Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Školní sportovní klub
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

ŠKolní sportovní klub


Školní sportovní klub při Gymnáziu Klatovy funguje jako pobočný spolek Asociace Školních sportovních klubů České republiky. Úzce spolupracuje se školou při pořádání mimoškolních i školních sportovních aktivit, propagaci školy a organizování volného času dětí a mládeže. Většinu členů tvoří studenti gymnázia, ale klub je otevřen i učitelům, ostatním zaměstnancům školy, rodičům a sportující veřejnosti. Školní sportovní klub se podílí na organizaci sportovních kroužků (např. basketbal, softbal, zumba, joga, atletika, kondiční cvičení ) a je pořadatelem mnoha sportovních akcí určených jak pro školní soutěžení, tak i pro širokou veřejnost (např. Gymnaziální padesátka).

Aktuální informace a zprávy naleznete také na našem  FACEBOOKU...


 

PLÁNOVANÉ HLAVNÍ  AKCE KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

AKCE

TERMÍN

LEZECKÉ STĚNY

PROSINEC

ZUMBA PARTY

LEDEN

DEN NA SNĚHU

ÚNOR

BESEDA S HOROLEZCEM

BŘEZEN

G50

DUBEN

SPORTOVNÍ TÝDEN

ČERVEN

 

Podmínky a výhody členství

Přihláška ke stažení zde...

O klubu... 

                               

 

Stanovy Asociace školních sportovních klubů 

 

Ve středu 28.6. 2017 se koná na školním hřišti gymnázia závěrečný trénink softbalového kroužku ve školním roce 2016/17.
Členové lacrossového klubu Šumava představili tento netradiční sport našim studentům v rámci akce našeho školního sportovního klubu.
Již čtvrtého ročníku předvánočního sportovního lezení na lezeckých stěnách v Plzni v hale TJ Lokomotivy se zúčastnilo 25 studentů naší školy, změřili si své síly a vyzkoušeli svou odvahu.
Další úspěšná akce školního sportovního klubu.
Školní sportovní klub uspořádal školní kolo v piškvorkách