Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HLÁVKOVA NADACE

Cesta: Titulní stránka > Partneři a sponzoři > Hlávkova nadace
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Hlávkova nadace

„PER ASPERA AD ASTRA“ – „Přes překážky ke hvězdám“ !
Obsah latinského úsloví svým životem dokonale naplnila vzácná a dodnes inspirující osobnost Josefa Hlávky.

U Josefa Hlávky se můžeme učit nezměrné pracovitosti, důslednosti, skromnosti, pokoře vůči potřebám národa, vážnosti k penězům, principům solidární odpovědnosti. Stejně jako on bychom měli spatřovat sílu a záchranu národa v práci a vzdělanosti, vyvarovat se pohodlnosti, brojit proti netečnosti, pěstovat sociální cítění. Mít na paměti jeho slova: „Nevěřte, že je možno žít v blahobytu bez práce. Nevěřte lidem, kteří si myslí, že národ spasí, když nebudou ničeho dělati.“

Věhlas mecenáše získal Josef Hlávka svým dokonale promyšleným programem a čtyři roky před smrtí sepsal závěť, ve které prodloužil svůj odkaz až do našich dnů. Veškerý majetek rodiny totiž odkázal nově založenému Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Završil tím dlouhodobé mecenášské úsilí.

Právnicky bylo Nadání vytvořeno tak dokonale, že proplulo bez ztráty vlastní podstaty všemi politickými režimy a vysloužilo si statut nejstarší české nadace. Právě jí jsou i dnes vděčni studenti naší školy. Každoročně uděluje Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech trvalý legát v hodnotě 80 000 Kč. Finanční prostředky, které škola obdrží, jsou rozděleny přesně podle pravidel určené Nadáním mezi talentované studenty za jejich vynikající umístění v odborných vědomostních soutěžích a olympiádách. Peněžní odměna je studenty chápána jako prestiž, které dosáhli, motivuje je k dalšímu rozvoji v oblíbeném oboru, pomáhá a připravuje pro budoucí profesní zaměření.

Předání odměn z trvalého legátu Nadání studentům naší školy proběhlo letos individuálně bez slavnostního shromáždění z důvodu platných mimořádných opatření.
Zohledněny byly především úspěchy studentů vyššího gymnázia v krajských a celostátních kolech soutěží. Opět byli také oceněni studenti, kteří úspěšně složili mezinárodně platné jazykové zkoušky ve vyšších úrovních.
Slavnostní předávání odměn studentům vyššího gymnázia za jejich výrazné úspěchy v soutěžích, olympiádách, středoškolské odborné činnosti
Celkově bylo oceněno 46 studentů vyššího gymnázia za úspěchy v soutěžích, olympiádách, středoškolské odborné činnosti a také za složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek vyšších úrovní v uplynulém školním roce.

Nepřehlédněte tyto odkazy :

 Domovské stránky Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových

Velmi zajímavé informace naleznete také na blogu časopisu Respekt, kde se významu Josefa Hlávky věnuje Pavel P. Ries. Dočtete se např. že J. Hlávka byl jeden z nejbohatších mužů Rakousko-Uherska, zakladatel a I. prezident České akademie. Nebýt tohoto muže by prý zůstal Antonín Dvořák v Americe, místo Karlova mostu bychom měli avignonské torzo, na Václavském náměstí by zřejmě nestála socha svatého Václava  a spoustu chudých studentů, později věhlasných jmen, by nemohlo vystudovat."