Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

  Den otevřených dveří k 210. výročí založení Gymnázia – 5. listopadu

Pro absolventy školy i širokou veřejnost. Podrobnosti zde.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium se uskuteční 6. prosince.

AKTUALITY

Sobota 5. listopadu 2022. Určeno absolventům školy i široké veřejnosti.
Ve středu 21. září se uskutečnil historicky první Stammtisch. Setkání příznivců němčiny, kteří mají chuť si v neformální atmosféře popovídat a poklábosit v tomto libozvučném jazyce.
Ve dnech 5.–9. září se uskutečnila exkurze žáků druhých a vyšších ročníků do Slovinska.
O víkendu 17. a 18. 9. se uskutečnilo Mistrovství České republiky starších žáků a žákyň v Jablonci nad Nisou.
Abecední přehled významných osobností
V atletickém poháru středních škol vyhráli chlapci i dívky z našeho gymnázia!
Od 5. 9. absolvovaly nové třídy čtyřletého studia adaptační kurz v příhraniční oblasti v obci Rybník na Domažlicku.
Ohlédnutí za adaptačním kurzem tercie B včetně fotograifí.