Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STŘEDOŠKOLSKÝ KLUB - PROBĚHLO

Cesta: Titulní stránka > Středoškolský klub > Proběhlo
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Středoškolský klub - proběhlo

Zde Vám přinášíme stručné informace o některých proběhlých akcích.

 Fotografie z řady akcí naleznete v naší fotogalerii zde ...

Středoškolský klub pořádal ve středu 18. října již druhým rokem Veletrh volnočasových aktivit.
Ohlédnutí za expedicí z června 2021
Dne 16. prosince 2020 se ve školní aule uskutečnila ceremonie pro absolventy bronzové a stříbrné úrovně v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
(03.10.20)
Zpráva z bronzové expedice DofE uskutečněné 18. - 20. září 2020
Díky perfektnímu počasí si všichni užili nejen část přímo na vodě, ale vydováděli se také při odpoledním fotbálku či večerním posezení u ohně. Dohromady se letos akce zúčastnilo neuvěřitelných 155 žáků.
Studentský klub připravil nadílku pro žáky a studenty nižší ho gymnázia – tedy pro primu, sekundu a obě třídy tercie a kvarty.
(21.06.18)
O prvních dvou červnových víkendech se Školní klub GKT opět vydal na tradiční sjíždění řeky Otavy.
Účastnice DofE na klinice Šárky Strachové
I k nám do budovy gymnázia se občas vloudí nějaká nadpřirozená bytost. Letošní Mikuláš s andělem a čertem po ruce trochu postrašil, ale i sladce potěšil žáky prim, sekund a tercií.
Školní klub využil volného svátečního dne 17. listopadu a vyrazil na další z výletů organizovaných pro studenty i vyučující.
V pátek 26.5. 2017 jsme vyrazily na naši cvičnou expedici stříbrné úrovně DofE, cíl byl jasný - zmapovat sakrální stavby na naší trase, která opisovala Svatojakubskou cestu.
Zážitek ze Zlaté konference, kam se sjelo kolem 73 lídrů programu DofE z celého světa
(29.06.17)
Znovu po roce jsme vyrazili na zlatonosnou Otavu, abychom prověřili naše umění s pádlem v ruce. O tom, že se studentům na vodě líbilo, se můžete přesvědčit v přiloženém videu, které snad může fungovat i jako ta nejlepší pozvánka na ročníky příští.
Přihlášky nejpozději do 3. března
V termínu 3. – 5. a 17. – 19. června se pod záštitou školního klubu konaly dva výjezdy na vodákům zaslíbenou řeku Otavu.
5. až 7. června a 19 až 21. června. Přihlášky k dispozici u R. Salvetra
Studentský klub klatovského gymnázia se letos zapojil do prestižního programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
15. leden 2014 - promítání filmu o expedici NAIRI, který přivezl Klub cestovatelů Masarykova gymnázia v Plzni. Zároveň byl představen i program DofE Award (cena vévody z Edinburghu)
Benefiční projekce studentského filmu - kino Šumava, 15. ledna
(27.06.13)
Dramatický kroužek středoškolského klubu představuje pohádku.
tentokrát s podtituly HOLOCAUST a ŽIDOVŠTÍ VOJÁCI VE 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
aneb O své výtvarné práci do veřejného prostoru… - 1. 12. 2010 - přednáška s prezentací známého klatovského umělce pana Václava Fialy
9. 11. 2010 - přednáška s prezentací pana Mgr. Milana Strnada
3. 11. 2010 - přednáška s prezentací fotografií manželů Kristýny a Oty Čerbových
6.10.2010 - přednáška s prezentací fotografií - RNDr. Jiří Šlégl