Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KONTAKT

Cesta: Titulní stránka > Kontakty
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Kontakt

Název Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
  Nár. mučedníků 347

339 01 Klatovy
Tel: 376 313 092 , 376 315 245

376 310 847
E-mail: gymkt@klatovynet.cz

vvogeltanz@gym-kt.cz
Datová schránka: dxmgjwj 
Internet: www.klatovynet.cz/gymkt

 

Ředitel školy:

 

Mgr. Václav Vogeltanz, tel. 778 434 622

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Rudolf Salvetr, tel. 732 858 978
Zástupce ředitele:
RNDr. Václav Skřivan 
   
IČO: 61750972
REDIZO: 600 009 327
IZO součásti:
000 076 996 (používá se pro přihlášky)

 

Kde nás najdete

 

Mapa - mapy.seznam.cz