Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HUDEBNÍ VÝCHOVA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Hudební výchova
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Hudební výchova

Mezi estetické předměty na gymnáziu patří také hudební výchova. Ve školním roce 2019/2020 tento předmět vyučuje PaedDr.Libuše Bělohoubková, Mgr. Olga Byrtusová a Mgr. Veronika Sedláčková.

V hodinách hudební výchovy si žáci osvojují základní pěvecké, poslechové, instrumentální a hudebně pohybové činnosti. Zpívají lidové, umělé a moderní písně, spirituály, ale i skladby vícehlasé. Seznamují se s nejdůležitějšími hudebními formami, hudebním materiálem a hudebně výrazovými prostředky. Získávají znalosti hudební teorie, poznávají skladby jednotlivých slohových období od nejstarší doby až po hudbu současnou. Prohlubují si své vědomosti z vážné a nonartificiální hudby.

Výuka studentů probíhá v moderně zařízené učebně hudební výchovy, která je vybavena nejrůznějšími klasickými hudebními nástroji, studenti se tak při pěveckých činnostech doprovázejí na kytary, flétny či na kontrabas, nechybějí ani rytmické nástroje. Škola realizuje od prosince 2011 projekt Přechod na komplexní multimediální výuku, který je financován z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. V jeho rámci byly vytvořeny pro předmět hudební výchova prezentace, cvičné úlohy a řada testů.

     

Prostory učebny dávají příležitost k pohybovému vyjádření, studenti tancují klasické, dobové a současné tance. V učebně se konají různé slavnostní akce, studenti zde každoročně přebírají finanční odměny z Hlávkovy nadace, v rámci Projektového dne 2014 zde koncertoval J. Stivín, na výchovném koncertě se představil se svým programem saxofonista P. Hrabě. V září 2013 zde studenti gymnázia představili svou sbírku básní Cesta k verši.

Akustika učebny byla využita mnohokrát k vystoupením našich studentů při slavnostních příležitostech, také k nahrání několika CD gymnaziálního pěveckého sboru Zpěvulky, např. Pro radost a potěšení nebo Jen tak si zpívat a hrát. Vedle učebny je moderně vybavený kabinet hudební výchovy, v minulosti se zde scházela redakce školního časopisu, v roce 2004 převzala redakční rada od tehdejšího ministra zahraničních věcí C. Svobody 1. místo za nejlepší školní časopis ČR a Cenu  Josefa Luxe. Na jeho činnost navázal ve školním roce 2018/2019  nově vzniklý časopis Psanec.

 

                 

V letech 1991 až 2013 uskutečnil gymnaziální pěvecký sbor nepřeberné množství koncertů, kulturních a společenských akcí, v roce 2002 si z festivalu středoškolských sborů Gymnasia cantant v Praze přivezl umístění ve stříbrném pásmu. Několikrát vystupoval na Festivalu duchovní hudby Šumava Bayerischer Wald. Vybraní studenti se zúčastnili několikadenního sborového workshopu v německém Bad Alexandersbad a v Bayreuthu.

Největším oceněním byla cesta vybraných studentek na mezinárodní setkání do Bruselu. V roce 2009 získal pěvecký sbor pamětní medaili J. Hlávky, 17. listopadu 2009 sbor zpíval na slavnostním zasedání Akademie věd ČR a SR na zámku v Lužanech.


Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ