Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STŘEDOŠKOLSKÝ KLUB

Cesta: Titulní stránka > Středoškolský klub > Základní informace
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Středoškolský klub

Kdo jsme a proč jsme

Klub je členem Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. (www.askcr.cz) a nabízí našim studentům i zájemcům z řad veřejnosti odborné a zájmové aktivity. Naše škola prostě není jen (m)učení. Přesvědčte se sami!

Členství

Členem klubu se student naší školy stává zaplacením členského příspěvku 150,- Kč na školní rok. Všichni členové klubu budou mít vstup zdarma na všechny přednášky a u ostatních akcí budou čerpat slevu, jejíž výše se bude odvíjet od charakteru a nákladů konkrétní akce. Vložená investice se aktivním členům klubu za školní rok v těchto slevách bohatě vrátí.

Klub mladého diváka

 

Osmkrát za školní rok mají zájemci možnost navštívit divadelní představení v některém z plzeňských divadel. Jedná se o představení různých žánrů vybraných tak, aby dospívající zaujaly. Doprava do Plzně bude zajištěna najatým autobusem. Členům klubu bude část jízdného hrazena.

 

Fotokroužek

Fotografie pořízené na jednodenních expedicích, tedy výjezdech za krásami přírody a kultury minimálně Plzeňského kraje, přetváříme do malých uměleckých děl, která budou k vidění a zakoupení nejen na výstavách k tomu určených, ale i na všech přednáškových akcích konaných v budově školy.

Členové klubu neplatí účastnický poplatek na expedicích.

Dobrá zpráva pro nečleny klubu a veřejnost

Všech akcí klubu se do naplnění kapacit mohou zúčastnit i nečlenové klubu, jejich rodinní příslušníci, kamarádi i zájemci z řad veřejnosti.

Kontakt

Zuzana Palátová vedoucí klubu, DofE zpalatova@
Dagmar Protivová Klub mladého diváka dprotivova@
Štěpán Špád Fotokroužek sspad@

za znak @ doplňte gymkt.cz , např. jnovak@gymkt.cz

Tel. : 376 313 092

Vložená investice se členům během školního roku bohatě vrátí.