Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Olympiády a soutěže

Aktuality

Programátorský tým DataShort – Adam Doležal, Vojtěch Trnka, Jan Nováček, Jan Kalista – bodoval s aplikací doporučující zdravou výživu.
Ve dnech 11. a 24. dubna proběhla krajská kola Fyzikální olympiády kategorií B, C, D a E...
Vítězem krajského kola v basketbalovém přeboru základních škol se stalo družstvo Gymnázia Klatovy, gratulujeme!
3. dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. Naši studenti si vedli velmi dobře.
Tým nižšího gymnázia vybojoval nádherné 1. místo s postupem do republikového finále, tým vyššího gymnázia vybojoval 3. místo.
Úspěchy našich studentů v oblasti fyziky jsou důvodem k oslavě. Tři z našich talentovaných žáků...
Student Jakub Turner z oktávy A našeho gymnázia dosáhl hezkých úspěchů ve fyzikální olympiádě...
Výsledková listina
Práce o historii továrny Škoda Klatovy na základě vzpomínek jeho dědečka vznikla v dějepisném semináři pod vedením Mgr. Dagmar Protivové.
Ve středu dne 17. ledna se konalo krajské kolo Fyzikální olympiáda kategorie A...
Naši studenti získali přední místa ve všech kategoriích. Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.
Ve středu 24. ledna 2024 proběhlo na Západočeské univerzitě v Plzni slavnostní vyhlášení vítězů matematické soutěže mKONTEXT.
1. února 2024 proběhl již 11. ročník Technické olympiády Plzeňského kraje...
Naši studenti byli úspěšní v obou kategoriích.
V konkurenci více než sto dvaceti týmů získalo družstvo z kvarty B krásné 3. místo
V úterý 12. 12. 2023 se uskutečnilo slavnostní předávání odměn studentům nižšího gymnázia za jejich úspěchy v soutěžích a olympiádách za uplynulý školní rok.
Úspěch našich žáků nižšího gymnázia v celostátní soutěži!
Slavnostní vyhodnocení proběhlo v aule 1. prosince.
Tým složený ze žáků sexty A v konkurenci 75 týmů vybojoval velmi pěkné 16. místo.
Mladí programátoři budou školu i kraj reprezentovat na celostátním hackathonu veřejné správy Hackujstat.cz.
Kromě vítězství v brněnském AT&T Hackathonu si tým odnesl i cenu Brno City Award, jako nejlepší projekt ke zlepšování života v moravské metropoli.
Projektu se účastnilo téměř 300 studentů naší školy. V krajském finále vybojoval Filip Nehéz ze 4.A třetí místo a Adam Doležal ze SxA čtvrté místo.
Literární práce Jany Karhanové byla na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy oceněna mezi 10 nejlepšími uměleckými texty studentů středních škol ČR.
Dne 10. 5. 2023 proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády v nejmladší kategorii G ...
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Ve středu 24. 4. 2023 se uskutečnilo okresní kolo ve fotbale SŠ. Družstvo naší školy se stalo vítězem turnaje.
Projekt rozšíření webového prohlížeče o modul, který usnadňuje seniorům orientaci na webu, oslovil odbornou porotu
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátních kolech!
Vítězem krajského kola v basketbalovém přeboru základních škol se stalo družstvo Gymnázia Klatovy, gratulujeme!
Uspěchy našich studentů cv okresním kole Matematické olympiády.
Do krajského kola byly pozvány vítězky kola okresního - v kategorieï III.A Yasmin Steinerová ze septimy A a v kategorii II.B Anna Králová z tercie A.
21. ročníku soutěže se za naše gymnázium zúčastnili Eliška Steiningerová (tercie A), Alžběta Křivohlavá (oktáva A) a Vojtěch Novotný (oktáva B).
17. března proběhlo školní kolo soutěže Matematický klokan
Naši studenti si vedli výborně a obsadili téměř všechna přední místa. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
18. ledna 2023 se v Plzni uskutečnilo krajské kolo fyzikální olympiády kategorie A.
Alžbětě moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, Klatov i České republiky.
Dne 8. 12. se v sále klatovské radnice konalo městské kolo recitační soutěže.
Tým složený ze studentů kvinty A, a sice Štěpána Stichenwirtha, Michala Horského a Filipa Bernarda postoupil do finále.
Dne 25. 11. 2022 se konala mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior...
(11.11.22)
Ve středu 9. listopadu 2022 se konala celostátní soutěž MASO.
(10.11.22)
Dne 24. října 2022 se zúčastnil tým naší školy ve složení ...
Odbornou porotu zaujala jejich práce, která zobrazuje pracovní příležitosti v jednotlivých okresech a městech Plzeňského kraje.
Volejbalistky gymnázia nás skvěle reprezentovaly v celostátní soutěži středních škol!
V krajském kole získal tým z našeho gymnázia krásné 4.místo.
Téma práce: Dva klatovské opisy Domine ad adjuvandum me festina Šimona Brixiho a jejich doba
Družstvo starších žákyň vyhrálo republikové finále!!!
V pátek 30. září se v Domažlicích uskutečnilo krajské finále Středoškolského atletického poháru.
V atletickém poháru středních škol vyhráli chlapci i dívky z našeho gymnázia!
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Ohlédnutí za školním přeborem nižšího gymnázia
Tradiční volejbalový turnaj vyhrála 3.B
Fotbalový turnaj pro žáky nižšího gymnázia vyhrála KB!
Ve středu 22.6 proběhla soutěž tříd nižšího gymnázia ve skoku vysokém
Skvělý výsledek našich volejbalistek v krajském finále!
Problematika výskytu arsenu na Velharticku zaujala odbornou porotu a Barbora zabojuje o postup do mezinárodního kola.
V květnu se tři čtyřčlenné týmy nižšího gymnázia zúčastnily matematické soutěže MaSo, kterou pořádá MFF UK v Praze
(13.05.22)
V úterý 9. 5. soutěžil tým složený z žáků KA, KB a TA ve známé soutěži ČT:D Už tam budem?.
Dne 9. 5. proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády v nejmladší kategorii G, tzv. Archimediády.
Soutěž BYSTRÉ HLAVY (orig. název „Helle Köpfe“) je soutěž pořádaná Göthe-Institutem. Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností ...
Do krajského kola postoupily dvě studentky z naší školy - Michaela Skálová, Ivana Smáhová. Obě se umístily na stupních vítězů.
Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy
Anna Ježková v krajském kole soutěže přesvědčivě zvítězila a postupuje do ústředního kola
(20.04.22)
Úspěch studentů v soutěži v porozumění anglickému odbornému textu.
Ohlédnutí za úspěchem v krajském kole.
V pondělí 7. 3. vyrazil tým třídy kvarta A do Ostravy soutěžit v „Už tam budem“. Podívejte se v online archivu ČT.
V letošním kole soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje, kterou tradičně vyhlašuje Plzeňský kraj společně se Západočeskou univerzitou v Plzni, ve spolupráci se středními školami, se utkalo celkem 13 středních škol.
V okresním volejbalovém přeboru středních škol získaly naše studentky zlaté medaile a chlapci vybojovali stříbrné umístění!
Naše reprezentantky přivezly z Nýrska stříbrné a bronzové medaile!
V pátek 18. března proběhlo školní kolo soutěže Matematický klokan, kterého se zúčastnilo mnoho studentů naší školy. Zde najdete umístění nejlepších z nich v jednotlivých kategoriích.
Okresní kolo této soutěže se již tradičně konalo na sušickém gymnáziu. Naši studenti si vedli výborně a obsadili téměř všechna přední místa.
V celorepublikové konkurenci obsadila 3. místo. Mezi soutěžícími byli i studenti z bilingvních gymnázií.
V pátek 17. 12. 2021 se uskutečnilo slavnostní předávání odměn žákům nižšího gymnázia za jejich úspěchy v soutěžích a olympiádách v uplynulém školním roce.
Třetí místo našich studentů v basketbalovém turnaji
19. 11. 2021 se studentky a studenti naší školy zúčastnili mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže NÁBOJ JUNIOR 2021. Dvě čtyřčlenná družstva musela obstát v konkurenci více než tisíce zúčastněných týmů.
Výsledky školního kola Pythagoriády v roce 2021.
Skvělý úspěch vytrvalců našeho gymnázia v okresních závodech!
Do celonárodního finále postupuje tým kvarty A a sexty A.
Soutěžilo 383 studentů a studentek klatovského gymnázia, což je druhá nejvyšší účast v kraji. V krajském finále obsadila Yasmin Steinerová nádherné 3. místo a Tobiáš Fialka 4. místo.
Krajské kolo v kategorii programování vyhrál Jakub JANKOVEC, kategorii mikrořadičů s přehledem ovládl Marek SELTENHOFER.
V letošním roce se dařilo studentům španělského jazyka v různých soutěžích.
Památník Terezín uspořádal letos už 25. ročník celorepublikové výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové, tentokrát na téma Když je třeba pomoci…
Studenti Barbora Volfová a Marek Seltenhofer skvěle reprezentovali naši školu.
Přehled úspěchů našich studentů v okresních a krajských kolech jednotlivých kategorií
Naši studenti se probojovali až do celostátního finále, kde obsadili 3. místo.
Klatovské gymnázium obsadilo díky Idě Klepalové z kvarty B, jež se učí latinsky teprve něco málo přes půl roku, pěkné 12. místo.
Z celkového počtu 418 žáků zodpovědělo všechny otázky správně pouze 16 žáků, mezi nimi i Vojtěch Trnka z kvarty A našeho gymnázia.
Mezi 42 nejlepších prací z ČR, Slovenska, Polska, Německa a Rakouska se dostaly i výkony našich tří studentek.
Velký úspěch Kryštofa Boury (4.B) a Jakuba Kislinger (V8.A) v republikovém finále FO.
Ve čtvrtek 11. února se naši studenti zúčastnili finále 8. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje, které probíhalo díky pandemické situaci v ČR online formou. Studenti zde společně s dalšími úspěšnými středoškoláky prezentovali výsledky své tvořivé práce.
(27.01.21)
Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti v soutěži Vím proč, kterou pořádá ČEZ.
Vynikající výsledek ve Fyzikální olympiádě kategorie A. Opět první tři místa.
Pochvala patří i dalším našim soutěžícím, kteří se dostali do krajského kola – K. Poslíkovi, O. Nováčkovi, K. Bourovi a dalším.
Patronem letošního finálového klání se stal laureát Nobelovy ceny a profesor ekonomie a businessu na New York University Thomas J. Sarge.
Nejúspěšnější soutěžící budou v lednu pozváni do univerzitního kola.
Umístění nejlepších účastníků z naší školy
Gratulujeme ke 4. místu v celostátním kole prestižní soutěže.
Vojtěch Novotný z kvinty B a Stela Šrámková ze sexty A se stali nejlepšími překladateli z latiny do češtiny v Plzeňském kraji
Gratulujeme Kristýně Strnadové z tercie B k vítězství v mezinárodním kole historické a literární soutěže Lidice pro 21. století.
Velkých úspěchů letos dosáhli naši žáci v astronomické olympiádě. I v době uzavření škol zpracovali teoretické i výpočetní otázky a prováděli domácí pozorování. Po krajském kole tak máme letos hned několik úspěšných řešitelů.
I přes uzavření škol dne 10. března, zákaz pořádání hromadných akcí a rezolutní ukončení finanční podpory všech soutěží ze strany MŠMT, se organizátoři letošního ročníku FO ...
Do celonárodního (spíše mezinárodního, neboť soutěže se účastní i týmy ze Slovenska) finále se dostaly dva týmy z vyššího gymnázia a dva týmy z nižšího gymnázia.
Jedenáct studentů gymnázia postupuje do finále mezinárodní soutěže
Výsledky školního kola
Naše škola obsadila vynikající druhé místo v kvalifikačním kole.
(25.02.20)
V pátek 21. 2. proběhla v Akademii věd České republiky valná hromada České asociace orální historie, jejímž prvním bodem programu bylo předávání cen v soutěži Zlatý diktafon.
Mimořádný úspěch, t.j. 1. místo v krajském kole EO a postup do celostátního finále získal Tomáš Kadlec z OkB.
Ve čtvrtek 7. února se naši studenti zúčastnili finále 7. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje, které probíhalo na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Studenti zde společně s dalšími úspěšnými středoškoláky prezentovali výsledky své tvořivé práce.
Výborný výsledek T. Hurdzana!
Téma olympiády: Dlouhé století se loučí (1880-1920)
Ceny budou Pavle Maříkové a Kamile Štinglové slavnostně předány v budově Akademie věd ČR v pátek 21. února 2020.
Basketbalistky z Gymnázia v Klatovech dosáhly historického úspěchu!
Tradiční "středoškolky" ovládli volejbalisté a volejbalistky našeho gymnázia.
V dubnu čeká naše reprezentanty závěrečné kolo
V okresním kole basketbalového přeboru středních škol zvítězily oba naše týmy.
Naše florbalistky vybojovaly stříbrné medaile v okresním přeboru základních škol a víceletých gymnázií.
Blahopřejeme našim studentům, kteří nás reprezentovali v krajském kole Logické olympiády.
Studenti španělského jazyka se účastnili projektu věnovanému jednomu z nejvýznamnějších umělců XX. století Salvadoru Dalímu.
Úspěšná účast našich studentů v matematické soutěži.
Naši studenti opět uspěli v dějepisné soutěži!
Úspěch v matematické soutěži
Soutěž je pořádána ZČU a nabízí jedinečnou možnost srovnání v rámci Plzeňského kraje.
Třetí a čtvrté místo v krajském kole pro naše studenty.
Naši nadějní volejbalisté vyhráli okresní soutěž.
Naše studentky postoupily do celostátní přehlídky pohybových skladeb!
Umístění našich studentů v Matematické olympiádě.
Srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!
Naše basketbalistky vybojovaly skvělé vítězství v okresním kole přeboru základních škol a víceletých gymnázií!
Na okresní olympiádě škol klatovského okresu získali naši lyžaři celkem 10 medailí!
Deváťáky a kvartány z Klatov, Sušice a Horažďovic letos zavedly teoretické i praktické úlohy do marťanské chemické laboratoře.
Výsledky okresního kola
25. února odstartuje výtvarná soutěž
Výsledky okresního kola
Naši studenti se blýskli na celostátním kole Překladatelské soutěže pro středoškoláky v Olomouci. Převáděli texty z angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny do češtiny a několik z nich v těžké konkurenci uspělo.
Výsledky školních kol matematické olympiády
Všem studentům blahopřejeme, budeme jim držet palce v krajských kolech.
V okresním přeboru ve stolním tenisu zvítězil student našeho gymnázia!
Propozice školního kola
V tradičním listopadovém termínu se žáci naší školy zapojili do soutěže Best in Deutsch, ve které mají možnost porovnat své schopnosti v německém jazyce se svými vrstevníky z celé republiky i zahraničí.
(10.12.18)
Výsledková listina okresního kola soutěže
Fyzikální soutěž pro týmy ZŠ a nižších tříd gymnázia.
Studentka Pavlína KRÁLOVÁ obsadila první místo v soutěži ve španělském kole a postoupila do celostátního kola. Je to již třetí studentka, která se podívá do Institutu Cervantes jako soutěžící.
Úspěchy v olympiádách minulých a budoucích.
Úspěchy našich studentů v okresním kole Pythagoriády.
Naše gymnázium se opět zúčastnilo historické soutěže, již pořádá katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v těsné spolupráci s tamější Society of Oral History (SOHI)
Student oktávy B Václav Kropáček uspěl v celostátním kole literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole. Gratulujeme!
V celostátním finále soutěže reprezentoval školu Lukáš Koláček z 2.B s projektem z fyziky s názvem: Všestranný generátor funkcí s XR 2206.
Dvě druhá místa v matematické olympiádě – Tomáš Hurzdan a Jakub Kislinger.
Gratulujeme Michalu Strychovi ze 4.A za vítězství v mezinárodní literární a historické soutěži.
Naši zástupci se v krajském finále silového čtyřboje neztratili!
Plzeň 25. 4. 2018
Studenti kvarty B postoupili jako vítězové krajského kola soutěže v prezentačních schopnostech do jejího grandfinále.
V pátek 13. dubna se v Plzni konalo krajské kolo Soutěže v programování. Studenti klatovského gymnázia zaznamenali opět výrazné úspěchy.
Blahopřejeme studentům, kteří za svoji literární tvorbu získali ocenění v krajském kole soutěže.
Úspěšní řešitelé krajského kola matematické olympiády
Umístění našich studentů v okresních kolech matematické olympiády.
Aneta Černá z Q-B zvítězila v pěvecké kategorii středních škol a obhájila tak loňské prvenství.
Celostátní kolo ve znalostech Knihy knih, církevních dějin a židovsko-křesťanské kultury se letos konalo až ve Strážnici na Slovácku.
Želízko v češtinářském ohni. Terezie Holá z oktávy B postoupila do celostátního kola olympiády v českém jazyce.
(13.04.18)
Za životem, dílem a dobou Jana Amose Komenského z Klatov přes půl republiky do Brandýsa nad Orlicí.
Studenti prokazovali v tříkolovém testu své znalosti z československých dějin 1968-1977.
5. a 6. dubna proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda určená pro studenty nižšího gymnázia.
Gymnazisté z Klatov zabodovali v soutěži v prezentačních schopnostech. Postupují do celostátního kola v Brně.
Naši studenti prokázali skvělé znalosti novodobých dějin i slohovou ekvilibristiku. Výsledky celostátního kola soutěže Lidice pro 21. století.
Basketbalistky Gymnázia Klatovy vyhrály krajské finále Sportovní ligy ZŠ.
Aneta Kehartová se stala druhou nejlepší hráčkou v krajské soutěži škol!
Evelína Kolářová - 4.B
David Bíško postoupil do celostátního kola!
Sára Chobotová z 1. místa postupuje do celostátního kola! Gratulujeme.
Soutěž Daniel vznikla u příležitosti vyhlášení 27. ledna Dnem památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti. Z toho vycházelo i letošní téma: holocaust a jeho reflexe, současné rasové problémy a problematika soužití různých etnik v ČR.
Výsledky zemského kola olympiády v latině
Historikové sdružení České asociace orální historie ocenili Šárčin vyzrálý přístup k tématu zakládání jednotných zemědělských družstev v 50. letech 20. století na příkladu malé jihočeské vesnice.
Naši florbalisté obsadili skvělé třetí místo v krajském finále středních škol!
Naše florbalistky senzačně zvítězily v krajském finále středních škol!
30. ledna proběhlo školní kolo Matematické olympiády kategorie B a C.
Do krajského kola postupuje Petr Kostelanský, kterému budeme držet palce!
(nižší: tercie + kvarta)
Další ročník je za námi a opět jsme uspěli!
Již několik let mohou žáci, kteří se věnují němčině, poměřit své schopnosti se svými vrstevníky z ČR i zahraničí
Konec listopadu se již tradičně nesl ve znamení soutěže Best in English, díky které mohou naši žáci porovnat své schopnosti v angličtině se svými vrstevníky z ČR i celého světa
Blahopřejeme a přejeme úspěch v okresním kole, které se koná v Sušici 13. února 2018.
Výkonný výbor ocenil text Šárky Faicové, terciánky našeho gymnázia, velmi pěkným 3. místem.
Jakub Kislinger porazil 61 284 soupeřů!
Souhrnný přehled. I v tomto školním roce patřili naši studenti mezi nejlepší v kraji.
Ve středu 22.11. 2017 se konaly závody škol klatovského okresu.
Studenti naší školy se mezi 74 tisíci soutěžícími opět neztratili
(16.11.17)
Ve středu 15. 11. 2017 proběhl již sedmý ročník soutěže MAMUT aneb MAlý Matematicko-Úvahový Turnaj. Mezi sebou se utkalo celkem 22 tříčlenných družstev žáků základních škol.
V pondělí 13. 11. proběhlo předávání ocenění žákům nižšího gymnázia, kteří se nejlépe umístili v soutěžích a olympiádách v minulém školním roce.
Jako celkovou známku za zimní semestr obdržela A+, s celkovým počtem bodů 96/100, což jí zajistilo právě ocenění Nejlepší student.
Naši chlapci po skvělých výkonech postupují do krajského kola!
Tento úspěch opravdu stál za to, neboť v celorepublikové soutěži (s účastí soutěžících i ze Slovenska) v kategorii jednotlivců zvítězila!  Blahopřejeme! 
"O Talnetu jsem se dozvěděla v prvním ročníku našeho gymnázia od vyučujícího biologie, který poukazoval na zajímavé akce a především na exkurze na různých vědeckých pracovištích. To jsem, ale ještě netušila, co všechno se dá skrýt v programu Talnet…" Článek Anny Marie Mikulecké, 4.B
Letošní 2-Nations-Youth-Academy se uskutečnila 26. 5. – 28. 5. 2017 ve vzdělávacím středisku Waldmünchen na téma „Europa und sein Volk. Gibt es das Volk? / Evropa a její národ. Naši školu reprezentovali zdatní němčináři: Denisa Boháčová a Daniel Palát ze Sx.A a Evelína Kolářová a Petra Hrušková z 3.B.
Umění v básnění je krajská přehlídka v interpretaci poezie a prózy, v dramatizaci, v uměleckém překladu a ve vlastní umělecké tvorbě v cizích jazycích.
Naši školu úspěšně reprezentovali Alexandr Pukh a Ondřej Nováček.
Mezinárodní soutěž, kdy účastníci odpovídají na otázky z oblasti zdravého životního stylu, prevence nemocí, zásad pohybu a zdravovědy apod.
V ústředním kole (celostátním) pak Sára Kaletová ve své kategorii zvítězila. Srdečně blahopřejeme.
Naše studentky z nižšího gymnázia dosáhly historického úspěchu.
Studentky vyššího gymnázia nechyběly mezi nejlepšími florbalovými týmy v republice!
Družstvo dívek si vítězstvím v soutěži zajistilo postup do květnové kvalifikace o národní finále!
Krajské kolo 8. ročníku soutěže v prezentačních dovednostech pro Plzeňský a Karlovarský kraj letos hostilo 10. dubna Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí.
Družstvo starších dívek obsadilo ve velké konkurenci druhé místo!
Dívky z QB skončily v krajském finále druhé.
Vynikajících výsledků dosáhli naši zástupci v krajském kole silového čtyřboje.
Naši šachisté postoupili na Mistrovství republiky škol v šachu!
Mimořádně úspěšné byly letos naše snowboardistky v republikovém finále škol!
V kategorii sólový zpěv zvítězila studentka naší školy Aneta ČERNÁ ze třídy K-B a postoupila tak na celostátní přehlídku v Praze.
Klatovské gymnázium se podruhé zúčastnilo zemského kola soutěže ve znalostech latinského jazyka a latinských reálií a v dovednosti překládat z latiny do češtiny.
(30.03.17)
O posledním březnovém víkendu se zúčastnili naši žáci Poezie na rynku, krajské přehlídky v recitaci poezie a prózy.
Proběhl další ročník Technické olympiády Plzeňského kraje a opět jsme mezi vítězi!
Výsledky + ohlédnutí za 1. ročníkem regionální soutěže v informatice.
Dvě naše studentky získaly v přeboru škol ve stolním tenisu zlaté medaile!
Informace pro zájemce
Do soutěže se zapojilo celkem 2404 studentů z ČR a 3240 studentů z Evropy.
V letošním roce se zúčastnily školy z celkem 28 zemí. V rámci ČR soutěžilo 6998 studentů, v rámci světa potom 15107.
Informace a výsledky školního kola
Výsledky školních kol
Výsledky školního kola
Do celostátního kola postupují Alžběta Křivohlavá a Terezie Holá. Blahopřejeme a držíme palce 24. března na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
Výsledky školního kola
(21.11.16)
Ve středu 16. 11. 2016 proběhl na naší škole již šestý ročník matematické soutěže družstev žáků základních škol
Blahopřejeme našim studentům k úspěchu v krajském kole Logické olympiády.
Blahopřejeme našim studentům k úspěchu v krajském kole Logické olympiády.
Proběhl 10. ročník soutěže Goethe-Institutu, která propojuje přírodovědné a technické obory s němčinou!
Nejlepší účastníci soutěží a olympiád (podle přesného bodování) byli na malé slavnosti oceněni ředitelem školy a předsedou výboru Sdružení rodičů při gymnáziu.
Školní sportovní klub uspořádal školní kolo v piškvorkách
Nejlepší umístění našich žáků ve školním roce 2015-16
V pátek 10. června proběhlo na naší škole slavnostní předání cen za tvorbu výukového videozáznamu.
Jana Marie Matějková, Štěpán Košan, Adéla Kotěšovcová. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu angličtiny.
Úspěšným soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!
Ve čtvrtek 26. května 2016 byly v rámci Dne s fyzikou předány diplomy a ceny vítězům krajských kol fyzikální a astronomické olympiády. Akce se konala pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni Doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka a náměstka hejtmana Plzeňského kraje Jiřího Stručka.
Letošního ročníku se za naši školu zúčastnily tři týmy. Kristýna Bulínová a René Jirmus dokázali svou prací přesvědčit odbornou porotu a obsadili krásné 2. místo.
Práce s názvem Rouška postoupila do národního kola soutěže
V pátek 22. dubna 2016 se v Ruském centru v Plzni na Západočeské univerzitě konalo krajské kolo tradiční recitační a pěvecké soutěže Puškinův památník v rámci Ars poetica.
Výhra v okresním kole zajistila dívkám postup do kraje!
V úterý 12. dubna 2016 se v Plzni konala krajská přehlídka soutěže Prezentiáda. Soutěžící z naší školy předvedli výborné výkony v technickém i uměleckém ztvárnění témat.
Školní kolo s postupem do krajské soutěže.
Studentky K.Bílková KA (1.místo) a S.Kaletová SpB (3.místo) postupují do celostátního kola
Studentka oktávy A Kamila Lavičková zvítězila a postupuje de celostátního kola
Okresní kolo proběhne 25.května 2016 od 8.00 v DDM Klatovy
Štěpán Košan (septima B) postupuje do celostátního kola soutěže. Gratulujeme.
V úterý 22.března 2016 se konal memoriál Josefa Kocíka.
Wolkrův Prostějov 2016
Okresní kolo tradičního turnaje středních škol.
Gratulujeme Václavu Volfovi ze SpB ke skvělému umístění v zemském kole.
Oba naši reprezentanti se umístili v první desítce: Jiří Jarošík (OkB) byl na 6. – 7. místě a Marie Jana Matějková (SpA) na 9. místě.
Vítězství v okresním kole a postup do krajského finále!
Přebor škol v silovém čtyřboji - v okresním kole se našim studentům dařilo!
V počítačových učebnách se sešlo 26 kluků a dívek z celého okresu. Vítězem se stala Eliška Červená z klatovského gymnázia. Nejlepší studenti postupují do krajského kola v Plzni. Držíme palce.
Všem soutěžícím blahopřejeme
V obrovské konkurenci dokázali naši studenti promluvit do boje o nejvyšší příčky.
V regionálním kole České lingvistické olympiády uspěla naše studentka Jana Marie Matějková SpA a postupuje do celostátního kola.
Hlavní cenu převzala z rukou velvyslankyně Lucemburského velkovévodství studentka Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech Barbora Kacerovská.
Dne 18. února 2016 proběhla v prostorách Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni prezentace prací a slavnostní předání cen vítězům 3. ročníku soutěže
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme úspěch v krajském kole soutěže
Gratulujeme M. Převrátilovi k 2. místu a k postupu do celostátního kola
Školní rok 2015/2016. Do krajského kola postupují Klára Cihlářová ze sexty B a Matěj Holý ze sexty A.
Dne 11. ledna 2016 byly předány odměny z Hlávkovy nadace nejúspěšnějším studentům naší školy. Oceněny byly výsledky v mnoha předmětových soutěžích a olympiádách, kterých odměnění dosáhli v uplynulém školním roce 2014/15.
Výsledky školního kola
Výsledky školního kola
Výsledky školního kola
Podobně jako v předchozích letech i ve školním roce 2014/2015 studenti klatovského gymnázia výborně bodovali v olympiádách a soutěžích z programování.
Konverzační soutěž v němčině. Němčina pro bystré hlavy. Soutěž Němčinář roku. Vědomostní soutěž časopisu Freundschaft o Rakousku. Vědomostní soutěž o Bavorsku Bayern-Diplom.
Talent 2015 je dotačním programem PK, který má za cíl podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky.
Téma: Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou
Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech bylo vyhodnoceno jako nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách v uplynulém školním roce 2014/2015. Toto prvenství obhájila naše škola už potřetí za sebou.
Naši reprezentanti ve velké konkurenci neztratili - gratulujeme.
Již pátým rokem proběhly na naší škole mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English: First.
Výsledky školního kola
Soutěže se zúčastnilo 5970 studentů a 273 škol ze všech krajů České republiky.
Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy
Jan Soukup (2. místo) a Michal Převrátil (3. místo) postupují do celostátního kola. Gratulujeme a držíme palce.
Soutěže v anglickém jazyce se konala 4.2.2015 na Gymnáziu Sušice
Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se koná 24.2.2015 v DDM Klatovy. Ostatním účastníkům děkujeme za účast.
Probíhá 5. ročník soutěže Goethe-Institutu „Němčina pro bystré hlavy“, která propojuje přírodovědné a technické obory s němčinou!
Blahopřejeme a držíme palce v okresním kole zeměpisné olympiády
Z předání ceny M. Fišerovi (úspěšnému účastníkovi celostátní soutěže Angličtinář roku) a z přednášky p. Keharta.
Z České republiky se do soutěže letos zapojilo 5969 studentů z 271 škol. Dalších 2149 studentů a 120 škol potom reprezentovalo Slovensko.
Podobně jako v předchozích letech i ve školním roce 2013/2014 studenti klatovského gymnázia výborně bodovali v olympiádách a soutěžích z programování.
Letos se k těmto mezinárodním zkouškám přihlásilo 19 studentů a všichni zkoušku úspěšně složili.
Do soutěže se zapojilo dohromady 99 škol a v této týmové soutěži se naši studenti dokázali umístit na fantastickém 7. místě!
Soutěže se zúčastnili studenti 3. ročníků a septim. Naše škola obsadila pěkné 20. místo ze 187 škol ze všech krajů České republiky.
Němčináře roku se zúčastnilo přes 1300 studentů z České republiky, studenti klatovského gymnázia se silné konkurenci neztratili. Gratulujeme.
Gratulujeme našim studentům ke skvělým úspěchům v krajských i celostátních kolech
Blahopřejeme studentům k získání výborného umístění.
Čtyřčlenná delegace složená z našich studentů vybrána do Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže. Štěpán Košan SxB, Kristýna Lesná SpA, Kristýna Němcová 3A, Anežka Sechovcová SxB na vynikající úrovni diskutovali, obhajovali své názory, vznášeli připomínky. Vše ve výborné angličtině.
Výsledky školních kol 16.-17. prosince 2013
Sbírka dětských básní a obrázků, kde jsou publikovány i básničky našich nejmladších studentů z primy. Sbírka je vydána k propagačním účelům města Klatovy.
Naši studenti a studentky dosáhli významých úspěchů v krajských, národních i nadnárodních kolech soutěží…
Shrnutí úspěchů
Jsme rádi, že se naši studenti zúčastnili a že mnozí z nich získali za svou práci či vystoupení ocenění.
Letos se soutěže zúčastnili čtyři naši studenti francouzštiny z tercií a kvart. Barbora Kacerovská získala 6. místo.
V únoru proběhla okresní kola všech tří kategorií Soutěže v angličtině. Soutěžící z našeho gymnázia prokázali výborné znalosti a obsadili mnoho předních míst.
Ohlédnutí Anežky Sechovcové
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Studentky QB Věra Andrlíková, Hanka Duongová a Lucie Sedláčková získaly 2. místo v celostátní soutěži.
Souhrn úspěchů za vyšší gymnázium. V tomto šk. roce dosáhli mladí programátoři naší školy opravdu výrazných úspěchů.
Souhrn úspěchů za nižší gymnázium
Dne 28. 5. – 30 .5. 2012 proběhlo národní kolo ekologické olympiády v Praze. Naši školu reprezentovali Karolína Kalinová, Lucie Buchbauerová a Tomáš Jehlík. V těžké konkurenci se našim studentům podařilo vybojovat sedmé místo.
Lenka Kollerová z Ok - A byla oceněna za 1. místo mezi 400 účastníky v soutěži Frankofonie 2012 týdenním pobytem v Québecu.
V krajském kole 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P (programování) obsadili naši studenti kompletní stupně vítězů. Juda Kaleta získal první, Tomáš Kasalický druhé a Josef Klesa třetí místo.
Úspěch studentů u mezinárodních zkoušek DELF (diplôme élementaire de la langue française) s mezinárodně platným certifikátem.
Ve školním roce 2010/11 se studenti naší školy zúčastnili několika soutěží, v nichž měli možnost uplatnit své vědomosti a dovednosti v anglickém jazyce.
V této soutěži dosahují naši studenti každoročně významných úspěchů a bývají pravidelnými účastníky celostátních kol. I letos potvrdili výsadní postavení jak v okrese tak kraji. Zvítězili téměř ve všech kategoriích.
23.února 2011 proběhlo v Plzni Regionální kolo soutěže Mladý Demosthenes – umění komunikace.
Do okresního kola postupují: Pavla Kejzlarová a Tereza Kotěšovcová.
Poslední listopadové pondělí se střetli největší řečnické talenty nižšího gymnázia.
Mladí programátoři a programátorky z klatovského gymnázia se v okresní, krajské a celorepublikové konkurenci opět neztratili.
Studenti kvint a sext/prvních a druhých ročníků většinou zvolili úroveň B1 (SERR), studenti vyšších ročníků a někteří odvážní z nižších ročníků se rozhodli pro úroveň vyšší, B2. Většina studentů uspěla, někteří dokonce s výsledky First Class Pass.
Historie patří mezi koníčky dvou studentek tercie Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech, Dominiky Šimčákové a Anny Tomanové. Proto se s chutí obě děvčata zapojila do vědomostní soutěže o životě a díle klatovského rodáka Václava Matěje Krameria. Tu pro žáky klatovských základních škol a gymnázia vyhlásil Klub přátel Klatovska.