Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLSKÁ RADA

Cesta: Titulní stránka > O škole > Školská rada
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Školská rada

Školská rada v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb pracuje nyní v tomto složení:

Ing. Václav Chroust

zástupce zřizovatele, předseda školské rady

RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D.

zástupce zřizovatele

JUDr. Rostislav Netrval, Ph.D.

zást. rodičů nezlet. žáků a zlet. žáků

Mgr. Michael Nový

zást. rodičů nezlet. žáků a zlet. žáků

Mgr. Pavel Hladký 

zástupce učitelů

Mgr. Martina Vyoralová

zástupce učitelů