Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cesta: Titulní stránka > O škole > GDPR
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

GDPR – ochrana osobních údajů

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků 347 (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Kontaktní údaje správce:

název: Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků 347
právní forma: příspěvková organizace
sídlo: Nár. mučedníků 347, 339 01 Klatovy
dat. schránka: dxmgjwj
tel. kontakt: 376 313 092 , 376 315 245
e-mail: gymkt@klatovynet.cz

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů na naší škole vykonává:

Mgr. Stanislav Marek

Středisko služeb školám Plzeň,
Částkova 78, 326 00 Plzeň

poverenec@sssp.pilsedu.cz
StanislavMarek@seznam.cz

tel. 377 468 212, 602 109 005

Vnitřní směrnice školy 

Gymnázium má zpracovánu směrnici pod názvem: Směrnice školy Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy pro ochranu osobních údajů, platnou od 21. 5. 2018.

Směrnice je k nahlédnutí u ředitele školy.

GDPR

Nařízení EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Kompletní znění nařízení zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Podrobné informace lze nalézt na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů zde: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938