Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

AKTUALITY

V tradičním listopadovém termínu se žáci naší školy zapojili do soutěže Best in Deutsch, ve které mají možnost porovnat své schopnosti v německém jazyce se svými vrstevníky z celé republiky i zahraničí.
Tradiční "středoškolky" ovládli volejbalisté a volejbalistky našeho gymnázia.
Zahajujeme ve čtvrtek 17. 1. v 18:00. Těšíme se na nové zájemce i staronové frekventanty! Přijďte se nezávazně podívat! První hodina zdarma!
Již v první polovině listopadu proběhla regionální výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v Litoměřicích, jíž se zúčastnil i tým z naší školy.
V úterý 11. prosince 2018 se konal na naší škole Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo mnoho zájemců o budoucí studium z 5., 7. a 9. tříd se svými rodiči.
Studentský klub připravil nadílku pro žáky a studenty nižší ho gymnázia – tedy pro primu, sekundu a obě třídy tercie a kvarty.
(10.12.18)
Výsledková listina okresního kola soutěže
Dne 30. 11. 2018 k nám do školy zavítala skupina historického šermu Pernštejni se zábavně vzdělávacím pořadem zaměřeným na výuku dějepisu.
Obdivuhodný přehled v biologii, fyzice, chemii, matematice a zeměpisu vynesl naše studenty na medailové pozice soutěže Přírodovědný klokan v Plzeňském kraji.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ