Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Školní sportovní klub
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

ŠKolní sportovní klub


Školní sportovní klub při Gymnáziu Klatovy funguje jako pobočný spolek Asociace Školních sportovních klubů České republiky. Úzce spolupracuje se školou při pořádání mimoškolních i školních sportovních aktivit, propagaci školy a organizování volného času dětí a mládeže. Většinu členů tvoří studenti gymnázia, ale klub je otevřen i učitelům, ostatním zaměstnancům školy, rodičům a sportující veřejnosti. Školní sportovní klub se podílí na organizaci sportovních kroužků (např. basketbal, softbal, zumba, joga, atletika, kondiční cvičení ) a je pořadatelem mnoha sportovních akcí určených jak pro školní soutěžení, tak i pro širokou veřejnost (např. Gymnaziální padesátka).

Aktuální informace a zprávy naleznete také na našem  FACEBOOKU...


 

PLÁNOVANÉ HLAVNÍ  AKCE KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

AKCE

TERMÍN

LEZECKÉ STĚNY

PROSINEC

ZUMBA PARTY

LEDEN

DEN NA SNĚHU

ÚNOR

BESEDA S HOROLEZCEM

BŘEZEN

G50

DUBEN

SPORTOVNÍ TÝDEN

ČERVEN

 

Podmínky a výhody členství

Přihláška ke stažení zde...

O klubu... 

                               

 

Stanovy Asociace školních sportovních klubů 

 

Ve středu 28.6. 2017 se koná na školním hřišti gymnázia závěrečný trénink softbalového kroužku ve školním roce 2016/17.
Členové lacrossového klubu Šumava představili tento netradiční sport našim studentům v rámci akce našeho školního sportovního klubu.
Již čtvrtého ročníku předvánočního sportovního lezení na lezeckých stěnách v Plzni v hale TJ Lokomotivy se zúčastnilo 25 studentů naší školy, změřili si své síly a vyzkoušeli svou odvahu.
Další úspěšná akce školního sportovního klubu.
Školní sportovní klub uspořádal školní kolo v piškvorkách
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ