Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

AKTUALITY

Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.
Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.
Úspěch v matematické soutěži
Tradiční letní sportovní kurzy se konají každoročně ve sportovním areálu v Žinkovech, zpravidla začátkem června. Jsou určeny žákům předposledních ročníků studia a studenti mají možnost vyzkoušet si kromě míčových her i méně tradiční sportovní disciplíny a pohybové aktivity.
Zájezd pro naše studenty spojený s poznáváním anglického severu se uskutečnil v týdnu od 26. 4. do 3. 5. 2019.
Významného úspěchu dosáhly studenty našeho gymnázia Anna Rubášová z 2. B a Pavlína Králová ze 4. B ve španělském jazyce.
2. 5. 2019 se v prostorách kulturního domu Družba uskutečnila inaugurace výstavy Zdeňky Hranáčové a jejích studentů.
23. 4. 2019 se v prostorách kina uskutečnil projektový den studentů španělského jazyka z našeho gymnázia a Obchodní akademie Klatovy.
Soutěž je pořádána ZČU a nabízí jedinečnou možnost srovnání v rámci Plzeňského kraje.
V atriu Městského kulturního střediska v Klatovech je během května k vidění výstava nazvaná Předávání vesla. Své práce na ní představuje vyučující výtvarné výchovy Zdeňka Hranáčová společně se svými žáky. Výstava potrvá do 29.5.2019
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ