Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava
V pátek 29. září 2023 bude z organizačních důvodů vyhlášeno pro studenty naší školy ředitelské volno. 
Fotosoutěž pro studenty/studentky klatovského gymnázia i naše absolventy. Dívej se o prázdninách kolem sebe sdílej krásu s ostatními.

AKTUALITY

Důležité datumy pro každého maturanta
Seznam povinné četby k profilové části maturitní zkoušky
Informace ke společné i profilové části maturity. Aktualizováno 15. 9. 2023
Již tradičně hned první školní den vyrazili žáci prvních ročníků čtyřletého studia na adaptační kurz do obce Rybník situované v malebné krajině.
Ohlédnutí za adaptačním kurzem tercie B včetně fotograifí.
Začínáme 4. září v 17:15
Podrobné informace pro nové žáky šestiletého studia v září 2023 včetně videoreportáže...
Informace pro rodiče a studenty budoucích 1. ročníků
Celkově se projektových dní zúčastnilo 77 žáků, kteří se měli možnost blíže seznámit a stmelit kolektiv také v rámci aktivit realizovaných na lodích i mimo ně.