Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ANGLICKÝ JAZYK

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Anglický jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Anglický jazyk


   
   
Vyučování tohoto jazyka má v učebním plánu našeho gymnázia své pevné místo.

Jedná se o nejvíce vyučovaný cizí jazyk, který má ve všech ročnících nižšího i vyššího gymnázia čtyřhodinovou týdenní dotaci. Výjimkou je sexta a oktáva s dotací tříhodinovou.

V systému volitelných seminářů je angličtina jako předmět nejvíce zastoupena. Studenti tak mohou rozšířit počet navštěvovaných hodin v daném předmětu o 2 -3 hodiny. Rozšiřují si možnosti zdokonalení základních dovedností mimo standardní hodiny a s použitím jiných výukových pomůcek.

Výborným motivačním prvkem při výuce angličtiny jsou pravidelné zájezdy do Velké Británie konané každoročně v jarních měsících. Studenti jsou ubytováni v rodinách, aby co nejlépe poznali prostředí a procvičili jazyk. Předmětové komisi angličtiny nejde tedy jen o co nejvyšší míru zvládnutí jazyka ve všech dovednostech , ale prostřednictvím poznatků z dějin a kultury anglicky mluvících zemí všestranně přispět ke kultivaci studentovy osobnosti.

Studenti se zájmem vyslechli informace o česko-amerických vztazích, o nedávných amerických prezidentských volbách i vyprávění o jeho zkušenostech v diplomatických službách.

Výborným motivačním prvkem při výuce angličtiny jsou pravidelné šestidenní zájezdy do Velké Británie konané každoročně v jarních měsících. Studenti jsou ubytováni v rodinách, aby co nejlépe poznali prostředí a procvičili jazyk. Předmětové komisi angličtiny nejde tedy jen o co nejvyšší míru zvládnutí jazyka ve všech dovednostech , ale prostřednictvím poznatků z dějin a kultury anglicky mluvících zemí všestranně přispět ke kultivaci studentovy osobnosti.

Přelom dubna a května patří každoročně poznávacímu zájezdu do Velké Británie. Letos jsme se vydali na jižní pobřeží Anglie, na ostrov Wight i do rušného Londýna.
(07.11.23)
Pouhé dvě a půl hodiny letu trvá cesta letadlem na skalnatý ostrůvek ve Středozemním moři, na kterém se podepsala historie mnohých národů, ale obrovský vliv na něm zanechala především nadvláda Velké Británie.
(31.05.23)
Letošní školní zájezd do Velké Británie směřoval do vzdáleného Skotska a na ostrov Skye.
(11.05.22)
První májové odpoledne letošního roku začal náš výlet za dalším poznáváním Velké Británie, které naše škola pořádá (kromě nucené kovidové pauzy) každý rok.
Ohlédnutí. Letos se ke zkouškám přihlásilo 23 studentů, všichni uspěli.
Díky spolupráci s plzeňskou organizací AIESEC naši školu navštívilo sedm stážistů z různých koutů světa – Pákistánu, Indonésie, Turecka, Gruzie, Ruska, Ukrajiny a Hong Kongu.
(14.11.19)
Příští školní rok je na základě poptávky studentů angličtiny připraven sedmidenní zájezd do New Yorku. Uskuteční se v termínu podzimních prázdnin (24.10. - 30.10. 2020), kdy absence ve škole bude činit pouhé dva dny.
Zájezd pro naše studenty spojený s poznáváním anglického severu se uskutečnil v týdnu od 26. 4. do 3. 5. 2019.
(13.11.18)
Letošní poznávací zájezd do USA byl zaměřen na historii Spojených států.
Studenti se seznámili s fungováním EPM, debatovali v angličtině o rozličných evropských tématech, při závěrečném zasedání prezentovali své názory a navrhli řešení problému.
Gymnázium Klatovy bylo vyhodnoceno jako instituce, která v loňském školním roce registrovala ke zkouškám CB FCE nejvíce studentů.
Podzimní poznávací zájezd v novém školním roce je především zaměřen na historii Spojených států. Jarní poznávací zájezd do Anglie bude tentokrát směřován do překrásné jezerní oblasti Lake District.
(16.05.18)
Tradičnímu jarnímu poznávání Velké Británie předcházela tentokrát jednodenní zastávka v Belgii.
V dubnu se na Gymnáziu v Klatovech již po osmé konaly mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge English: First. Letos se ke zkoušce přihlásilo 22 našich studentů. Všichni uspěli.
V novém kalendářním roce jsou pro naše studenty připraveny dva zájezdy, které se zaměřují na historii a přírodní krásy anglicky mluvících zemí.
V uplynulých dnech měli naši nejstarší studenti možnost prověřit své perceptivní jazykové dovednosti.
(14.05.17)
Studenti angličtiny měli v letošním školním roce opět na výběr ze dvou zahraničních exkurzí – v září na jih Anglie a koncem dubna na slunnou americkou Floridu.
Studenti se zájmem vyslechli informace o česko-amerických vztazích, o nedávných amerických prezidentských volbách i vyprávění o jeho zkušenostech v diplomatických službách.
V rámci projektu Edison měli studenti naší školy opět možnost naslouchat, debatovat a pracovat se stážisty ze sedmi různých zemí světa.
(20.05.16)
V obvyklém jarním termínu se uskutečnil tradiční zájezd gymnaziálních studentů do Velké Británie, tentokrát do malebného Skotska.
Díky spolupráci s plzeňskou organizací AIESEC naši školu navštívilo šest stážistů z různých koutů světa – Číny, Peru, Gruzie, Turecka, Indie a Iránu. Představili svou zem, její kulturu, historii.
Studenti našeho gymnázia každoročně vyjíždí na týdenní i déle trvající zájezd spojený nejen s poznáváním krajiny dané anglicky mluvící země, ale hlavně s možností dorozumět se v hostitelské rodině a blíže poznat kulturní prostředí, o kterém mají pouze teoretické znalosti.
Díky svým výborným výkonům v předkole a následně též při národním zasedání byli spolu se studenty z kroměřížského arcibiskupského gymnázia vysláni reprezentovat Českou republiku na mezinárodní zasedání v Lipsku. A reprezentovali skvěle.
Studenti si ze zájezdu odvezli spoustu zážitků a mohou se těšit na příští školní výpravu do Británie, tentokrát do malebného Skotska.
Díky spolupráci s plzeňskou organizací AIESEC naši školu navštívilo osm stážistů z různých koutů světa – Kolumbie, Japonska, Korey, Číny, Estonska, Ukrajiny, Pákistánu a Taiwanu.
Letos se můžeme těšit na stážisty z Estonska, Kolumbie, Číny, Japonska, Taiwanu, Ukrajiny, Korey a Pákistánu.
Letošní podzimní prázdniny prožila skupina studentů naší školy ve slunné Kalifornii.
Studenti naší školy soutěžili s anglickou divadelní hrou, kterou sami vymysleli a nacvičili. Přestože to byla jejich první zkušenost na pódiu, vyhráli diváckou cenu v kategorii Nejlepší divadelní hra.
(18.05.14)
Tradiční jarní zájezd studentů naší školy vypravovaný do Británie tentokrát zamířil až do Irska – země úchvatné přírody a laskavých lidí.
Školní výlet do Ameriky? Donedávna pouhá utopie…Během podzimních prázdnin se však pro 24 studentů našeho gymnázia stal tento sen skutečností.
Jsme velice rádi, že pan profesor přijal pozvání a že jsme měli příležitost naslouchat jeho zasvěcenému „vyprávění“ o Shakespearově díle.
Na naší škole se již stalo tradicí vycestovat na počátku května se studenty angličtiny do Velké Británie. Tento rok se 52 studentů vydalo na další poznávací zájezd do střední Anglie.
Začátkem března navštívili studenti anglické divadelní představení v Branickém divadle.
V rámci výuky angličtiny se můžeme podívat i na anglický trh, jako například v primě, kde skupina žáků paní uč. Zuzany Palátové nacvičila drobnou scénku At the Market.
V rámci projektu Cambridge English Penfriends si studenti naší školy začali vyměňovat informace a dopisy se studenty Yong-Ping senior high school v New Taipei.
Fotoohlédnutí + informace o připravovaném zájezdu v roce 2013 - místa a památky střední Anglie
Ve dnech 22. a 24. 2. 2012 naši školu navštívilo sedm zahraničních studentů. Zajímavým způsobem představili své země (Estonsko, Indonésie, Arménie, Turecko, Taiwan, Ukrajina, Kamerun). Prostředkem komunikace byla angličtina.
(19.12.11)
Beseda se třemi lektory o životě a vánočních zvycích v jejich zemích - ohlédnutí.
Ať už jsme se kochali pohledem z křídových útesů, nebo se prodírali mezi barevným davem v Londýně, cestu jsme si skvěle užili a těšíme se na další cestování po Británii.
Naše delegace se zúčastnila únorového předkola, byla úspěšná a postoupila do národního kola.
Martin Hilský spolu se šansoniérem a skladatelem Danielem Dobiášem vystoupili pro studenty na klatovské radnici.
Naši studenti získali přední místa ve všech kategoriích. Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.
Do krajského kola byly pozvány vítězky kola okresního - v kategorieï III.A Yasmin Steinerová ze septimy A a v kategorii II.B Anna Králová z tercie A.
Naši studenti si vedli výborně a obsadili téměř všechna přední místa. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Do krajského kola postoupily dvě studentky z naší školy - Michaela Skálová, Ivana Smáhová. Obě se umístily na stupních vítězů.
(20.04.22)
Úspěch studentů v soutěži v porozumění anglickému odbornému textu.
Okresní kolo této soutěže se již tradičně konalo na sušickém gymnáziu. Naši studenti si vedli výborně a obsadili téměř všechna přední místa.
Soutěž je pořádána ZČU a nabízí jedinečnou možnost srovnání v rámci Plzeňského kraje.
Výsledky okresního kola
Naši studenti se blýskli na celostátním kole Překladatelské soutěže pro středoškoláky v Olomouci. Převáděli texty z angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny do češtiny a několik z nich v těžké konkurenci uspělo.
Konec listopadu se již tradičně nesl ve znamení soutěže Best in English, díky které mohou naši žáci porovnat své schopnosti v angličtině se svými vrstevníky z ČR i celého světa
Blahopřejeme a přejeme úspěch v okresním kole, které se koná v Sušici 13. února 2018.
Jako celkovou známku za zimní semestr obdržela A+, s celkovým počtem bodů 96/100, což jí zajistilo právě ocenění Nejlepší student.
V letošním roce se zúčastnily školy z celkem 28 zemí. V rámci ČR soutěžilo 6998 studentů, v rámci světa potom 15107.
Jana Marie Matějková, Štěpán Košan, Adéla Kotěšovcová. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu angličtiny.
Štěpán Košan (septima B) postupuje do celostátního kola soutěže. Gratulujeme.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme úspěch v krajském kole soutěže
Již pátým rokem proběhly na naší škole mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English: First.
Soutěže se zúčastnilo 5970 studentů a 273 škol ze všech krajů České republiky.
Soutěže v anglickém jazyce se konala 4.2.2015 na Gymnáziu Sušice
Z předání ceny M. Fišerovi (úspěšnému účastníkovi celostátní soutěže Angličtinář roku) a z přednášky p. Keharta.
Z České republiky se do soutěže letos zapojilo 5969 studentů z 271 škol. Dalších 2149 studentů a 120 škol potom reprezentovalo Slovensko.
Letos se k těmto mezinárodním zkouškám přihlásilo 19 studentů a všichni zkoušku úspěšně složili.
Soutěže se zúčastnili studenti 3. ročníků a septim. Naše škola obsadila pěkné 20. místo ze 187 škol ze všech krajů České republiky.
Blahopřejeme studentům k získání výborného umístění.
Čtyřčlenná delegace složená z našich studentů vybrána do Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže. Štěpán Košan SxB, Kristýna Lesná SpA, Kristýna Němcová 3A, Anežka Sechovcová SxB na vynikající úrovni diskutovali, obhajovali své názory, vznášeli připomínky. Vše ve výborné angličtině.
Výsledky školních kol 16.-17. prosince 2013
Jsme rádi, že se naši studenti zúčastnili a že mnozí z nich získali za svou práci či vystoupení ocenění.
V únoru proběhla okresní kola všech tří kategorií Soutěže v angličtině. Soutěžící z našeho gymnázia prokázali výborné znalosti a obsadili mnoho předních míst.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Ve školním roce 2010/11 se studenti naší školy zúčastnili několika soutěží, v nichž měli možnost uplatnit své vědomosti a dovednosti v anglickém jazyce.
Studenti kvint a sext/prvních a druhých ročníků většinou zvolili úroveň B1 (SERR), studenti vyšších ročníků a někteří odvážní z nižších ročníků se rozhodli pro úroveň vyšší, B2. Většina studentů uspěla, někteří dokonce s výsledky First Class Pass.

Základní učebnice pro jednotlivé ročníky a úroveň, kterou podle SERR (Společný evropský referenční rámec)/ CEF (Common European Framework) – viz sekce Jazykové zkoušky, tyto učebnice poskytují:¨

Osmileté a šestileté studium:

Prima – sekunda - English Plus - Elementary

Tercie – kvarta - Maturita Solutions – Pre-Intermediate A2/B1

Kvinta – sexta - Insight - Intermediate B1/B2

Septima – oktáva – Insight – Upper-Intermediate B2/C1

Čtyřleté studium:

podle úrovně znalostí a dovedností zjištěných vstupním testem zvolen model

A/ první a druhý ročník – Insight – Intermediate B1/B2
třetí a čtvrtý ročník - Insight - Upper-Intermediate B2/C1, nebo model

B/ první a druhý ročník – Maturita Solutions - Pre-Intermediate A2/B1
třetí a čtvrtý ročník - Insight - Intermediate B1/B2