Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HUDEBNÍ VÝCHOVA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Hudební výchova
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Hudební výchova

Mezi estetické předměty na gymnáziu patří také hudební výchova. Ve školním roce 2020/2021 tento předmět vyučuje PaedDr. Libuše Bělohoubková, Mgr. Olga Byrtusová a Mgr. Veronika Sedláčková.

 V hodinách hudební výchovy si žáci osvojují základní pěvecké, poslechové, instrumentální a hudebně pohybové činnosti. Zpívají lidové, umělé a moderní písně, spirituály, ale i skladby vícehlasé. Seznamují se s nejdůležitějšími hudebními formami, hudebním materiálem a hudebně výrazovými prostředky. Získávají znalosti hudební teorie, poznávají skladby jednotlivých slohových období od nejstarší doby až po hudbu současnou. Prohlubují si své vědomosti z vážné a nonartificiální hudby.

Výuka studentů probíhá v moderně zařízené učebně hudební výchovy, která je vybavena nejrůznějšími klasickými hudebními nástroji, studenti se tak při pěveckých činnostech doprovázejí na kytary, flétny či na kontrabas, nechybějí ani rytmické nástroje, nově i boomwhackers. Škola realizuje od prosince 2011 projekt Přechod na komplexní multimediální výuku, který je financován z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. V jeho rámci byly vytvořeny pro předmět hudební výchova prezentace, cvičné úlohy a řada testů.

     

Prostory učebny dávají příležitost k pohybovému vyjádření, studenti tancují klasické, dobové a současné tance. V učebně se konají různé slavnostní akce, studenti zde každoročně přebírají finanční odměny z Hlávkovy nadace, v rámci Projektového dne 2014 zde koncertoval J. Stivín, na výchovném koncertě se představil se svým programem saxofonista P. Hrabě. V září 2013 zde studenti gymnázia představili svou sbírku básní Cesta k verši.

Akustika učebny byla využita mnohokrát k vystoupením našich studentů při slavnostních příležitostech, také k nahrání několika CD gymnaziálního pěveckého sboru Zpěvulky, např. Pro radost a potěšení nebo Jen tak si zpívat a hrát. Vedle učebny je moderně vybavený kabinet hudební výchovy, v minulosti se zde scházela redakce školního časopisu, v roce 2004 převzala redakční rada od tehdejšího ministra zahraničních věcí C. Svobody 1. místo za nejlepší školní časopis ČR a Cenu  Josefa Luxe. Na jeho činnost navázal ve školním roce 2018/2019  nově vzniklý časopis Psanec.

                       

V letech 1991 až 2013 uskutečnil gymnaziální pěvecký sbor nepřeberné množství koncertů, kulturních a společenských akcí, v roce 2002 si z festivalu  středoškolských  sborů Gymnasia cantant v Praze přivezl umístění ve stříbrném pásmu. Několikrát vystupoval na Festivalu duchovní hudby Šumava Bayerischer Wald. Vybraní studenti se zúčastnili několikadenního sborového workshopu v německém Bad Alexandersbad a v Bayreuthu. Největším oceněním byla cesta vybraných studentek na mezinárodní setkání do Bruselu. V  roce 2009 získal pěvecký sbor pamětní medaili J. Hlávky, 17. listopadu 2009 sbor zpíval na slavnostním zasedání Akademie věd ČR a SR na zámku v Lužanech.

O Vánocích 2019 si mnoho studentů školy přišlo zazpívat společně se studenty kvinty A a 1. A vánoční písně a koledy, věříme, že Studentský parlament i letos tuto akci zorganizuje.