Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

AKTUALITY

V atletickém poháru středních škol vyhráli chlapci i dívky z našeho gymnázia.
V letošním školním roce nabízíme na naší škole výuku pro zájemce, kteří se chtějí naučit správný prstoklad na počítačové klávesnici.
Podzimní sportování studentů kvart a tercií.
Ohlédnutí za adaptačním kurzem tercie B včetně videoreportáže.
Stalo se již tradicí, že žáci prvních ročníků hned první školní den vyráží na adaptační kurz do obce Rybník, která se nachází v malebné krajině poblíž vrcholků Českého lesa.
Úvodní schůzka pro opakovací / rozšiřovací / přípravný kurs němčiny pro mírně pokročilé se koná ve čtvrtek 20. září od 17:30 v učebně S15 proti hlavnímu vchodu (volební místnost).
Slavnostní předání iPadů žákům čtyřletého studia proběhlo v pátek 7. září. V současnosti se tak s tablety bude učit již zhruba 270 žáků.
Podzimní poznávací zájezd v novém školním roce je především zaměřen na historii Spojených států. Jarní poznávací zájezd do Anglie bude tentokrát směřován do překrásné jezerní oblasti Lake District.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ