Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STŘEDOŠKOLSKÝ KLUB - AKTUALITY

Cesta: Titulní stránka > Středoškolský klub > Aktuality
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Středoškolský klub - aktuality

I v nové sestavě pokračuje školní klub v tradičních akcích.

Nepřehlédněte tyto akce:

Zahraniční exkurze o podzimních prázdninách (Itálie, Francie)

Jarní lyžování v rakouských Alpách

Vodácké výlety v červnu

Sledujte nástěnky a tyto stránky.

Ohlédnutí za akcí Středoškolského klubu.
Dne 2. 6. 2022 se v Plzni setkali aktivní studenti z Plzeňského a Karlovarského kraje, kteří plnili bronzovou či stříbrnou úroveň Mezinárodní ceny Vévody z Edinburghu (DofE).
21.6. od 17.00 hod.
Online 16. 12. od 14.00 v aule školy
Středoškolský klub zve na besedu s fotografem Zdeňkem Mlnaříkem - 17. říjen
(18.02.19)
I v letošním roce mají naši žáci možnost vyrazit splouvat Otavu pod záštitou Školního klubu, který již řadu let úspěšně funguje na naší škole. Podrobnosti můžete zjistit na přiloženém plakátu nebo u R. Salvetra.