Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Výtvarná výchova
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova je obor, který stejně jako výchova hudební patří mezi vyučovací předměty na gymnáziu sice tradičně, ale v závislosti na proměnách společenských priorit občas z rozvrhu gymnazistů úplně zmizel. Dávno to není pouhá výuka kreslení jako kdysi na reálných gymnáziích; ovšem nejen rodiče žáků, často i žáci sami hodnotí své výtvarné schopnosti právě jen podle toho, jak věrně dokážou zobrazit předlohu.Samozřejmě že bez nácviku základních kreslířských dovedností se ani dnes výuka výtvarné výchovy neobejde, ty však nejsou samy cílem. Výtvarná výchova jako jedna z výchov nemá charakter pouze vzdělávací. Vzhledem k hodinové dotaci (2 nebo jen 1 hodina týdně na nižším gymnáziu, 2 hodiny v 1. a 2. ročníku gymnázia vyššího) ji nelze chápat jako dostatečnou průpravu k studiu výtvarných oborů na vysokých školách. Spolu s ostatními „výchovami“ (hudební, tělesnou, literární) má však v dnešní pragmatické době své velmi důležité místo při kultivaci osobnosti studentů. Nejenže může rozvíjet jejich citlivost pro výtvory přírodní i lidské, výtvarnou představivost a paměť, ale jelikož teoretické poznatky musí studenti používat v praxi, odhalují v tvůrčích činnostech vlastní jedinečnost a zároveň se učí chápat a respektovat odlišná řešení ostatních. Zanedbatelné jistě není ani osvojení „řemeslných“ dovedností a s tím spojených žádoucích volních vlastností, které tahle „paneláková, televizně počítačová“ generace bohužel většinou postrádá.

Učebna úplně prohlédla díky novému světlému nábytku. Vybavení je ale především praktické. Každý žák má svůj pracovní stůl s polohovací deskou, vhodný hlavně pro kreslení a malování. Ve třídě jsou také prostory, kde je možné vystavit trojrozměrné objekty. Nejčastěji je to keramika, protože práce s keramickou hlínou patří k nejoblíbenějším výtvarným činnostem, zvlášť mezi žáky nižšího gymnázia. Velkou výhodou je i vlastní keramická pec. Méně využívaný, nicméně k dispozici, je i hrnčířský kruh. Učebna dále také disponuje grafickým lisem a moderním data projektorem.

Studenti mají každoročně možnost ověřit si své schopnosti v nejrůznějších výtvarných soutěžích, počínaje těmi, které pořádají místní organizace (hasiči, zahrádkáři, myslivci), a konče celostátními, často s mezinárodní účastí (Evropa ve škole), kde úspěchem je už to, že se dostanou do užšího výběru.

Jak už bylo řečeno, cílem výtvarné výchovy na gymnáziu není příprava k vysokoškolskému studiu v tomto oboru, přesto školou prošla řada talentovaných studentů, kteří úspěšně pokračovali nebo pokračují obvykle na pedagogických fakultách, ale třeba také ve studiu architektury nebo jiných speciálních oborech - předpokladem ovšem je jejich individuální práce, nejčastěji ve výtvarném oboru základní umělecké školy s rozšířeným programem. Obvykle však výtvarná práce bývá, a snad i zůstane, trvalou zálibou studentů ve volném čase.

 

Představení semináře
Na západním pobřeží Nizozemí, v Kulturní vesnici Evropy, Wijk aan Zee, se již 15. rokem pořádalo mezinárodní malířské sympózium Ezels and Kwasten. Zúčastnila se ho také PaedDr. Zdeňka Hranáčová, vyučující výtvarné výchovy na naší škole.
Reportáž našich studentek z vernisáže výstavy oceněných výtvarných prací v prostorách Poslanecké sněmovny.
Kolekci našich výtvarných prací jsme obohatili o fotografie školního fotokroužku. Společným tématem bylo moderní pojetí pohádky.
Památník Terezín uspořádal letos už 25. ročník celorepublikové výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové, tentokrát na téma Když je třeba pomoci…
25. února odstartuje výtvarná soutěž
Práce s názvem Rouška postoupila do národního kola soutěže
Naši studenti a studentky dosáhli významých úspěchů v krajských, národních i nadnárodních kolech soutěží…