Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : RUŠTINA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Ruština
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ruština

Zaměření volitelného předmětu RUSKÝ JAZYK: počáteční vyučování ruštině na gymnáziu

Výuka se orientuje na rozvíjení komunikativní kompetence žáků, a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní. Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade (zejména v úvodních lekcích) velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.

Směřuje se k dosažení úrovně jazykových znalostí a komunikačních dovedností úrovně A1+ - A2.

Výuka se realizuje pomocí učebnice Klass! 1. – 3. díl., Nakladatelství Klett Praha

Cílem vyučovacího předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se tímto jazykem v běžných situacích. Ruský jazyk chce také prohlubovat faktografické znalosti žáků týkající se Ruské federace a upevňovat vědomí existence rozlišných kultur.
Aneta Černá z Q-B zvítězila v pěvecké kategorii středních škol a obhájila tak loňské prvenství.
V kategorii sólový zpěv zvítězila studentka naší školy Aneta ČERNÁ ze třídy K-B a postoupila tak na celostátní přehlídku v Praze.
V pátek 22. dubna 2016 se v Ruském centru v Plzni na Západočeské univerzitě konalo krajské kolo tradiční recitační a pěvecké soutěže Puškinův památník v rámci Ars poetica.