Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: úterý 11. 12. 2018 od 13 hodin

Přijímací zkoušky nanečisto - Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

AKTUALITY

Termín: 6. 9. – 14. 9. 2019
Studenti se v nabitém programu seznámí nejen s přírodními krásami námi navštěvované a velmi oblíbené země, ale i s její historií, kulturou a jazykem.
Aktuální informace pro účastníky zimních sportovních kurzů ve školním roce 2018-19.
V pondělí 5. 11. proběhlo předávání ocenění žákům, kteří se v uplynulém školním roce umístili na předních místech okresních, krajských či celostátních kol soutěží a olympiád v kategorii nižší gymnázium.
(13.11.18)
Letošní poznávací zájezd do USA byl zaměřen na historii Spojených států.
V okresním kole basketbalového přeboru středních škol zvítězili naši chlapci.
Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech nabízí v tomto školním roce vzhledem k využití celostátních testů v přijímacím řízení přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium.
Gymnázium v Klatovech nabízí zdarma žákům 5. a 7. tříd, kteří zvažují studium na naší škole, přijímací zkoušky nanečisto. Tyto přijímačky nanečisto budou probíhat 29. ledna 2019 ve 14.00 pro zájemce z 5. tříd a 30. ledna 2019 ve 14.00 pro zájemce ze 7. tříd.
Ohlédnutí za dějepisnou exkurzí, 26. října 2018
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ