společnou akcí s naším partnerským gymnáziem z bavorského Viechtachu.
V rámci udržitelnosti projektu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŃSKÉM KRAJI se uskutečnila dvoudenní exkurze pro studenty, kteří do této aktivity byli nebo jsou zapojeni.
Do letošního finále soutěže Němčina pro bystré hlavy se z naší školy dostala Jitka Mertlová, Sx.A s prací z chemie.
Průvod, Vrchlického sady, Café Jednorožec, tělocvična Gymnázia Jar. Vrchlického
Ve školním roce 2016/17 se studenti naší školy opět zapojili do prodeje upomínkových předmětů v rámci dvou celostátních charitativních sbírek.
(14.05.17)
Studenti angličtiny měli v letošním školním roce opět na výběr ze dvou zahraničních exkurzí – v září na jih Anglie a koncem dubna na slunnou americkou Floridu.
Studentky naší školy se nominovaly na ME ve Francii.
Nadějná basketbalistka a studentka našeho gymnázia hvězdou republikového finále škol v Pardubicích!
Naše studentky z nižšího gymnázia dosáhly historického úspěchu.
Vynikající výkony předvedl student Gymnázia Klatovy na republikovém mistrovství v šachu.
Nabídka Gymnázia Zwiesel
Studentky vyššího gymnázia nechyběly mezi nejlepšími florbalovými týmy v republice!
Družstvo dívek si vítězstvím v soutěži zajistilo postup do květnové kvalifikace o národní finále!
Ve středu 5. dubna 2017 proběhl na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech tradiční projektový den, který byl tentokrát věnován těm oblastem světa, o kterých se nejvíce hovoří.
V dubnu skončila další etapa rekonstrukce vnějších sportovišť.
Pan Libor Marek, velký nadšenec pro historii, přednášel o životě, době a panovnických zásluhách Jana Lucemburského.
Krajské kolo 8. ročníku soutěže v prezentačních dovednostech pro Plzeňský a Karlovarský kraj letos hostilo 10. dubna Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí.
Ohlédnutí za výchovně-vzdělávacím programem pro 2. ročníky SŠ
Družstvo starších dívek obsadilo ve velké konkurenci druhé místo!
Dívky z QB skončily v krajském finále druhé.
Vynikajících výsledků dosáhli naši zástupci v krajském kole silového čtyřboje.
Naši šachisté postoupili na Mistrovství republiky škol v šachu!
Mimořádně úspěšné byly letos naše snowboardistky v republikovém finále škol!
Členové lacrossového klubu Šumava představili tento netradiční sport našim studentům v rámci akce našeho školního sportovního klubu.
V kategorii sólový zpěv zvítězila studentka naší školy Aneta ČERNÁ ze třídy K-B a postoupila tak na celostátní přehlídku v Praze.
Klatovské gymnázium se podruhé zúčastnilo zemského kola soutěže ve znalostech latinského jazyka a latinských reálií a v dovednosti překládat z latiny do češtiny.
(30.03.17)
O posledním březnovém víkendu se zúčastnili naši žáci Poezie na rynku, krajské přehlídky v recitaci poezie a prózy.
Ohlédnutí. S úvodním referátem vystoupil PhDr. Ondřej Neumajer, hlavní autor Strategie digitálního vzdělávání do r. 2020 schválené vládou ČR.
Studenti se zájmem vyslechli informace o česko-amerických vztazích, o nedávných amerických prezidentských volbách i vyprávění o jeho zkušenostech v diplomatických službách.
Proběhl další ročník Technické olympiády Plzeňského kraje a opět jsme mezi vítězi!
Tajemství horských smrčin aneb poslední poznatky vědeckého bádání ze Šumavy. 24. únor 2017.
Výsledky + ohlédnutí za 1. ročníkem regionální soutěže v informatice.
Dvě naše studentky získaly v přeboru škol ve stolním tenisu zlaté medaile!
Již čtvrtého ročníku předvánočního sportovního lezení na lezeckých stěnách v Plzni v hale TJ Lokomotivy se zúčastnilo 25 studentů naší školy, změřili si své síly a vyzkoušeli svou odvahu.
Další úspěšná akce školního sportovního klubu.
Přihlášky nejpozději do 3. března
V rámci projektu Edison měli studenti naší školy opět možnost naslouchat, debatovat a pracovat se stážisty ze sedmi různých zemí světa.
Do soutěže se zapojilo celkem 2404 studentů z ČR a 3240 studentů z Evropy.
V letošním roce se zúčastnily školy z celkem 28 zemí. V rámci ČR soutěžilo 6998 studentů, v rámci světa potom 15107.
Do celostátního kola postupují Alžběta Křivohlavá a Terezie Holá. Blahopřejeme a držíme palce 24. března na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
Součást učebního plánu komplexní exkurzi na začátku září 2017. Varianty: Alpy / Chorvatsko / Kutnohorsko
Ve dnech 5. - 9. 9. 2016 jsme se zúčastnili školní exkurze do italských Dolomit, určené pro 2. ročník střední školy.
Téma letošního jazykového a naučného výletu do Španělska bylo SIESTAS a FIESTAS, v překladu by to mohlo znamenat odpočinek a svátky.
(21.11.16)
Ve středu 16. 11. 2016 proběhl na naší škole již šestý ročník matematické soutěže družstev žáků základních škol
Blahopřejeme našim studentům k úspěchu v krajském kole Logické olympiády.
Blahopřejeme našim studentům k úspěchu v krajském kole Logické olympiády.
Proběhl 10. ročník soutěže Goethe-Institutu, která propojuje přírodovědné a technické obory s němčinou!
Nejlepší účastníci soutěží a olympiád (podle přesného bodování) byli na malé slavnosti oceněni ředitelem školy a předsedou výboru Sdružení rodičů při gymnáziu.
Kemp je každoročně pořádán Konfuciovým institutem v rámci jeho poslání šířit čínskou kulturu za hranice Číny.
Vzpomínka na sportovní týden studentů nižšího gymnázia
Školní sportovní klub uspořádal školní kolo v piškvorkách
Čtvrtky 17:45 - 19:15. Další zájemci vítáni.
5. - 9. září - základní informace
Chorvatsko, zadarský region - Sv. Filip a Jakov
V termínu 3. – 5. a 17. – 19. června se pod záštitou školního klubu konaly dva výjezdy na vodákům zaslíbenou řeku Otavu.
Ohlédnutí našich studentek za tradiční exkurzí
V pátek 10. června proběhlo na naší škole slavnostní předání cen za tvorbu výukového videozáznamu.
Ve školním roce 2015/16 se studenti naší školy opět zapojili do prodeje upomínkových předmětů v rámci dvou celostátních charitativních sbírek.
Studenti SA mají trénink softballu
Jana Marie Matějková, Štěpán Košan, Adéla Kotěšovcová. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu angličtiny.
Reportáž našich studentek z vernisáže výstavy oceněných výtvarných prací v prostorách Poslanecké sněmovny.
Úspěšným soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!
Ve čtvrtek 26. května 2016 byly v rámci Dne s fyzikou předány diplomy a ceny vítězům krajských kol fyzikální a astronomické olympiády. Akce se konala pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni Doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka a náměstka hejtmana Plzeňského kraje Jiřího Stručka.
Letošního ročníku se za naši školu zúčastnily tři týmy. Kristýna Bulínová a René Jirmus dokázali svou prací přesvědčit odbornou porotu a obsadili krásné 2. místo.
(20.05.16)
V obvyklém jarním termínu se uskutečnil tradiční zájezd gymnaziálních studentů do Velké Británie, tentokrát do malebného Skotska.
I v letošním školním roce probíhá na naší škole výuka pro zájemce, kteří se chtějí naučit správný prstoklad na počítačové klávesnici.
V pondělí dne 25.4.2016 se vybraní zájemci o fyziku z naší školy zúčastnili fyzikální exkurze
Práce s názvem Rouška postoupila do národního kola soutěže
(04.05.16)
Foto a videomomentky z posledního zvonění maturitních tříd
V pátek 22. dubna 2016 se v Ruském centru v Plzni na Západočeské univerzitě konalo krajské kolo tradiční recitační a pěvecké soutěže Puškinův památník v rámci Ars poetica.
Ve středu 6. dubna 2016 proběhl na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech tradiční projektový den, který byl tentokrát věnován kraji, ve kterém žijeme.
Kolekci našich výtvarných prací jsme obohatili o fotografie školního fotokroužku. Společným tématem bylo moderní pojetí pohádky.
Výhra v okresním kole zajistila dívkám postup do kraje!
V úterý 12. dubna 2016 se v Plzni konala krajská přehlídka soutěže Prezentiáda. Soutěžící z naší školy předvedli výborné výkony v technickém i uměleckém ztvárnění témat.
Studentky K.Bílková KA (1.místo) a S.Kaletová SpB (3.místo) postupují do celostátního kola
Studentka oktávy A Kamila Lavičková zvítězila a postupuje de celostátního kola
Štěpán Košan (septima B) postupuje do celostátního kola soutěže. Gratulujeme.
V úterý 22.března 2016 se konal memoriál Josefa Kocíka.
Wolkrův Prostějov 2016
Gratulujeme Václavu Volfovi ze SpB ke skvělému umístění v zemském kole.
V úterý 15. března 2016 jsme přivítali na Dějepisném semináři pana Luboše Dobrovského, novináře a překladatele. Za svoji celoživotní novinářskou práci obdržel prestižní Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2015.
Oba naši reprezentanti se umístili v první desítce: Jiří Jarošík (OkB) byl na 6. – 7. místě a Marie Jana Matějková (SpA) na 9. místě.
Přebor škol v silovém čtyřboji - v okresním kole se našim studentům dařilo!
V počítačových učebnách se sešlo 26 kluků a dívek z celého okresu. Vítězem se stala Eliška Červená z klatovského gymnázia. Nejlepší studenti postupují do krajského kola v Plzni. Držíme palce.
V obrovské konkurenci dokázali naši studenti promluvit do boje o nejvyšší příčky.
V regionálním kole České lingvistické olympiády uspěla naše studentka Jana Marie Matějková SpA a postupuje do celostátního kola.
Dne 18. února 2016 proběhla v prostorách Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni prezentace prací a slavnostní předání cen vítězům 3. ročníku soutěže
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme úspěch v krajském kole soutěže
Gratulujeme M. Převrátilovi k 2. místu a k postupu do celostátního kola
Díky spolupráci s plzeňskou organizací AIESEC naši školu navštívilo šest stážistů z různých koutů světa – Číny, Peru, Gruzie, Turecka, Indie a Iránu. Představili svou zem, její kulturu, historii.
V průběhu této akce si zájemci o studium mohli prohlédnout jednotlivá pracoviště naší školy, odborné a multimediální učebny, laboratoře apod.
Poznávací a naučné výlety do nejznámějších lokalit světa
Studenti našeho gymnázia každoročně vyjíždí na týdenní i déle trvající zájezd spojený nejen s poznáváním krajiny dané anglicky mluvící země, ale hlavně s možností dorozumět se v hostitelské rodině a blíže poznat kulturní prostředí, o kterém mají pouze teoretické znalosti.
Dne 11. ledna 2016 byly předány odměny z Hlávkovy nadace nejúspěšnějším studentům naší školy. Oceněny byly výsledky v mnoha předmětových soutěžích a olympiádách, kterých odměnění dosáhli v uplynulém školním roce 2014/15.
V rámci výzvy 56 vyjelo a zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu se zúčastnilo 52 studentů.
V termínu 16. – 20. 11. dostalo 22 studentů v doprovodu dvou pedagogů možnost prožít pět dní v bavorské metropoli Mnichově a okolí. Celý zájezd byl hrazen z prostředků Výzvy 56 vydané MŠMT ČR a studenti tak měli celý pobyt zdarma.
Talent 2015 je dotačním programem PK, který má za cíl podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky.
Díky svým výborným výkonům v předkole a následně též při národním zasedání byli spolu se studenty z kroměřížského arcibiskupského gymnázia vysláni reprezentovat Českou republiku na mezinárodní zasedání v Lipsku. A reprezentovali skvěle.
Student z "netabletové" třídy může využívat vlastní tablet při výuce. Musí přitom dodržovat Pravidla pro používání tabletů. V první etapě se nyní toto opatření týká žáků vyššího gymnázia.
Dne 5. listopadu navštívil Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.
Během druhého zářijového týdne jsme se v rámci komplexní exkurze pro druhé ročníky vydali poznávat přírodní krásy Dolomit.
V rámci výuky španělského jazyka zavítali naši studenti do Katalánska ve Španělsku. Poznali tamější život,mentalitu národa, životní styl i turistické památky.
(24.09.15)
Ze Švédska jsme si toho odvezli opravdu hodně. Nejen spoustu suvenýrů a typických švédských věcí, ale hlavně lepší švédštinu a vzpomínky na zemi, která si nás získala úplně vším.
Všem studentům srdečně blahopřejeme!
Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech bylo vyhodnoceno jako nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách v uplynulém školním roce 2014/2015. Toto prvenství obhájila naše škola už potřetí za sebou.
07. 09. - 11. 09. 2015
Informace o cvičné expedici studentek z Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech.
Kurz určený pro studenty tercií a kvart a pro studenty se sportovním omezením, nedostatkem možností sportovat, nadváhou a oslabením A, B.
Práce dostupné ve školní knihovně. Stav k 1.6.2015
Naši reprezentanti ve velké konkurenci neztratili - gratulujeme.
Studenti si ze zájezdu odvezli spoustu zážitků a mohou se těšit na příští školní výpravu do Británie, tentokrát do malebného Skotska.
Již pátým rokem proběhly na naší škole mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English: First.
Dne 27.4.2015 se vybraní žáci hudební výchovy z našeho gymnázia zúčastnili exkurze, jejímž hlavním cílem bylo rozšířit si své vědomosti v oblasti klasické hudby.
Čtveřice studentů naší školy - Kristýna Lesná, Vít Hránek, Lucie Vitáková a Mikoláš Fišer budou reprezentovat Českou republiku v Lipsku.
Zábavná scénka, krátký film nebo skladba na téma škola - to bylo zadání soutěžního úkolu pro klatovské gymnazisty. Jak se s tím popasovali, předvedli dnes v kulturním domě.
Ve středu 8. dubna proběhl už tradiční projektový den gymnázia. A tradičně byl opět zcela jiný: šlo tentokrát o soutěžní přehlídku pořadů (scének) jednotlivých tříd.
Výsledky školního kola
Vítáni i zájemci z řad veřejnosti. V pátek 27. 3. 2015 – od 11:45 do cca. 14:15 v P21.
Pro žáky naší školy, žáky dalších škol z Klatov i okolí a zájemce z řad veřejnosti Termín: pátek 24. 4. 2015
Naše škola se v září 2013 zapojila do projektu Plzeňského kraje Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, který je financován z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK).
Soutěže se zúčastnilo 5970 studentů a 273 škol ze všech krajů České republiky.
Hlasujte v internetové soutěži pro video studentek z naší školy - www.vsichnizastul.cz
Lyžování na Špičáku, lyžování v rakouských Alpách, plavání v Bad Füssingu, vodácké výlety.
5. až 7. června a 19 až 21. června. Přihlášky k dispozici u R. Salvetra
Dne 27.3. 2015 měli studenti primy a sekundy jedinečnou možnost setkat se s rysem ostrovidem.
Zkouška se uskuteční dne 9. dubna 2015 na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech.
Díky spolupráci s plzeňskou organizací AIESEC naši školu navštívilo osm stážistů z různých koutů světa – Kolumbie, Japonska, Korey, Číny, Estonska, Ukrajiny, Pákistánu a Taiwanu.
V sobotu 12. dubna se konal 39. ročník Gymnaziální padesátky, který zaznamenal rekordní počet turistů!
Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy
Jan Soukup (2. místo) a Michal Převrátil (3. místo) postupují do celostátního kola. Gratulujeme a držíme palce.
Studentský klub klatovského gymnázia se letos zapojil do prestižního programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
Za naši školu se soutěže zúčastnily 4 týmy. Ve značné konkurenci se naše týmy dokázaly prosadit a to tak, že si všechny odvezly ocenění.
Soutěže v anglickém jazyce se konala 4.2.2015 na Gymnáziu Sušice
Videosestřih z konference pořádané v listopadu 2014 na Gymnáziu Klatovy
Úroveň B2 (vítáni i zájemci z řad veřejnosti). Ve čtvrtek 5. 2. 2015 – od 8:00 – v učebně P21.
Letos se můžeme těšit na stážisty z Estonska, Kolumbie, Číny, Japonska, Taiwanu, Ukrajiny, Korey a Pákistánu.
Probíhá 5. ročník soutěže Goethe-Institutu „Němčina pro bystré hlavy“, která propojuje přírodovědné a technické obory s němčinou!
Z předání ceny M. Fišerovi (úspěšnému účastníkovi celostátní soutěže Angličtinář roku) a z přednášky p. Keharta.
15. leden 2014 - promítání filmu o expedici NAIRI, který přivezl Klub cestovatelů Masarykova gymnázia v Plzni. Zároveň byl představen i program DofE Award (cena vévody z Edinburghu)
Studentky gymnázia obsadily všechny tři stupně vítězů.
(14.01.15)
(12.01.15)
Konference o tabletech, podzim v Kalifornii, piškovorky v Klatovech, Mamut, Delf scolaire, krajské finále v basketbalu,…
(12.01.15)
Naše škola obhájila titul Nejúspěšnější škola v soutěžích, výuka s IPady, SOČ, klub, projekt Edison, podzimní prázdniny v USA, úprava tělovýchovných prostor, Fantom opery,…
Benefiční projekce studentského filmu - kino Šumava, 15. ledna
Okresního kola se zúčastní tříčlenná družstva složená z žáků, kteří se ve školním kole v příslušné kategorii umístili na 1. – 3. místě.
Z České republiky se do soutěže letos zapojilo 5969 studentů z 271 škol. Dalších 2149 studentů a 120 škol potom reprezentovalo Slovensko.
Využití tabletů a elektronických učebnic ve výuce bylo tématem konference, kterou ve středu pro učitele z okolních základních škol uspořádalo klatovské gymnázium.
Naše gymnázium ji pořádalo ve spolupráci s firmou iSTYLE CZ a nakladatelstvím Fraus. Záštitu nad jednáním převzali pan Jiří Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje a pan Rudolf Salvetr, starosta Klatov.
Téma: Pot, slzy a naděje aneb Život je boj
Letošní podzimní prázdniny prožila skupina studentů naší školy ve slunné Kalifornii.
Výsledky školního kola
(17.10.14)
Ve středu 8.10. 2014 se na školním hřišti gymnázia konal "opening day" softbalového kroužku.
Věříme, že v krátké době budou dovybaveny i 2 zbývající učebny a dosáhneme tak na plnou kapacitu.
(02.10.14)
Plzeňský kraj udělil naší škole šek na 33 000,- Kč za úspěchy žáků v celostátních kolech vědomostních soutěžích.
Přihláška ve formátu DOC - MS Word
Rozpis do května 2015
Druhý zářijový týden se 40 našich studentů vydalo poznávat krásy a zajímavosti tohoto italského pohoří a jeho okolí.
(24.09.14)
Fotogalerie v testovacím režimu
(24.09.14)
Fotogalerie v testovacím režimu
(24.09.14)
Fotogalerie v testovacím režimu
(24.09.14)
Fotogalerie v testovacím režimu
(24.09.14)
Fotogalerie v testovacím režimu
Projekt Komplexní využití tabletů ve výuce úspěšně pokračuje
Projektu se účastní již 5 tříd, tedy asi 140 studentů. Jde o třídy 2.A, 2.B, 1.A, 1.B a KA. Všichni budou mít tablety trvale k dispozici pro školní i domácí přípravu.
Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech obhájilo loňské prvenství a umístilo se za školní rok 2013/14 opět na 1. místě mezi gymnázii Plzeňského kraje.
Podobně jako v předchozích letech i ve školním roce 2013/2014 studenti klatovského gymnázia výborně bodovali v olympiádách a soutěžích z programování.
Výsledky celostátního kola: 2. místo Lukáš Bešta (biologie), 3. místo Jana Mazánková (zdravotnictví), 14. místo Jana Hrnčířová (chemie)
Užití programu GEOGEBRA při výuce matematiky na SŠ
Studenti naší školy soutěžili s anglickou divadelní hrou, kterou sami vymysleli a nacvičili. Přestože to byla jejich první zkušenost na pódiu, vyhráli diváckou cenu v kategorii Nejlepší divadelní hra.
Letos se k těmto mezinárodním zkouškám přihlásilo 19 studentů a všichni zkoušku úspěšně složili.
Do soutěže se zapojilo dohromady 99 škol a v této týmové soutěži se naši studenti dokázali umístit na fantastickém 7. místě!
Soutěže se zúčastnili studenti 3. ročníků a septim. Naše škola obsadila pěkné 20. místo ze 187 škol ze všech krajů České republiky.
Studenti pomáhali při zajištění sbírky nadačního fondu Emil i při Českém dnu proti rakovině.
Jana Hrnčířová ze 3.B. reprezentovala naši školu v celostátním finále. Děkujeme a gratulujeme.
Počítačové sítě ve výuce informatiky na SŠ
Užití programu CorelDraw X6 při výuce informatiky na SŠ
Digitální fotografie a rastrová grafika
Přehled materiálů v jednotlivých sadách
Němčináře roku se zúčastnilo přes 1300 studentů z České republiky, studenti klatovského gymnázia se silné konkurenci neztratili. Gratulujeme.
(18.05.14)
Tradiční jarní zájezd studentů naší školy vypravovaný do Británie tentokrát zamířil až do Irska – země úchvatné přírody a laskavých lidí.
(25.04.14)
Dne 24.4 2014 jsme uspořádali v parku Den Země pro mateřskou školku.
Čtyřčlenná delegace našich studentů se zúčastnila 16. Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže
Reportář TV FILMpro o výuce čínského jazyka na naší škole
Do kroužku Psaní na PC všemi deseti může přijít každý, kdo má zájem o smysluplné využití počítačové klávesnice a o získání neocenitelné praktické dovednosti. Scházíme se každou středu 7. a 8. vyučovací hodinu. A začít můžete kdykoliv!!!
Po dobu několika měsíců studenti pravidelně navštěvovali ve svém volném čase Domov pokojného stáří a povídali si s jeho obyvateli a pečlivě zaznamenávali jejich zážitky.
(09.03.14)
Předávání odměn z Hlávkovy nadace, Výuky s IPady, Martin Hilský, Středoškolský klub, European Youth Parliament, Mezinárodní jazykové zkoušky, Mamut 2013, Republikové finále v basketbalu.
Reportáž z vysílání klatovské televize FILMpro
Gratulujeme našim studentům ke skvělým úspěchům v krajských i celostátních kolech
Díky spolupráci s plzeňskou organizací AIESEC naši školu navštívilo sedm stážistů z různých koutů světa – Mexika, Austrálie, Turecka, Egypta, Indonésie, Brazílie, Vietnamu.
Blahopřejeme studentům k získání výborného umístění.
Zpráva klatovské televize o využití tabletů na naší škole…
Čtyřčlenná delegace složená z našich studentů vybrána do Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže. Štěpán Košan SxB, Kristýna Lesná SpA, Kristýna Němcová 3A, Anežka Sechovcová SxB na vynikající úrovni diskutovali, obhajovali své názory, vznášeli připomínky. Vše ve výborné angličtině.
Všem soutěžícím děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Matěji Holému gratulujeme k vítězství a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
V pondělí 16. 12. 2013 jsme předali odměny z trvalého legátu Hlávkovy nadace úspěšným studentům vyššího gymnázia. Zohledněny byly především úspěchy v krajských a celostátních kolech soutěží, letos také poprvé úspěšné složení mezinárodně platných jazykových zkoušek ve vyšších úrovních (B2, C1).
Kostel v Běšinech a Dr. Karla Farského v Klatovech prosinec 2013
Výsledky školních kol 16.-17. prosince 2013
Pozvánka na koncert pěveckého sboru - středa 18. prosince od 18:00 hodin - kostel Dr.Farského
(15.12.13)
Školní výlet do Ameriky? Donedávna pouhá utopie…Během podzimních prázdnin se však pro 24 studentů našeho gymnázia stal tento sen skutečností.
Ve čtvrtek 31. října 2013 absolvovali studenti dějepisných seminářů tradiční jednodenní exkurzi.
Výsledky školního kola.
Odpoledne 15. října jsme malou zahradní slavností zpřístupnili renovovanou část školní zahrady. V úpravě zahrady a ostatních pozemků školy budeme dále pokračovat.
Naši studenti účinkovali na literárně-hudebním večeru
Na začátku září proběhla pravidelná komplexní exkurze do Alp. Tento rok se účastnili studenti druhých ročníků a sext.
(08.10.13)
Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech získalo v tomto programu šek na nákup vybavení pro fyziku v hodnotě 23 000 Kč díky umístění studenta septimy A Jana Soukupa na 2. místě v celostátním kole Astronomické olympiády.
V tomto hodnocení se promítají a úspěchy v soutěžích a olympiádách předmětových, uměleckých, sportovních a odborných. Zohledňují se umístění v krajských a ústředních kolech v soutěžích v závislosti na počtu žáků školy.
Ve středu 25. září 2013 byla slavnostně otevřena nová chemická laboratoř gymnázia.
Videoreportáž televize FilmPro ze slavnostního otevření nové počítačové učebny matematiky a zrekonstruovaných učeben informatiky a programování.
Ve středu 11.září 2013 se studenti naší školy zapojili do prodeje upomínkových předmětů v rámci 11. ročníku celonárodní charitativní sbírky V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu a jeho patronkou je Aneta Langerová.
Současně bylo nakoupeno zcela nové moderní počítačové vybavení stávajících dvou učeben informatiky a programování.
Reportáž klatovské televize FILMpro ze zahájení projektu 2.9.2013
Od nového školního roku začíná naše škola s projektem komplexního využití tabletů ve výuce. V první etapě se projekt týká nových prvních ročníků čtyřletého studia (třídy 1.A a 1.B).
Sbírka dětských básní a obrázků, kde jsou publikovány i básničky našich nejmladších studentů z primy. Sbírka je vydána k propagačním účelům města Klatovy.
Jan Kadlec získal 1. místo nejen v okresním a krajském kole SOČ, ale postoupil i do celostátního kola, kde obhájil 8. místo. Studentky Marta Dvořáková a Magdalena Žežulová se umístily na 1. a 2. místě v kraji.
(27.06.13)
Dramatický kroužek středoškolského klubu představuje pohádku.
Naši studenti a studentky dosáhli významých úspěchů v krajských, národních i nadnárodních kolech soutěží…
Užití programu Wolfram Mathematica při výuce matematiky - aplety
Užití programu Wolfram Mathematica při výuce matematiky - notebooky
Projekt je realizován v oblastech: šablony individualizace výuky, šablony inovace výuky
Aneb putování do Velhartic a okolí, cesta na ranč a závěrečné ochlazení v Klatovech u sv. Martina
Shrnutí úspěchů
Jsme rádi, že se naši studenti zúčastnili a že mnozí z nich získali za svou práci či vystoupení ocenění.
Ve školním roce 2012/13 se studenti naší školy zapojili do prodeje upomínkových předmětů v rámci několika celostátních charitativních sbírek.
Jsme velice rádi, že pan profesor přijal pozvání a že jsme měli příležitost naslouchat jeho zasvěcenému „vyprávění“ o Shakespearově díle.
Na naší škole se již stalo tradicí vycestovat na počátku května se studenty angličtiny do Velké Británie. Tento rok se 52 studentů vydalo na další poznávací zájezd do střední Anglie.
(07.05.13)
38. ročník Gymnaziální padesátky zaznamenal historicky třetí nejvyšší počet účastníků !
Začátkem března navštívili studenti anglické divadelní představení v Branickém divadle.
Letos se soutěže zúčastnili čtyři naši studenti francouzštiny z tercií a kvart. Barbora Kacerovská získala 6. místo.
Blahopřejeme studentce Tereze Buličkové k vynikajícímu výsledku v krajském kole.
V úterý 12. 3. 2013 proběhla na naší škole přednáška týkající se Evropské unie. Byla určena studentům společenskovědního semináře. Informace jim poskytla paní Jana Němcová z Eurocentra Plzeň.
Ve středu 27. 3. 2013 se na gymnáziu konala přednáška s tiskovou mluvčí Policie ČR nprap. Danou Ladmanovou, které se zúčastnili žáci sexty A a sexty B.
Většinou pedagogů jsou cíle projektu pozitivně přijímány a také žáci vítají evidentní zlepšení názornosti výuky. Také o využití multimediálních učeben ze strany pedagogů je značný zájem. Věříme, že realizovaný projekt přispěje k dalšímu posunu úrovně výuky na našem gymnáziu.
Všem soutěžícím děkuji za předvedené výkony a reprezentaci školy, přeji hodně zdaru a co nejlepší umístění v krajském kole.
V rámci výuky angličtiny se můžeme podívat i na anglický trh, jako například v primě, kde skupina žáků paní uč. Zuzany Palátové nacvičila drobnou scénku At the Market.
2. místo obsadila studentka naší školy – Marie Hofmeisterová z primy A, která byla zároveň nejmladší účastnicí této zajímavé soutěže.
Kde naléznete výukové materiály...
V únoru proběhla okresní kola všech tří kategorií Soutěže v angličtině. Soutěžící z našeho gymnázia prokázali výborné znalosti a obsadili mnoho předních míst.
Olympiáda studenty a studentky nižšího gymnázia a základních škol, jejíž okresní kolo pořádá Gymnázium Klatovy a DDM Klatovy
Dne 8.12.2012 se konal náš maturitní ples v KD Družba v Klatovech. O půlnoci jsme vytáhli své eso – půlnoční překvapení.
Ohlédnutí za koncertem pěveckého sboru z 9. prosince 2012
Ohlédnutí Anežky Sechovcové
Malá fotogalerie z 11. prosince 2012
V rámci projektu Cambridge English Penfriends si studenti naší školy začali vyměňovat informace a dopisy se studenty Yong-Ping senior high school v New Taipei.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Čtvrtek 20. prosince 2012 od 18:30 - klatovská radnice
Přesně na Mikuláše se letos odehrálo v klatovském kině tradiční setkání studentů španělštiny na gymnáziích Plzeňského kraje.
úterý 11. 12. 2012
Seznam klíčových aktivit
Ve středu 14. listopadu uspořádalo gymnázium ve spolupráci s muzeem Dr. Karla Hostaše a ZUŠ Josefa Kličky malé soaré k 100. výročí úmrtí Jaroslava Vrchlického, jehož jméno naše škola nese již od r. 1933.
42. ročník – 2012/2013. Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím.
2. listopadu 2012 byly na zámku v Lužanech završeny oslavy 200 let založení Gymnázia Klatovy.
Všichni jmenovaní postupuji do krajského kola, které se bude konat dne 2.11.2012 v Plzni.
Fotoohlédnutí + informace o připravovaném zájezdu v roce 2013 - místa a památky střední Anglie
Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím.
20. října 2012
Studentky QB Věra Andrlíková, Hanka Duongová a Lucie Sedláčková získaly 2. místo v celostátní soutěži.
Souhrn úspěchů za vyšší gymnázium. V tomto šk. roce dosáhli mladí programátoři naší školy opravdu výrazných úspěchů.
Souhrn úspěchů za nižší gymnázium
V sekretariálu gymnázia jsou k dispozici pro zájemce z řad veřejnosti následující materiály vydané u příležitosti 200 let Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech.
Základní údaje a cíle projektu
Bylo nám potěšením přivítat u nás žáky druhých tříd základních škol ZŠ Čapkova a ZŠ Tolstého a děti z MŠ Karafiát.
Dne 28. 5. – 30 .5. 2012 proběhlo národní kolo ekologické olympiády v Praze. Naši školu reprezentovali Karolína Kalinová, Lucie Buchbauerová a Tomáš Jehlík. V těžké konkurenci se našim studentům podařilo vybojovat sedmé místo.
Kráčel krajem poutník aneb šesté putování na klatovskou Hůrku.
20. června 2012. Pozvánka pro studenty škol i klatovskou veřejnost. Kulturní program, prodej upomínkových předmětů.
Výstava k 200. výročí založení gymnázia. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 26. ledna.
Ohlédnutí za koncertem z 1. června 2012
Ve dnech 16.-17. 4. 2012 se ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha konaly první Goethe-zkoušky na půdě naší školy.
Podpořte boj proti rakovině prsu.
Lenka Kollerová z Ok - A byla oceněna za 1. místo mezi 400 účastníky v soutěži Frankofonie 2012 týdenním pobytem v Québecu.
Vyborné výsledky našich žáků v regionálním kole soutěže.
Ve dnech 22. a 24. 2. 2012 naši školu navštívilo sedm zahraničních studentů. Zajímavým způsobem představili své země (Estonsko, Indonésie, Arménie, Turecko, Taiwan, Ukrajina, Kamerun). Prostředkem komunikace byla angličtina.
V krajském kole 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P (programování) obsadili naši studenti kompletní stupně vítězů. Juda Kaleta získal první, Tomáš Kasalický druhé a Josef Klesa třetí místo.
Nikoho jistě nepřekvapí stručná odpověď: velmi! Personalisté se všeobecně shodují v tom, že pro absolventa škol / uchazeče o práci je důležité znát alespoň jeden světový jazyk, a to dobře! Převládá názor, že by mělo jít o angličtinu, nicméně v českých poměrech je důležitým jazykem i němčina. Znalost dalšího světového jazyka není přímo nutností, ale je rozhodně konkurenční výhodou.
Ve středu 1. února 2012 proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády. Za naši školu soutěžilo 6 úspěšných řešitelů školního kola nižšího gymnázia z tercií a kvart.
Projekt Židovského muzea v Praze v partnerství s Institutem Terezínské iniciativy.
Arciděkanský kostel – 20.12.2011
(19.12.11)
Beseda se třemi lektory o životě a vánočních zvycích v jejich zemích - ohlédnutí.
Úspěch studentů u mezinárodních zkoušek DELF (diplôme élementaire de la langue française) s mezinárodně platným certifikátem.
Stejně jako v předchozích letech se i letos budou konat v budově gymnázia NSZ. Jsou určeny nejen pro studenty gymnázia, ale pro všechny, kteří míří na vysoké školy.
Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 proběhla v západočeském Chebu tradiční celostátní dějepisná soutěž.
Milí absolventi, plánujete-li sraz své třídy v roce 2012, který je i rokem dvoustého výročí založení vaší školy, nabízíme vám možnost spojit tento sraz s prohlídkou budovy gymnázia se všemi modernizačními změnami, které se odehrály v posledních letech.
V Městské knihovně v Klatovech se konala ve spolupráci s klatovským gymnáziem, městem a občanským sdružením Klatovské katakomby zvláštní akce k připomenutí 375 let založení jezuitského gymnázia v Klatovech.
Zpráva z týdenního zájezdu po Evropě.
Prožít jeden den na invalidním vozíčku a pomoci tak najít všechny překážky, které by znemožnily pohyb postižených po Klatovech, je zajímavou zkušeností pro skupinu dívek ze třetího ročníku. Díky nim je zmapována cesta pro postižené na úřady, které by mohli klienti potřebovat.
Nejlepší ze čtrnácti gymnázií Plzeňského kraje je Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Alespoň pokud jde o úspěchy studentů v olympiádách a dalších soutěžích v minulém školním roce. Nejúspěšnější školu v soutěžích vyhlašuje Plzeňský kraj od školního roku 2003/2004.
Jako každý rok se i letos naši studenti aktivně zapojují do sbírkových akcí typu Světluška nebo Srdíčkový den. Obě letošní akce byly úspěšné a studenti mohou mít dobrý pocit, že pomohli.
Poděkování studentům naší školy
Sexty a 2. ročníky
Takto nazvali studenti klatovského gymnázia v pořadí již pátý koncert v kostele sv. Martina na Hůrce. Konal se na samotném konci školního roku, ve středu 15. června 2011.
Ve školním roce 2010/11 se studenti naší školy zúčastnili několika soutěží, v nichž měli možnost uplatnit své vědomosti a dovednosti v anglickém jazyce.
Studentské ohlédnutí a shrnutí besed.
Fotografové z fotokroužku gymnázia dodali rozsáhlou fotogalerii z projektového dne.
Ať už jsme se kochali pohledem z křídových útesů, nebo se prodírali mezi barevným davem v Londýně, cestu jsme si skvěle užili a těšíme se na další cestování po Británii.
V této soutěži dosahují naši studenti každoročně významných úspěchů a bývají pravidelnými účastníky celostátních kol. I letos potvrdili výsadní postavení jak v okrese tak kraji. Zvítězili téměř ve všech kategoriích.
Úvod projektového dne na naší škole tvořila první vyučovací hodinu ve středu 13. dubna znalostní soutěž, která proběhla v každé třídě naší školy. Studenti prokazovali znalosti ze všech hlavních vyučovacích předmětů a vítěz z každé třídy se zúčastnil následující den celoškolního kola.
3. a 4. května proběhla na naší škole akce Poznáváme přírodu pro mateřskou školku Karafiát a pro druhou třídu základní školy Čapkova.
Nastal dlouze očekávaný okamžik, koncem dubna 2011 se Karolína Kalinová a Veronika Kubíková podívaly do Bruselu. Reprezentovaly tak náš školní sbor.
Výborné výsledky našich studentů.
Dne 13. dubna se na naší škole uskuteční tradiční projektový den, tentokrát zaměřený „do světa“:
Martin Hilský spolu se šansoniérem a skladatelem Danielem Dobiášem vystoupili pro studenty na klatovské radnici.
Ve středu 2.března přijali pozvání na besedu se studenty významní představitelé technických fakult vysokých škol z Plzně i z Prahy. Vítanými hosty tohoto setkání byli i výchovní poradci ze základních škol.
Postup do národního kola je nesporným úspěchem týmu klatovského gymnázia.
23.února 2011 proběhlo v Plzni Regionální kolo soutěže Mladý Demosthenes – umění komunikace.
(25.02.11)
Studenti kvint a sext/prvních a druhých ročníků většinou zvolili úroveň B1 (SERR), studenti vyšších ročníků a někteří odvážní z nižších ročníků se rozhodli pro úroveň vyšší, B2. Většina studentů uspěla, někteří dokonce s výsledky First Class Pass.