Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FOTOKROUŽEK

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Fotokroužek
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fotokroužek

Od září roku 2007 na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech funguje kroužek fotografování. Noví členové z řad studentů gymnázia jsou vítáni.


Cílem kroužku je sebezdokonalování studentů v oblasti digitální fotografie, a to jak po stránce teoretické, tak i praktické. Hlavním výstupem naší práce v současné době je dokumentace školních akcí, prezentovaných na www stránkách školy.

Fotogalerie fotokroužku - vstupte zde


 

Téma: pouliční fotografie (street photo)