Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TĚLESNÁ VÝCHOVA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Tělesná výchova
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Tělesná výchova

 Tělesná výchova a sport představují na gymnáziu důležitou součást výchovně-vzdělávacího procesu a v životě mladých lidí mají nezastupitelné místo. Předmět tělesná výchova přispívá nejen ke zlepšování tělesné zdatnosti a zdraví žáků, ale také pomáhá mladým lidem lépe vykonávat pohybové aktivity a chápat jejich pozitivní vliv v průběhu celého života. Kromě toho tělesná výchova ve škole formuje i znalosti a dovednosti, jako je týmová práce a fair play, pěstuje ohled k jiným osobám, sociální povědomí a uvědomování si vlastního těla a učí zásadám chování, které jsou použitelné i v jiných předmětech a v jiných životních situacích.

Hodiny TV probíhají přímo v areálu naší školy, který tvoří vnitřní i vnější prostory. Uvnitř budovy máme velkou a malou tělocvičnu, dále gymnastický sál, posilovnu a saunu. Vnější sportoviště tvoří velké a malé víceúčelové hřiště, dále dva kurty na volejbal,  atletická dráha se sektorem pro skok vysoký a skok daleký. Školní tělocvičny a přilehlá hřiště mohou být plně využívány nejen pro povinnou výuku, ale i pro zájmovou tělesnou výchovu a veřejné sportování. 

V nedávné  době byla provedena zásadní rekonstrukce vnitřních i vnějších tělovýchovných zařízení, která pomohla veškeré tělovýchovné činnosti posunout o velký krok kupředu. Ty nyní zcela vyhovují moderním tendencím v tělesné výchově, ať už se jedná o povinnou TV nebo o podporu tělovýchovy klatovské mládeže i dospělých. Do budoucna počítáme s přeměnou školní zahrady na hřiště pro softbal a další pohybové aktivity. Kromě toho se některé hodiny odehrávají v nedalekém městském parku, cyklostezce, popř. v plaveckém bazénu.

Již řadu let podporujeme studenty, kteří aktivně provozují sport. Ve spolupráci s trenéry, rodiči a vedením školy jsou žáci uvolňováni ze školy dle potřeb jejich tréninkových a soutěžních plánů. Individuální přístup k těmto žákům podle dohody s rodiči, trenéry a vedením školy zajišťuje, že i tito studenti mohou pokračovat ve svých sportovních aktivitách i ve studiu zároveň. Studentům, jejichž sportovní aktivity jsou časově náročné a jejichž výkonnost je na celorepublikové či mezinárodní úrovni, je umožněn individuální studijní plán.

Každoročně jsou organizovány zimní lyžařské kurzy. Konají se zpravidla ve Sportovním areálu na šumavském Špičáku, který poskytuje ideální podmínky pro lyžaře začátečníky i pokročilé. Náplň výcviku je přizpůsobena úrovni a zájmu studentů, tvoří ji výuka sjezdového lyžování, běhu na lyžích a snowboardingu. Součástí sportovního vybavení školy je i velké množství lyžařské  běžecké výstroje. Tu půjčujeme zdarma žákům, kteří nemají vlastní vybavení. Běžecké komplety jsou využívány nejen účastníky lyžařských kurzů, ale též zájemci z řad studentů během celého zimního období. Pro třídy předposledních ročníků pořádá škola letní sportovní kurzy. Ty jsou uskutečňovány v květnu a v červnu ve sportovním areálu v Žinkovech. Zde se studenti zabývají míčovými sporty (softbal, házená, tenis), ale mají možnost se seznámit i s méně tradičními odvětvími, jako jsou orientační běh, lakros, kriket, ringo, frisbee, střelba apod. Součástí týdenního sportování jsou i různé dovednostní soutěže a vrcholem je atraktivní orientační závod, který vždy přináší hodnotné výkony. 

Pro žáky nižšího gymnázia je určen sportovní kurz s důrazem na zdravý způsob života a péči o zdraví, jehož účastníci stráví týden v prostředí čisté přírody. Program, který tvoří  především plavecký výcvik, kompenzační a relaxační cvičení, turistika, pobyt a hry v přírodě, je doplněný besedami o zdravém životním stylu a výživě.

Velkou tradici má na naší škole i zájmová TV. Školní sportovní klub nabízí řadu sportovních kroužků (basketbal, florbal, gymnastika, softbal, kondiční cvičení aj.). Pravidelně organizuje mezitřídní sportovní zápolení a nejen pro své členy pořádá různé sportovní akce a besedy. Školní sportovní klub také zajišťuje účast studentů gymnázia ve školních sportovních soutěžích. Sportovní reprezentanti školy se pravidelně zúčastňují okresních i krajských kol v různých sportech. Již tradičně dosahují vynikajících výsledků v atletice, basketbalu, volejbalu, plavání, lyžování a v poslední době i ve florbalu a silovém čtyřboji. V loňském školním roce dokonce obhájilo Gymnázium Klatovy senzační druhé místo v kraji v soutěži O pohár hejtmana Plzeňského kraje.

Nejstarší atletickou soutěží v kraji je Halířův memoriál, který naše škola pořádá od roku 1945. Ten představuje vyvrcholení celoročního sportování a je to velký svátek pro celou školu. Na stadionu pod Hůrkou se sejdou všichni vyučující, všichni studenti i mnozí hosté. Každý se podílí na zdárném průběhu závodu. Buď svojí aktivní účastí, nebo pomocí organizátorům či alespoň fanděním. Tak jako kdysi i dnes studenti závodí naplno a dosahují vynikajících výkonů. Neustále jsou překonávány rekordy Halířova memoriálu i rekordy školy. Každoročně se tu objevují i bývalí absolventi školy. Přicházejí si popovídat a připomenout atmosféru, kterou prožívali po celá léta studií a na kterou rádi vzpomínají. Vítězové získávají jako odměnu jeden volný den, který mohou využít na uskutečnění výletu, exkurze nebo nějaké sportovní akce. Toto sportovní klání pomáhá upevňovat nejen fyzickou kondici žáků, ale i kolektivní vědomí tolik důležité pro zdravou pracovní atmosféru ve třídách.

Učitelé tělesné výchovy spolu se svými žáky také organizují známý turistický pochod a cyklistickou vyjížďku Gymnaziální padesátka. Ta je pořádána nejen pro studenty gymnázia, ale i pro nejširší veřejnost. Svým významem již dávno přesahuje hranice okresu a již řadu let neodmyslitelně patří do jarního kalendáře mnoha turistů v Plzeňském kraji.

Všechny sportovní úspěchy v současnosti jsou dokumentovány v kronice tělesné výchovy. Komise TV také archivuje mnoho videozáznamů, které prezentují sportovní dění ve škole, dále průběžně zpracovává významné sportovní události a akce pro veřejnost. Některé z nich je možné shlédnout na těchto stránkách.

 

Podrobné informace pro nové žáky šestiletého studia v září 2024 včetně videoreportáže...
Ohlédnutí za adaptačním kurzem tercie B včetně fotograifí.
V dubnu skončila další etapa rekonstrukce vnějších sportovišť.
Ve čtvrtek 27. 1. 2011 proběhlo slavnostní otevření nové přístavby tělovýchovných prostor našeho gymnázia.
Studenti třetích ročníků sportovali celý týden v Žinkovech
Informace a přihláška na tradiční letní sportovní kurzy v Žinkovech.
Zimní sportovní kurz SA a TB se konal na šumavském Špičáku.
Aktuální informace pro účastníky zimních sportovních kurzu ve šk. roce 2023-24.
Ve dnech 8. až 12. 1. proběhl na šumavském Špičáku tradiční lyžařský sportovní kurz prvních ročníků
V pátek 30. září se v Domažlicích uskutečnilo krajské finále Středoškolského atletického poháru.
Sraz:pondělí 24. 1. 2022 v 7.30 na vlakovém nádraží v Klatovech, odjezd v 8.03 hod
Podzimní sportování studentů kvart a tercií.
V týdnu od 21. ledna absolvovali žáci 1.A a 1.B lyžařský kurz na Špičáku u Železné Rudy.
Vzpomínka na sportovní týden studentů nižšího gymnázia
Ohlédnutí za sportovními kurzy třetích ročníků včetně videoklipu.
V týdnu od 26. do 29.června proběhly tradiční sportovní soutěže studentů.
Ohlasy účastníků tradičních letních sportovních kurzů v Žinkovech
Ve středu 17.5. 2017 se koná na školním hřišti gymnázia "opening day" softbalového kroužku.
Komentáře studentů k letním sportovním kurzům v Žinkovech.
Členové lacrossového klubu Šumava představili tento netradiční sport našim studentům v rámci akce našeho školního sportovního klubu.
Vzpomínka na sportovní týden studentů nižšího gymnázia
Videoreportáž ze sportovního kurzu pro nižší gymnázium na Přimdě (25.-29.4. 2016)
Z činnosti kroužku sportovní gymnastiky
Sportovní aktivity žáků jsou na Gymnáziu v Klatovech podporovány.
Studenti SA mají trénink softballu
Sportovní reprezentanti školy se pravidelně zúčastňují okresních i oblastních soutěžích v různých sportech. Již tradičně dosahují vynikajících výsledků v atletice, basketbalu, volejbalu, plavání, lyžování a v poslední době i ve florbalu. V celkovém součtu všech umístění z různých sportů je naše škola vždy na předních místech v rámci Plzeňského kraje.
Vítězem krajského kola v basketbalovém přeboru základních škol se stalo družstvo Gymnázia Klatovy, gratulujeme!
Tým nižšího gymnázia vybojoval nádherné 1. místo s postupem do republikového finále, tým vyššího gymnázia vybojoval 3. místo.
Ve středu 24. 4. 2023 se uskutečnilo okresní kolo ve fotbale SŠ. Družstvo naší školy se stalo vítězem turnaje.
Vítězem krajského kola v basketbalovém přeboru základních škol se stalo družstvo Gymnázia Klatovy, gratulujeme!
Volejbalistky gymnázia nás skvěle reprezentovaly v celostátní soutěži středních škol!
Družstvo starších žákyň vyhrálo republikové finále!!!
V pátek 30. září se v Domažlicích uskutečnilo krajské finále Středoškolského atletického poháru.
V atletickém poháru středních škol vyhráli chlapci i dívky z našeho gymnázia!
Ohlédnutí za školním přeborem nižšího gymnázia
Tradiční volejbalový turnaj vyhrála 3.B
Fotbalový turnaj pro žáky nižšího gymnázia vyhrála KB!
Ve středu 22.6 proběhla soutěž tříd nižšího gymnázia ve skoku vysokém
Skvělý výsledek našich volejbalistek v krajském finále!
V okresním volejbalovém přeboru středních škol získaly naše studentky zlaté medaile a chlapci vybojovali stříbrné umístění!
Naše reprezentantky přivezly z Nýrska stříbrné a bronzové medaile!
Třetí místo našich studentů v basketbalovém turnaji
Skvělý úspěch vytrvalců našeho gymnázia v okresních závodech!
Naše škola obsadila vynikající druhé místo v kvalifikačním kole.
Basketbalistky z Gymnázia v Klatovech dosáhly historického úspěchu!
Tradiční "středoškolky" ovládli volejbalisté a volejbalistky našeho gymnázia.
V okresním kole basketbalového přeboru středních škol zvítězily oba naše týmy.
Naše florbalistky vybojovaly stříbrné medaile v okresním přeboru základních škol a víceletých gymnázií.
Naši nadějní volejbalisté vyhráli okresní soutěž.
Naše studentky postoupily do celostátní přehlídky pohybových skladeb!
Naše basketbalistky vybojovaly skvělé vítězství v okresním kole přeboru základních škol a víceletých gymnázií!
Na okresní olympiádě škol klatovského okresu získali naši lyžaři celkem 10 medailí!
V okresním přeboru ve stolním tenisu zvítězil student našeho gymnázia!
Naši zástupci se v krajském finále silového čtyřboje neztratili!
Basketbalistky Gymnázia Klatovy vyhrály krajské finále Sportovní ligy ZŠ.
Aneta Kehartová se stala druhou nejlepší hráčkou v krajské soutěži škol!
Naši florbalisté obsadili skvělé třetí místo v krajském finále středních škol!
Naše florbalistky senzačně zvítězily v krajském finále středních škol!
Ve středu 22.11. 2017 se konaly závody škol klatovského okresu.
Naši chlapci po skvělých výkonech postupují do krajského kola!
Naše studentky z nižšího gymnázia dosáhly historického úspěchu.
Studentky vyššího gymnázia nechyběly mezi nejlepšími florbalovými týmy v republice!
Družstvo dívek si vítězstvím v soutěži zajistilo postup do květnové kvalifikace o národní finále!
Družstvo starších dívek obsadilo ve velké konkurenci druhé místo!
Dívky z QB skončily v krajském finále druhé.
Vynikajících výsledků dosáhli naši zástupci v krajském kole silového čtyřboje.
Naši šachisté postoupili na Mistrovství republiky škol v šachu!
Mimořádně úspěšné byly letos naše snowboardistky v republikovém finále škol!
Dvě naše studentky získaly v přeboru škol ve stolním tenisu zlaté medaile!
Nejlepší umístění našich žáků ve školním roce 2015-16
Výhra v okresním kole zajistila dívkám postup do kraje!
Školní kolo s postupem do krajské soutěže.
V úterý 22.března 2016 se konal memoriál Josefa Kocíka.
Okresní kolo tradičního turnaje středních škol.
Vítězství v okresním kole a postup do krajského finále!
Přebor škol v silovém čtyřboji - v okresním kole se našim studentům dařilo!
Anika Draheimová z tercie B stříbrná na Mistrovství ČR v karate!
Klára Kottová vyhrála otevřené mistrovství Maďarska!
Ve Frankfurtu nad Mohanem se konal Vánoční turnaj Kyokushinkai karate s mezinárodní účastí.
V Pražském poháru získaly naše studentky celkem čtyři medaile.
Sestry Kottovy dosáhly dalších skvělých úspěchů na mezinárodní scéně
Skvělého výsledku na mistrovství světa ve vodním slalomu dosáhl student naší školy Vít Pohanka
Klára a Eliška Kottová zazářily na otevřeném Mistrovství Rakouska !
Studentky naší školy se nominovaly na ME ve Francii.
Nadějná basketbalistka a studentka našeho gymnázia hvězdou republikového finále škol v Pardubicích!
Vynikající výkony předvedl student Gymnázia Klatovy na republikovém mistrovství v šachu.
Mimořádně úspěšné byly letos naše snowboardistky v republikovém finále škol!
Hokejistka Veronika Lorencová se letos zúčastnila zimních olympijských her mládeže v norském Lillehammeru.