Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : RADA ŠKOLY

Cesta: Titulní stránka > O škole > Rada školy
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Rada školy

Školská rada v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb pracuje nyní v tomto složení:

Mgr. Igor Jakubčík, předseda

zástupce zřizovatele

Ing. Václav Chroust

zástupce zřizovatele

 

 

MUDr. Svatava Köcková

zást. rodičů nezlet. žáků a zlet. žáků   

MUDr. Bohumil Kuneš

zást. rodičů nezlet. žáků a zlet. žáků

 

 

Mgr. Pavel Hladký

zástupce učitelů

RNDr. Eva Kislingerová

zástupce učitelů