Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Z NĚMČINY

Cesta: Titulní stránka > Jazykové zkoušky > Němčina
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Mezinárodní jazykové zkoušky z němčiny

Naše škola navázala spolupráci s Goethe-Institutem v Praze.

Našim žákům, žákům a studentům dalších škol z Klatov a okolí, ale i dalším zájemcům z řad veřejnosti se tak od škol. roku 2011/12 naskýtá možnost složit v Klatovech přímo na naší škole mezinárodně uznávanou zkoušku z německého jazyka a získat certifikát Goethe-Institutu, který má vysoké renomé a celosvětovou platnost (na rozdíl od státních jazykových zkoušek platných pouze v ČR).

Goethe-Institut (viz www.goethe.de) je instituce Spolkové republiky Německo působící po celém světě – ve více než 90 zemích má na 150 poboček. Proto i zkoušky Goethe-Institutu požívají všeobecné známosti a jsou uznávány jak školami a dalšími vzdělávacími zařízeními, tak zaměstnavateli nejen v samotném Německu a dalších německy mluvících zemích, nýbrž i v mnoha dalších zemích. Goethe-zkoušky jsou stejné, ať je uchazeč skládá v Německu, v ČR nebo kdekoli jinde. Platnost certifikátu je na rozdíl od některých jiných jazykových zkoušek trvalá.

Goethe-zkoušky jsou zpracovány dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) a pokrývají všechny jeho úrovně, tedy od A1 pro začátečníky až po C2 jakožto nejvyšší jazykovou úroveň.
(Viz http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/stf/csindex.htm)

Zveme tímto zájemce o zkoušky z němčiny, nechť se obrátí na naše učitele němčiny, kteří rádi poskytnou bližší informace o zkouškách samých, jakož i o termínech, úrovních, cenách apod.

Nejbližší termín zkoušek: bude upřesněno

Přihlášky se přijímají do cca. měsíc před termínem zkoušky

Kontakt: msleglova@gymkt.cz


A proto chutě do přípravy! Jak?

V hodinách němčiny - v seminářích - samostatně…


 U zkoušky B1 nyní nově možnost skládat ji po jednotlivých modulech (čtení, poslech, písemný projev, ústní projev) dle vlastní volby, tj. zvolit ty subtesty, kde se kandidát cítí silný a vyhnout se např. písemnému nebo ústnímu projevu. Další moduly možno kdykoli v budoucnu doplnit. Cena po jednotlivých modulech činí: 1 050,- Kč. Kompletní cena za zkoušku na úrovni B1 je 3 500 Kč.

Přihlášky přijímáme spolu s platbou v hotovosti v kanceláři školy nebo poštou (nikoli elektronicky, neboť kandidát musí svým podpisem potvrdit, že se seznámil s podmínkami Goethe-Institutu a souhlasí s nimi) s platbou převodem na účet školy: 982 401 0237/0100, VS: 777, SS: RČ kandidáta.

Přihláška ke stažení na http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/prf/anm/deindex.htm (pozor: nové formuláře!)

Zájemcům nabízíme krátké informační prezentace, v nichž se mohou dovědět základní údaje o zkouškách, jejich struktuře a požadavcích k nim; poskytneme rovněž informační materiály.

Pretestace, tj. „zkoušky nanečisto“ B1, B2 i C1 již proběhly, ale v případě zájmu uspořádáme další, v níž si zájemci mohou zkusit celou písemnou část zkoušky a zjistit, zda by u zkoušky obstáli, příp. ujasnit si svou úroveň.

Zájemci se mohou kdykoliv hlásit na msleglova@gymkt.cz

Dotazy / nejasnosti? Tamtéž! Ráda zodpovím / vyjasním!

Informace:

Základní informace o Goethe-zkouškách naleznete zde a v letáčcích Goethe-Institutu na nástěnce ve škole (jsou k vaší dispozici),

Podrobné informace a modelové sady testů všech úrovní včetně řešení (pro každou úroveň vždy i jeden test interaktivní s okamžitým vyhodnocením!) na www.goethe.de


Úvodní schůzka pro opakovací / rozšiřovací / přípravný kurs němčiny pro mírně pokročilé se koná ve čtvrtek 12. září od 17:30 v učebně S15 proti hlavnímu vchodu (volební místnost).